Till innehåll på sidan

Tidsserie AKI för tjänstemän preliminära siffror

Januari 2008=100

SNI  Näringsgren 2017                     2016  
    nov okt sep aug jul jun maj apr mar feb jan dec nov
B Gruvor och mineral-utvinningsindustri 135,9 135,0 133,5 132,0 133,7 133,1 134,7 134,1 134,1 134,1 134,5 133,5 130,7
B-E[1] Gruvor och mineralutvinningsindustri och Tillverkningsindustri; El-, gas- och värmeverk och Vattenverk; reningsverk o.d., avfallsanläggningar 127,8 127,5 126,9 125,8 125,6 125,7 126,1 126,2 125,8 125,7 125,4 127,2 127,1
B+C[1] Gruvor och mineralutvinningsindustri + Tillverkningsindustri 128,1 127,8 127,2 126,2 125,9 126,1 126,4 126,4 126,2 126,0 125,7 127,6 127,6
C[1] Tillverkningsindustri 128,0 127,6 127,1 126,1 125,8 125,9 126,2 126,3 126,0 125,9 125,6 127,5 127,5
25-30,33[1] Verkstadsindustri 127,1 126,6 126,0 125,1 124,8 124,8 125,1 125,4 125,3 124,9 124,8 127,4 127,4
D El-, gas- och värmeverk 127,7 127,4 126,6 124,7 124,7 125,2 125,9 126,7 125,3 125,3 125,3 125,1 124,5
E Vattenverk; reningsverk o.d., avfallsanläggningar 133,3 133,4 132,6 131,2 131,4 131,4 132,2 132,0 131,5 131,2 130,9 132,6 131,1
F Byggindustri 135,0 134,1 133,8 133,3 133,4 133,0 133,0 132,5 131,3 132,0 132,0 133,3 133,0
G Handel; serviceverkstäder för motorfordon och motorcyklar 128,5 128,3 128,1 126,5 126,8 126,9 127,1 127,5 126,3 126,2 126,5 126,7 126,5
G+I Handel; serviceverkstäder för motorfordon och motorcyklar och Hotell och restauranger 128,1 127,9 127,7 126,1 126,4 126,4 126,6 127,0 125,9 125,7 126,0 126,5 126,2
H Transport- och magasineringsföretag 133,6 133,5 133,1 131,3 132,2 132,0 131,8 132,0 131,5 131,5 131,4 131,2 130,2
H+J[1] Transport- och magasineringsföretag och Informations- och kommunikationsföretag 133,5 133,2 132,8 131,0 132,4 131,5 132,0 131,6 131,4 131,6 132,3 128,6 128,6
I Hotell och restauranger 126,6 126,2 126,2 124,4 124,3 123,6 123,3 123,3 124,1 122,8 122,3 123,3 123,1
J[1] Informations- och kommunikationsföretag 130,9 130,4 129,9 128,3 129,9 128,6 129,2 128,7 128,4 128,9 129,9 125,7 126,1
K Kreditinstitut och försäkringsbolag 131,6 131,2 131,1 130,5 130,5 130,2 130,8 130,6 130,1 130,5 129,8 129,6 129,6
K-N Kreditinstitut, försäkrings-; fastighetsbolag, verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik, uthyrnings- och företagsservicefirmor 127,6 127,5 127,0 126,0 125,5 125,9 126,4 126,4 125,7 126,0 125,0 124,4 124,4
L Fastighetsbolag och fastighetsförvaltare 133,1 132,7 131,8 130,4 129,6 131,2 130,3 130,6 130,2 129,1 129,0 132,2 132,4
M Företag inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 125,3 125,4 124,8 123,6 123,3 123,4 124,1 123,8 123,3 124,0 122,6 121,5 121,5
N Företag inom uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 130,4 130,5 129,6 128,4 127,0 129,3 128,7 129,8 128,6 128,6 127,7 125,1 125,3
P Utbildning 132,0 130,6 130,6 128,6 129,5 129,6 129,5 129,4 129,0 129,2 128,5 128,1 127,9
P-S Utbildning, vård och omsorg, sociala tjänster, kultur, nöje och fritid och andra serviceföretag 130,7 129,7 129,3 127,8 128,6 128,8 128,6 128,3 127,5 127,8 127,6 126,4 126,0
Q Enheter för vård och omsorg, sociala tjänster 133,6 132,7 132,3 130,9 131,6 132,3 131,6 130,9 129,4 130,0 129,9 127,2 126,7
R Enheter för kultur, nöje och fritid 128,2 126,7 126,3 125,4 125,3 124,6 125,4 125,1 123,8 124,2 124,1 122,8 122,5
S Andra serviceföretag 131,4 130,6 129,4 128,0 128,3 129,0 129,3 129,1 129,2 129,0 129,2 129,3 128,8
B-S exkl. O Totalt 128,7 128,3 127,9 126,5 126,8 126,8 127,1 127,0 126,4 126,5 126,3 126,0 125,8

1) Företaget Ericsson AB har klassats om från näringsgren C (SNI 26) till näringsgren J från och med januari 2017. För mer information hur detta påverkar AKI läs dokumentet ”Omklassificering av Ericsson AB” under Fördjupad information.

Indextal ej redovisade i tabellen hittas i Statistikdatabasen.

Definitioner och förklaringar

SNI betyder Svensk Näringsgrensindelning och vid årsskiftet 2008/2009 ersattes SNI 2002 med SNI 2007.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2018-01-30

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

E-post
aki@scb.se