Till innehåll på sidan

Tidsserie AKI för tjänstemän definitiva siffror

Januari 2008=100

SNI Näringsgren2017    2016       
  majaprmarfebjandecnovoktsepaugjuljunmaj
B Gruvor och mineral-utvinningsindustri 138,0 138,2 135,5 135,7 136,1 134,7 133,2 132,0 134,0 132,9 135,6 135,4 137,3
B–E[1] Gruvor och mineralutvinningsindustri och Tillverkningsindustri; El-, gas- och värmeverk och Vattenverk; reningsverk o.d., avfallsanläggningar 128,1 128,5 126,7 126,5 126,5 127,7 127,7 127,3 126,8 125,6 125,6 125,8 126,9
B+C[1] Gruvor och mineralutvinningsindustri + Tillverkningsindustri 128,4 128,8 127,1 126,9 126,8 128,1 128,3 127,8 127,4 126,1 126,1 126,4 127,4
C[1] Tillverkningsindustri 128,3 128,7 127,0 126,8 126,7 128,0 128,2 127,6 127,2 126,0 126,0 126,2 127,2
25–30,33[1] Verkstadsindustri 127,3 127,8 126,3 126,0 126,0 127,7 128,0 127,3 126,7 125,7 125,6 125,8 126,9
D El-, gas- och värmeverk 127,7 128,0 125,9 125,7 125,9 125,6 125,1 125,2 124,4 122,8 122,6 123,0 124,3
E Vattenverk; reningsverk o.d., avfallsanläggningar 134,3 133,9 132,1 131,7 131,5 132,8 131,9 131,5 131,4 129,4 130,3 131,4 131,0
F Byggindustri 137,1 136,4 134,7 134,5 134,8 132,3 132,2 131,9 131,4 131,1 131,6 131,9 131,6
G Handel; serviceverkstäder för motorfordon och motorcyklar 129,0 128,7 127,1 126,8 127,2 126,8 126,7 127,3 125,8 125,1 125,9 126,2 126,2
G+I Handel; serviceverkstäder för motorfordon och motorcyklar och Hotell och restauranger 128,5 128,2 126,7 126,4 126,7 126,6 126,5 127,0 125,6 124,9 125,6 125,9 125,8
H Transport- och magasineringsföretag 129,9 131,2 130,3 130,6 130,6 131,3 129,4 129,7 128,7 127,7 128,9 128,8 128,9
H+J[1] Transport- och magasineringsföretag och Informations- och kommunikationsföretag 131,9 132,4 131,2 131,2 132,1 128,5 128,6 127,9 126,8 126,0 126,9 126,5 126,5
I Hotell och restauranger 125,4 125,5 125,5 124,8 124,5 123,5 123,4 123,0 122,9 122,6 122,0 122,2 121,0
J[1] Informations- och kommunikationsföretag 130,6 130,2 128,8 128,8 130,1 125,7 126,4 125,3 124,3 123,7 124,6 124,0 123,9
K Kreditinstitut och försäkringsbolag 130,0 130,5 130,2 130,5 129,9 129,2 129,2 129,2 128,2 127,8 127,3 128,0 128,5
K–N Kreditinstitut, försäkrings-; fastighetsbolag, verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik, uthyrnings- och företagsservicefirmor 126,1 126,5 125,4 125,2 125,0 124,1 123,9 124,1 123,7 122,9 122,4 123,4 123,4
L Fastighetsbolag och fastighetsförvaltare 132,5 133,5 131,8 131,1 131,2 133,3 133,6 133,4 132,6 130,7 130,5 134,4 132,7
M Företag inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 123,5 123,6 122,2 122,0 122,1 121,0 121,1 121,3 120,9 120,2 120,4 120,7 120,5
N Företag inom uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 129,5 130,1 128,9 128,5 127,5 125,0 124,7 125,2 124,8 124,1 122,1 123,8 123,8
P Utbildning 130,2 129,7 129,3 129,3 128,6 128,8 129,3 127,9 127,3 123,9 125,1 124,9 125,6
P–S Utbildning, vård och omsorg, sociala tjänster, kultur, nöje och fritid och andra serviceföretag 130,0 129,4 128,1 128,3 128,1 127,3 127,1 126,1 125,8 124,0 124,9 125,1 125,0
Q Enheter för vård och omsorg, sociala tjänster 133,0 132,4 130,4 130,7 130,8 128,4 127,9 127,0 126,8 125,7 126,4 127,0 126,5
R Enheter för kultur, nöje och fritid 126,5 125,4 123,9 124,2 123,9 123,3 122,9 121,8 122,1 121,0 121,1 121,7 120,6
S Andra serviceföretag 131,7 131,4 130,1 129,8 130,0 130,2 129,8 128,8 128,2 127,2 127,6 127,8 127,6
B–S exkl. OTotalt 128,1 128,2 126,8 126,7 126,9 126,1 126,0 125,7 125,0 124,1 124,4 124,8 124,9

Indextal ej redovisade i tabellen hittas i Statistikdatabasen.

1) Företaget Ericsson AB har klassats om från näringsgren C (SNI 26) till näringsgren J från och med januari 2017. För mer information hur detta påverkar AKI läs dokumentet ”Omklassificering av Ericsson AB” under Fördjupad information.

Definitioner och förklaringar

SNI betyder Svensk Näringsgrensindelning och vid årsskiftet 2008/2009 ersattes SNI 2002 med SNI 2007.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2018-07-30

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

E-post
aki@scb.se