Till innehåll på sidan

Arbetskostnadsindex och dess förändringstakt

SNINäringsgrenDecember 2017 (januari 2008=100)Förändring från december prel. 2016 procent
Arbetare Privat sektor    
B Gruvor och mineralutvinningsindustri 136,7 ‑0,9
B-E Gruvor och mineralutvinningsindustri och Tillverkningsindustri; El-, gas- och värmeverk och Vattenverk; reningsverk o.d., avfallsanläggningar 128,1 2,8
B+C Gruvor och mineralutvinningsindustri + Tillverkningsindustri 128,2 2,8
C Tillverkningsindustri 127,9 3,0
25‑30,33 Verkstadsindustri 128,0 3,7
D El-, gas- och värmeverk 135,6 2,3
E Vattenverk; reningsverk o.d., avfallsanläggningar 123,7 3,0
F Byggindustri 128,2 2,7
G Handel; serviceverkstäder för motorfordon och motorcyklar 129,4 1,5
G+I Handel; serviceverkstäder för motorfordon och motorcyklar och Hotell och restauranger 127,2 1,5
H Transport- och magasineringsföretag 125,4 1,6
H+J Transport- och magasineringsföretag och Informations- och kommunikationsföretag 125,6 1,7
I Hotell och restauranger 127,0 2,0
K-N Kreditinstitut, försäkrings-; fastighetsbolag, verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik, uthyrnings- och företagsservicefirmor 128,8 1,7
L Fastighetsbolag och fastighetsförvaltare 126,6 2,2
N Företag inom uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 128,8 2,0
P-S Utbildning, vård och omsorg, sociala tjänster, kultur, nöje och fritid och andra serviceföretag 127,0 2,3
Q Enheter för vård och omsorg, sociala tjänster 126,7 2,4
R Enheter för kultur, nöje och fritid 125,4 ‑0,3
S Andra serviceföretag 121,7 2,2
B-S exkl. OTotalt 126,3 2,2
Tjänstemän Privat sektor    
B Gruvor och mineralutvinningsindustri 136,4 2,2
B-E[1] Gruvor och mineralutvinningsindustri och Tillverkningsindustri; El-, gas- och värmeverk och Vattenverk; reningsverk o.d., avfallsanläggningar 128,3 0,9
B+C[1] Gruvor och mineralutvinningsindustri + Tillverkningsindustri 128,6 0,8
C[1] Tillverkningsindustri 128,4 0,7
25-30,33[1] Verkstadsindustri 127,6 0,2
D El-, gas- och värmeverk 128,5 2,7
E Vattenverk; reningsverk o.d., avfallsanläggningar 133,7 0,8
F Byggindustri 135,1 1,4
G Handel; serviceverkstäder för motorfordon och motorcyklar 128,9 1,7
G+I Handel; serviceverkstäder för motorfordon och motorcyklar och Hotell och restauranger 128,6 1,7
H Transport- och magasineringsföretag 134,0 2,1
H+J[1] Transport- och magasineringsföretag och Informations- och kommunikationsföretag 133,8 4,0
I Hotell och restauranger 126,7 2,8
J[1] Informations- och kommunikationsföretag 131,2 4,4
K Kreditinstitut och försäkringsbolag 131,4 1,4
K-N Kreditinstitut, försäkrings-; fastighetsbolag, verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik, uthyrnings- och företagsservicefirmor 127,9 2,8
L Fastighetsbolag och fastighetsförvaltare 133,0 0,6
M Företag inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 125,8 3,5
N Företag inom uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 130,3 4,2
P Utbildningsväsendet 132,5 3,4
P-S Utbildning, vård och omsorg, sociala tjänster, kultur, nöje och fritid och andra serviceföretag 131,3 3,9
Q Enheter för vård och omsorg, sociala tjänster 134,5 5,7
R Enheter för kultur, nöje och fritid 127,9 4,2
S Andra serviceföretag 132,1 2,2
B-S exkl. OTotalt 129,1 2,5

1) Företaget Ericsson AB har klassats om från näringsgren C (SNI 26) till näringsgren J från och med januari 2017. För mer information hur detta påverkar AKI läs dokumentet ”Omklassificering av Ericsson AB” under Fördjupad information.

Definitioner och förklaringar

SNI betyder Svensk Näringsgrensindelning och vid årsskiftet 2008/2009 ersattes SNI 2002 med SNI 2007.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2018-02-28

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

E-post
aki@scb.se