Till innehåll på sidan

Tidsserie AKI för tjänstemän preliminära siffror

Januari 2008=100

SNI  Näringsgren 2017                 2016      
    sep aug jul jun maj apr mar feb jan dec nov okt sep
B Gruvor och mineral-utvinningsindustri 133,5 132,0 133,7 133,1 134,7 134,1 134,1 134,1 134,5 133,5 130,7 130,7 131,4
B-E Gruvor och mineralutvinningsindustri och Tillverkningsindustri; El-, gas- och värmeverk och Vattenverk; reningsverk o.d., avfallsanläggningar 126,9 125,8 125,6 125,7 126,1 126,2 125,8 125,7 125,4 127,2 127,1 126,3 125,7
B+C Gruvor och mineralutvinningsindustri + Tillverkningsindustri 127,2 126,2 125,9 126,1 126,4 126,4 126,2 126,0 125,7 127,6 127,6 126,8 126,2
C Tillverkningsindustri 127,1 126,1 125,8 125,9 126,2 126,3 126,0 125,9 125,6 127,5 127,5 126,7 126,1
25-30,33 Verkstadsindustri 126,0 125,1 124,8 124,8 125,1 125,4 125,3 124,9 124,8 127,4 127,4 126,3 125,5
D El-, gas- och värmeverk 126,6 124,7 124,7 125,2 125,9 126,7 125,3 125,3 125,3 125,1 124,5 124,4 123,5
E Vattenverk; reningsverk o.d., avfallsanläggningar 132,6 131,2 131,4 131,4 132,2 132,0 131,5 131,2 130,9 132,6 131,1 131,1 130,6
F Byggindustri 133,8 133,3 133,4 133,0 133,0 132,5 131,3 132,0 132,0 133,3 133,0 132,6 132,0
G Handel; serviceverkstäder för motorfordon och motorcyklar 128,1 126,5 126,8 126,9 127,1 127,5 126,3 126,2 126,5 126,7 126,5 126,7 125,4
G+I Handel; serviceverkstäder för motorfordon och motorcyklar och Hotell och restauranger 127,7 126,1 126,4 126,4 126,6 127,0 125,9 125,7 126,0 126,5 126,2 126,5 125,2
H Transport- och magasineringsföretag 133,1 131,3 132,2 132,0 131,8 132,0 131,5 131,5 131,4 131,2 130,2 129,7 128,7
H+J Transport- och magasineringsföretag och Informations- och kommunikationsföretag 132,8 131,0 132,4 131,5 132,0 131,6 131,4 131,6 132,3 128,6 128,6 127,2 126,5
I Hotell och restauranger 126,2 124,4 124,3 123,6 123,3 123,3 124,1 122,8 122,3 123,3 123,1 122,2 122,6
J Informations- och kommunikationsföretag 129,9 128,3 129,9 128,6 129,2 128,7 128,4 128,9 129,9 125,7 126,1 124,5 123,9
K Kreditinstitut och försäkringsbolag 131,1 130,5 130,5 130,2 130,8 130,6 130,1 130,5 129,8 129,6 129,6 129,3 128,3
K-N Kreditinstitut, försäkrings-; fastighetsbolag, verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik, uthyrnings- och företagsservicefirmor 127,0 126,0 125,5 125,9 126,4 126,4 125,7 126,0 125,0 124,4 124,4 124,2 123,5
L Fastighetsbolag och fastighetsförvaltare 131,8 130,4 129,6 131,2 130,3 130,6 130,2 129,1 129,0 132,2 132,4 133,1 131,4
M Företag inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 124,8 123,6 123,3 123,4 124,1 123,8 123,3 124,0 122,6 121,5 121,5 121,5 121,0
N Företag inom uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 129,6 128,4 127,0 129,3 128,7 129,8 128,6 128,6 127,7 125,1 125,3 124,8 124,1
P Utbildning 130,6 128,6 129,5 129,6 129,5 129,4 129,0 129,2 128,5 128,1 127,9 126,7 125,8
P-S Utbildning, vård och omsorg, sociala tjänster, kultur, nöje och fritid och andra serviceföretag 129,3 127,8 128,6 128,8 128,6 128,3 127,5 127,8 127,6 126,4 126,0 125,0 124,6
Q Enheter för vård och omsorg, sociala tjänster 132,3 130,9 131,6 132,3 131,6 130,9 129,4 130,0 129,9 127,2 126,7 125,9 125,8
R Enheter för kultur, nöje och fritid 126,3 125,4 125,3 124,6 125,4 125,1 123,8 124,2 124,1 122,8 122,5 121,2 121,5
S Andra serviceföretag 129,4 128,0 128,3 129,0 129,3 129,1 129,2 129,0 129,2 129,3 128,8 127,5 126,6
B-S exkl. O Totalt 127,9 126,5 126,8 126,8 127,1 127,0 126,4 126,5 126,3 126,0 125,8 125,3 124,6

1) Företaget Ericsson AB har klassats om från näringsgren C (SNI 26) till näringsgren J från och med januari 2017. För mer information hur detta påverkar AKI läs dokumentet ”Omklassificering av Ericsson AB” under Fördjupad information.

Indextal ej redovisade i tabellen hittas i Statistikdatabasen.

Definitioner och förklaringar

SNI betyder Svensk Näringsgrensindelning och vid årsskiftet 2008/2009 ersattes SNI 2002 med SNI 2007.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2017-11-30

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

E-post
aki@scb.se