Till innehåll på sidan

Tidsserie AKI för tjänstemän definitiva siffror

Januari 2008=100

SNI  Näringsgren 2017             2016          
    jul jun maj apr mar feb jan dec nov okt sep aug jul
B Gruvor och mineral-utvinningsindustri 136,5 136,1 138,0 138,2 135,5 135,7 136,1 134,7 133,2 132,0 134,0 132,9 135,6
B-E[1] Gruvor och mineralutvinningsindustri och Tillverkningsindustri; El-, gas- och värmeverk och Vattenverk; reningsverk o.d., avfallsanläggningar 127,1 127,4 128,1 128,5 126,7 126,5 126,5 127,7 127,7 127,3 126,8 125,6 125,6
B+C[1] Gruvor och mineralutvinningsindustri + Tillverkningsindustri 127,5 127,8 128,4 128,8 127,1 126,9 126,8 128,1 128,3 127,8 127,4 126,1 126,1
C[1] Tillverkningsindustri 127,3 127,6 128,3 128,7 127,0 126,8 126,7 128,0 128,2 127,6 127,2 126,0 126,0
25-30,33[1] Verkstadsindustri 126,5 126,7 127,3 127,8 126,3 126,0 126,0 127,7 128,0 127,3 126,7 125,7 125,6
D El-, gas- och värmeverk 125,9 126,6 127,7 128,0 125,9 125,7 125,9 125,6 125,1 125,2 124,4 122,8 122,6
E Vattenverk; reningsverk o.d., avfallsanläggningar 133,3 133,4 134,3 133,9 132,1 131,7 131,5 132,8 131,9 131,5 131,4 129,4 130,3
F Byggindustri 137,2 136,9 137,1 136,4 134,7 134,5 134,8 132,3 132,2 131,9 131,4 131,1 131,6
G Handel; serviceverkstäder för motorfordon och motorcyklar 127,9 128,4 129,0 128,7 127,1 126,8 127,2 126,8 126,7 127,3 125,8 125,1 125,9
G+I Handel; serviceverkstäder för motorfordon och motorcyklar och Hotell och restauranger 127,5 127,9 128,5 128,2 126,7 126,4 126,7 126,6 126,5 127,0 125,6 124,9 125,6
H Transport- och magasineringsföretag 129,4 129,6 129,9 131,2 130,3 130,6 130,6 131,3 129,4 129,7 128,7 127,7 128,9
H+J[1] Transport- och magasineringsföretag och Informations- och kommunikationsföretag 130,9 131,0 131,9 132,4 131,2 131,2 132,1 128,5 128,6 127,9 126,8 126,0 126,9
I Hotell och restauranger 126,6 126,5 125,4 125,5 125,5 124,8 124,5 123,5 123,4 123,0 122,9 122,6 122,0
J[1] Informations- och kommunikationsföretag 129,6 129,6 130,6 130,2 128,8 128,8 130,1 125,7 126,4 125,3 124,3 123,7 124,6
K Kreditinstitut och försäkringsbolag 129,5 129,1 130,0 130,5 130,2 130,5 129,9 129,2 129,2 129,2 128,2 127,8 127,3
K-N Kreditinstitut, försäkrings-; fastighetsbolag, verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik, uthyrnings- och företagsservicefirmor 125,1 125,6 126,1 126,5 125,4 125,2 125,0 124,1 123,9 124,1 123,7 122,9 122,4
L Fastighetsbolag och fastighetsförvaltare 131,9 132,7 132,5 133,5 131,8 131,1 131,2 133,3 133,6 133,4 132,6 130,7 130,5
M Företag inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 122,5 122,9 123,5 123,6 122,2 122,0 122,1 121,0 121,1 121,3 120,9 120,2 120,4
N Företag inom uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 128,0 130,0 129,5 130,1 128,9 128,5 127,5 125,0 124,7 125,2 124,8 124,1 122,1
P Utbildning 130,3 130,1 130,2 129,7 129,3 129,3 128,6 128,8 129,3 127,9 127,3 123,9 125,1
P-S Utbildning, vård och omsorg, sociala tjänster, kultur, nöje och fritid och andra serviceföretag 129,7 129,8 130,0 129,4 128,1 128,3 128,1 127,3 127,1 126,1 125,8 124,0 124,9
Q Enheter för vård och omsorg, sociala tjänster 132,5 133,1 133,0 132,4 130,4 130,7 130,8 128,4 127,9 127,0 126,8 125,7 126,4
R Enheter för kultur, nöje och fritid 126,5 125,3 126,5 125,4 123,9 124,2 123,9 123,3 122,9 121,8 122,1 121,0 121,1
S Andra serviceföretag 130,5 131,2 131,7 131,4 130,1 129,8 130,0 130,2 129,8 128,8 128,2 127,2 127,6
B-S exkl. O Totalt 127,3 127,6 128,1 128,2 126,8 126,7 126,9 126,1 126,0 125,7 125,0 124,1 124,4

Indextal ej redovisade i tabellen hittas i Statistikdatabasen.

1) Företaget Ericsson AB har klassats om från näringsgren C (SNI 26) till näringsgren J från och med januari 2017. För mer information hur detta påverkar AKI läs dokumentet ”Omklassificering av Ericsson AB” under Fördjupad information.

Definitioner och förklaringar

SNI betyder Svensk Näringsgrensindelning och vid årsskiftet 2008/2009 ersattes SNI 2002 med SNI 2007.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2018-10-01

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

E-post
aki@scb.se