Till innehåll på sidan

Arbetskostnadsindex och dess förändringstakt

SNINäringsgrenseptember 2017 (januari 2008=100)Förändring från september prel. 2016 procent
Arbetare Privat sektor    
B Gruvor och mineralutvinningsindustri 132,4 1,6
B-E Gruvor och mineralutvinningsindustri och Tillverkningsindustri; El-, gas- och värmeverk och Vattenverk; reningsverk o.d., avfallsanläggningar 125,1 2,5
B+C Gruvor och mineralutvinningsindustri + Tillverkningsindustri 125,1 2,5
C Tillverkningsindustri 124,9 2,5
25‑30,33 Verkstadsindustri 125,2 3,3
D El-, gas- och värmeverk 131,0 1,6
E Vattenverk; reningsverk o.d., avfallsanläggningar 121,9 3,2
F Byggindustri 126,7 2,5
G Handel; serviceverkstäder för motorfordon och motorcyklar 126,6 0,8
G+I Handel; serviceverkstäder för motorfordon och motorcyklar och Hotell och restauranger 124,1 0,5
H Transport- och magasineringsföretag 123,1 1,5
H+J Transport- och magasineringsföretag och Informations- och kommunikationsföretag 123,4 1,6
I Hotell och restauranger 123,9 0,5
K-N Kreditinstitut, försäkrings-; fastighetsbolag, verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik, uthyrnings- och företagsservicefirmor 127,6 2,7
L Fastighetsbolag och fastighetsförvaltare 123,1 1,7
N Företag inom uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 128,2 2,4
P-S Utbildning, vård och omsorg, sociala tjänster, kultur, nöje och fritid och andra serviceföretag 123,9 2,3
Q Enheter för vård och omsorg, sociala tjänster 123,3 1,8
R Enheter för kultur, nöje och fritid 122,8 1,8
S Andra serviceföretag 119,9 3,5
B-S exkl. OTotalt 123,8 2,0
Tjänstemän Privat sektor    
B Gruvor och mineralutvinningsindustri 133,5 1,6
B-E[1] Gruvor och mineralutvinningsindustri och Tillverkningsindustri; El-, gas- och värmeverk och Vattenverk; reningsverk o.d., avfallsanläggningar 126,9 1,0
B+C[1] Gruvor och mineralutvinningsindustri + Tillverkningsindustri 127,2 0,8
C[1] Tillverkningsindustri 127,1 0,8
25-30,33[1] Verkstadsindustri 126,0 0,4
D El-, gas- och värmeverk 126,6 2,5
E Vattenverk; reningsverk o.d., avfallsanläggningar 132,6 1,5
F Byggindustri 133,8 1,4
G Handel; serviceverkstäder för motorfordon och motorcyklar 128,1 2,2
G+I Handel; serviceverkstäder för motorfordon och motorcyklar och Hotell och restauranger 127,7 2,0
H Transport- och magasineringsföretag 133,1 3,4
H+J[1] Transport- och magasineringsföretag och Informations- och kommunikationsföretag 132,8 5,0
I Hotell och restauranger 126,2 2,9
J[1] Informations- och kommunikationsföretag 129,9 4,8
K Kreditinstitut och försäkringsbolag 131,1 2,2
K-N Kreditinstitut, försäkrings-; fastighetsbolag, verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik, uthyrnings- och företagsservicefirmor 127,0 2,8
L Fastighetsbolag och fastighetsförvaltare 131,8 0,3
M Företag inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 124,8 3,1
N Företag inom uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 129,6 4,4
P Utbildningsväsendet 130,6 3,8
P-S Utbildning, vård och omsorg, sociala tjänster, kultur, nöje och fritid och andra serviceföretag 129,3 3,8
Q Enheter för vård och omsorg, sociala tjänster 132,3 5,2
R Enheter för kultur, nöje och fritid 126,3 4,0
S Andra serviceföretag 129,4 2,2
B-S exkl. OTotalt 127,9 2,6

1) Företaget Ericsson AB har klassats om från näringsgren C (SNI 26) till näringsgren J från och med januari 2017. För mer information hur detta påverkar AKI läs dokumentet ”Omklassificering av Ericsson AB” under Fördjupad information.

Definitioner och förklaringar

SNI betyder Svensk Näringsgrensindelning och vid årsskiftet 2008/2009 ersattes SNI 2002 med SNI 2007.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2017-11-30

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

E-post
aki@scb.se