Till innehåll på sidan

Arbetskostnadsindex och dess förändringstakt

SNINäringsgrenApril 2018 (januari 2008=100)Förändring från april prel. 2017 procent
Arbetare Privat sektor    
B Gruvor och mineralutvinningsindustri 138,0 1,5
B-E Gruvor och mineralutvinningsindustri och Tillverkningsindustri; El-, gas- och värmeverk och Vattenverk; reningsverk o.d., avfallsanläggningar 130,4 3,2
B+C Gruvor och mineralutvinningsindustri + Tillverkningsindustri 130,5 3,2
C Tillverkningsindustri 130,2 3,3
25‑30,33 Verkstadsindustri 130,4 3,7
D El-, gas- och värmeverk 130,5 ‑1,7
E Vattenverk; reningsverk o.d., avfallsanläggningar 126,9 3,0
F Byggindustri 129,6 1,7
G Handel; serviceverkstäder för motorfordon och motorcyklar 129,9 1,3
G+I Handel; serviceverkstäder för motorfordon och motorcyklar och Hotell och restauranger 128,3 1,9
H Transport- och magasineringsföretag 127,6 3,7
H+J Transport- och magasineringsföretag och Informations- och kommunikationsföretag 127,7 3,6
I Hotell och restauranger 130,0 3,0
K-N Kreditinstitut, försäkrings-; fastighetsbolag, verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik, uthyrnings- och företagsservicefirmor 132,2 4,2
L Fastighetsbolag och fastighetsförvaltare 127,9 4,4
N Företag inom uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 132,4 3,9
P-S Utbildning, vård och omsorg, sociala tjänster, kultur, nöje och fritid och andra serviceföretag 127,7 2,1
Q Enheter för vård och omsorg, sociala tjänster 127,5 1,8
R Enheter för kultur, nöje och fritid 129,3 3,2
S Andra serviceföretag 122,6 3,9
B-S exkl. O Totalt 128,0 2,5
Tjänstemän Privat sektor    
B Gruvor och mineralutvinningsindustri 137,7 2,7
B-E Gruvor och mineralutvinningsindustri och Tillverkningsindustri; El-, gas- och värmeverk och Vattenverk; reningsverk o.d., avfallsanläggningar 131,5 4,2
B+C Gruvor och mineralutvinningsindustri + Tillverkningsindustri 132,0 4,4
C Tillverkningsindustri 131,9 4,4
25-30,33 Verkstadsindustri 130,9 4,4
D El-, gas- och värmeverk 129,6 2,3
E Vattenverk; reningsverk o.d., avfallsanläggningar 135,5 2,7
F Byggindustri 140,9 6,3
G Handel; serviceverkstäder för motorfordon och motorcyklar 130,0 2,0
G+I Handel; serviceverkstäder för motorfordon och motorcyklar och Hotell och restauranger 129,6 2,0
H Transport- och magasineringsföretag 134,3 1,7
H+J Transport- och magasineringsföretag och Informations- och kommunikationsföretag 133,5 1,4
I Hotell och restauranger 127,8 3,6
J Informations- och kommunikationsföretag 131,2 1,9
K Kreditinstitut och försäkringsbolag 133,3 2,1
K-N Kreditinstitut, försäkrings-; fastighetsbolag, verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik, uthyrnings- och företagsservicefirmor 128,9 2,0
L Fastighetsbolag och fastighetsförvaltare 133,9 2,5
M Företag inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 125,0 1,0
N Företag inom uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 135,0 4,0
P Utbildningsväsendet 134,6 4,0
P-S Utbildning, vård och omsorg, sociala tjänster, kultur, nöje och fritid och andra serviceföretag 133,1 3,7
Q Enheter för vård och omsorg, sociala tjänster 135,2 3,3
R Enheter för kultur, nöje och fritid 130,4 4,2
S Andra serviceföretag 134,2 4,0
B-S exkl. OTotalt 130,7 2,9

Definitioner och förklaringar

SNI betyder Svensk Näringsgrensindelning och vid årsskiftet 2008/2009 ersattes SNI 2002 med SNI 2007.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2018-06-29

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

E-post
aki@scb.se