Till innehåll på sidan

Tidsserie AKI för tjänstemän preliminära siffror

Januari 2008=100

SNI  Näringsgren 2018             2017          
    jul jun maj apr mar feb jan dec nov okt sep aug jul
B Gruvor och mineral-utvinningsindustri 137,7 138,6 138,9 137,7 137,8 137,9 138,1 136,4 135,9 135,0 133,5 132,0 133,7
B-E Gruvor och mineralutvinningsindustri och Tillverkningsindustri; El-, gas- och värmeverk och Vattenverk; reningsverk o.d., avfallsanläggningar 130,4 130,9 131,6 131,5 130,6 130,6 130,4 128,3 127,8 127,5 126,9 125,8 125,6
B+C Gruvor och mineralutvinningsindustri + Tillverkningsindustri 130,8 131,4 132,0 132,0 131,2 131,3 131,0 128,6 128,1 127,8 127,2 126,2 125,9
C Tillverkningsindustri 130,7 131,2 131,9 131,9 131,1 131,1 130,9 128,4 128,0 127,6 127,1 126,1 125,8
25-30,33 Verkstadsindustri 129,3 129,9 130,7 130,9 129,9 129,7 129,4 127,6 127,1 126,6 126,0 125,1 124,8
D El-, gas- och värmeverk 128,6 129,1 130,1 129,6 128,6 127,8 127,7 128,5 127,7 127,4 126,6 124,7 124,7
E Vattenverk; reningsverk o.d., avfallsanläggningar 136,1 136,1 135,9 135,5 134,5 134,1 133,9 133,7 133,3 133,4 132,6 131,2 131,4
F Byggindustri 141,6 142,3 143,0 140,9 140,0 139,7 139,5 135,1 135,0 134,1 133,8 133,3 133,4
G Handel; serviceverkstäder för motorfordon och motorcyklar 130,2 130,8 130,7 130,0 130,1 129,5 129,2 128,9 128,5 128,3 128,1 126,5 126,8
G+I Handel; serviceverkstäder för motorfordon och motorcyklar och Hotell och restauranger 130,0 130,5 130,3 129,6 129,7 129,2 128,9 128,6 128,1 127,9 127,7 126,1 126,4
H Transport- och magasineringsföretag 133,3 134,4 135,0 134,3 136,6 135,8 135,9 134,0 133,6 133,5 133,1 131,3 132,2
H+J Transport- och magasineringsföretag och Informations- och kommunikationsföretag 133,7 134,2 134,3 133,5 134,9 134,3 135,1 133,8 133,5 133,2 132,8 131,0 132,4
I Hotell och restauranger 130,3 130,3 128,8 127,8 128,5 128,7 128,6 126,7 126,6 126,2 126,2 124,4 124,3
J Informations- och kommunikationsföretag 131,7 132,0 131,9 131,2 131,6 131,0 132,0 131,2 130,9 130,4 129,9 128,3 129,9
K Kreditinstitut och försäkringsbolag 134,6 134,0 133,6 133,3 132,9 132,4 132,2 131,4 131,6 131,2 131,1 130,5 130,5
K-N Kreditinstitut, försäkrings-; fastighetsbolag, verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik, uthyrnings- och företagsservicefirmor 129,4 129,4 129,3 128,9 127,8 127,4 127,6 127,9 127,6 127,5 127,0 126,0 125,5
L Fastighetsbolag och fastighetsförvaltare 134,8 135,2 134,8 133,9 132,4 132,2 131,8 133,0 133,1 132,7 131,8 130,4 129,6
M Företag inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 125,3 125,5 125,2 125,0 124,3 124,0 124,5 125,8 125,3 125,4 124,8 123,6 123,3
N Företag inom uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 134,9 135,0 136,1 135,0 133,2 132,8 132,8 130,3 130,4 130,5 129,6 128,4 127,0
P Utbildning 134,0 134,5 134,8 134,6 134,3 133,8 133,1 132,5 132,0 130,6 130,6 128,6 129,5
P-S Utbildning, vård och omsorg, sociala tjänster, kultur, nöje och fritid och andra serviceföretag 133,3 133,7 133,4 133,1 132,6 132,3 132,2 131,3 130,7 129,7 129,3 127,8 128,6
Q Enheter för vård och omsorg, sociala tjänster 135,8 136,5 135,6 135,2 135,1 134,5 134,6 134,5 133,6 132,7 132,3 130,9 131,6
R Enheter för kultur, nöje och fritid 131,1 131,0 130,3 130,4 128,5 128,8 129,3 127,9 128,2 126,7 126,3 125,4 125,3
S Andra serviceföretag 133,6 134,2 134,7 134,2 133,3 133,5 133,3 132,1 131,4 130,6 129,4 128,0 128,3
B-S exkl. O Totalt 130,8 131,2 131,2 130,7 130,3 129,9 130,0 129,1 128,7 128,3 127,9 126,5 126,8

Indextal ej redovisade i tabellen hittas i Statistikdatabasen.

Definitioner och förklaringar

SNI betyder Svensk Näringsgrensindelning och vid årsskiftet 2008/2009 ersattes SNI 2002 med SNI 2007.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2018-10-01

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

E-post
aki@scb.se