Till innehåll på sidan

Arbetskostnadsindex och dess förändringstakt

SNINäringsgrenJuni 2018 (januari 2008=100)Förändring från juni prel. 2017 procent
Arbetare Privat sektor    
B Gruvor och mineralutvinningsindustri 142,0 4,2
B–E Gruvor och mineralutvinningsindustri och Tillverkningsindustri; El-, gas- och värmeverk och Vattenverk; reningsverk o.d., avfallsanläggningar 131,4 3,4
B+C Gruvor och mineralutvinningsindustri + Tillverkningsindustri 131,6 3,5
C Tillverkningsindustri 131,2 3,5
25–30, 33 Verkstadsindustri 131,0 3,6
D El-, gas- och värmeverk 129,2 ‑2,0
E Vattenverk; reningsverk o.d., avfallsanläggningar 127,0 2,6
F Byggindustri 131,6 3,9
G Handel; serviceverkstäder för motorfordon och motorcyklar 130,6 2,0
G+I Handel; serviceverkstäder för motorfordon och motorcyklar och Hotell och restauranger 128,6 2,3
H Transport- och magasineringsföretag 128,4 3,0
H+J Transport- och magasineringsföretag och Informations- och kommunikationsföretag 128,4 2,8
I Hotell och restauranger 129,7 2,7
K–N Kreditinstitut, försäkrings-; fastighetsbolag, verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik, uthyrnings- och företagsservicefirmor 133,1 3,7
L Fastighetsbolag och fastighetsförvaltare 127,6 3,9
N Företag inom uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 133,9 3,7
P-S Utbildning, vård och omsorg, sociala tjänster, kultur, nöje och fritid och andra serviceföretag 127,9 3,1
Q Enheter för vård och omsorg, sociala tjänster 129,0 3,7
R Enheter för kultur, nöje och fritid 125,1 3,5
S Andra serviceföretag 120,6 2,1
B–S exkl. OTotalt 128,8 3,0
Tjänstemän Privat sektor    
B Gruvor och mineralutvinningsindustri 138,6 4,1
B–E Gruvor och mineralutvinningsindustri och Tillverkningsindustri; El-, gas- och värmeverk och Vattenverk; reningsverk o.d., avfallsanläggningar 130,9 4,1
B+C Gruvor och mineralutvinningsindustri + Tillverkningsindustri 131,4 4,2
C Tillverkningsindustri 131,2 4,2
25–30, 33 Verkstadsindustri 129,9 4,1
D El-, gas- och värmeverk 129,1 3,1
E Vattenverk; reningsverk o.d., avfallsanläggningar 136,1 3,6
F Byggindustri 142,3 7,0
G Handel; serviceverkstäder för motorfordon och motorcyklar 130,8 3,1
G+I Handel; serviceverkstäder för motorfordon och motorcyklar och Hotell och restauranger 130,5 3,2
H Transport- och magasineringsföretag 134,4 1,8
H+J Transport- och magasineringsföretag och Informations- och kommunikationsföretag 134,2 2,1
I Hotell och restauranger 130,3 5,4
J Informations- och kommunikationsföretag 132,0 2,6
K Kreditinstitut och försäkringsbolag 134,0 2,9
K–N Kreditinstitut, försäkrings-; fastighetsbolag, verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik, uthyrnings- och företagsservicefirmor 129,4 2,8
L Fastighetsbolag och fastighetsförvaltare 135,2 3,0
M Företag inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 125,5 1,7
N Företag inom uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 135,0 4,4
P Utbildningsväsendet 134,5 3,8
P–S Utbildning, vård och omsorg, sociala tjänster, kultur, nöje och fritid och andra serviceföretag 133,7 3,8
Q Enheter för vård och omsorg, sociala tjänster 136,5 3,2
R Enheter för kultur, nöje och fritid 131,0 5,1
S Andra serviceföretag 134,2 4,0
B–S exkl. OTotalt 131,2 3,5

Definitioner och förklaringar

SNI betyder Svensk Näringsgrensindelning och vid årsskiftet 2008/2009 ersattes SNI 2002 med SNI 2007.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2018-08-30

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

E-post
aki@scb.se