Till innehåll på sidan

Tidsserie AKI för tjänstemän definitiva siffror

Januari 2008=100

SNI  Näringsgren 2016                 2015      
    sep aug jul jun maj apr mar feb jan dec nov okt sep
B Gruvor och mineral-utvinningsindustri 134,0 132,9 135,6 135,4 137,3 137,0 134,8 134,6 132,8 131,1 129,9 128,6 128,7
B-E Gruvor och mineralutvinningsindustri och Tillverkningsindustri; El-, gas- och värmeverk och Vattenverk; reningsverk o.d., avfallsanläggningar 126,8 125,6 125,6 125,8 126,9 127,1 124,8 124,9 125,0 125,6 125,5 125,3 124,8
B+C Gruvor och mineralutvinningsindustri + Tillverkningsindustri 127,4 126,1 126,1 126,4 127,4 127,7 125,3 125,3 125,5 126,0 125,9 125,8 125,2
C Tillverkningsindustri 127,2 126,0 126,0 126,2 127,2 127,5 125,1 125,2 125,3 125,8 125,8 125,7 125,1
25-30,33 Verkstadsindustri 126,7 125,7 125,6 125,8 126,9 127,5 124,5 124,8 124,8 126,2 126,2 126,2 125,5
D El-, gas- och värmeverk 124,4 122,8 122,6 123,0 124,3 124,7 123,0 122,8 123,2 124,6 123,9 123,8 123,6
E Vattenverk; reningsverk o.d., avfallsanläggningar 131,4 129,4 130,3 131,4 131,0 130,6 129,1 129,0 129,3 129,2 129,2 129,0 128,9
F Byggindustri 131,4 131,1 131,6 131,9 131,6 131,3 129,0 128,9 128,3 129,4 128,8 128,8 128,9
G Handel; serviceverkstäder för motorfordon och motorcyklar 125,8 125,1 125,9 126,2 126,2 125,0 124,1 124,2 124,2 123,3 123,9 124,4 123,2
G+I Handel; serviceverkstäder för motorfordon och motorcyklar och Hotell och restauranger 125,6 124,9 125,6 125,9 125,8 124,7 123,8 123,9 123,9 123,3 123,9 124,4 123,2
H Transport- och magasineringsföretag 128,7 127,7 128,9 128,8 128,9 128,8 128,2 127,4 127,1 127,3 126,4 126,5 125,0
H+J Transport- och magasineringsföretag och Informations- och kommunikationsföretag 126,8 126,0 126,9 126,5 126,5 126,5 125,3 125,3 125,6 124,3 124,9 124,4 122,7
I Hotell och restauranger 122,9 122,6 122,0 122,2 121,0 120,6 121,2 120,8 121,0 125,6 126,1 126,5 126,3
J Informations- och kommunikationsföretag 124,3 123,7 124,6 124,0 123,9 123,9 122,5 122,9 123,9 122,1 123,4 122,6 120,9
K Kreditinstitut och försäkringsbolag 128,2 127,8 127,3 128,0 128,5 129,7 128,8 128,3 128,6 127,3 127,3 127,0 126,0
K-N Kreditinstitut, försäkrings-; fastighetsbolag, verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik, uthyrnings- och företagsservicefirmor 123,7 122,9 122,4 123,4 123,4 123,7 122,6 122,5 122,3 123,9 123,6 123,3 122,6
L Fastighetsbolag och fastighetsförvaltare 132,6 130,7 130,5 134,4 132,7 131,9 129,1 128,1 128,3 129,1 130,1 130,2 127,7
M Företag inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 120,9 120,2 120,4 120,7 120,5 120,6 119,6 119,4 119,3 120,5 120,1 120,1 119,9
N Företag inom uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 124,8 124,1 122,1 123,8 123,8 123,8 122,8 123,2 122,3 129,9 128,8 128,2 127,4
P Utbildning 127,3 123,9 125,1 124,9 125,6 125,1 124,8 124,8 124,6 125,1 124,1 123,9 124,1
P-S Utbildning, vård och omsorg, sociala tjänster, kultur, nöje och fritid och andra serviceföretag 125,8 124,0 124,9 125,1 125,0 124,8 124,1 123,9 124,4 125,1 124,3 124,0 123,6
Q Enheter för vård och omsorg, sociala tjänster 126,8 125,7 126,4 127,0 126,5 126,3 125,8 125,5 126,5 128,0 126,8 126,7 126,3
R Enheter för kultur, nöje och fritid 122,1 121,0 121,1 121,7 120,6 121,7 120,3 119,8 120,1 121,5 122,9 121,8 120,5
S Andra serviceföretag 128,2 127,2 127,6 127,8 127,6 127,0 125,9 126,4 126,6 125,9 125,1 124,4 123,6
B-S exkl. O Totalt 125,0 124,1 124,4 124,8 124,9 124,8 123,4 123,4 123,5 123,9 123,8 123,7 122,9

Indextal ej redovisade i tabellen hittas i Statistikdatabasen.

Definitioner och förklaringar

SNI betyder Svensk Näringsgrensindelning och vid årsskiftet 2008/2009 ersattes SNI 2002 med SNI 2007.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2017-11-30

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

E-post
aki@scb.se