Till innehåll på sidan

Tidsserie AKI för tjänstemän preliminära siffror

Januari 2008=100

SNI Näringsgren2018  2017         
  marfebjandecnovoktsepaugjuljunmajaprmar
B Gruvor och mineral-utvinningsindustri 137,8 137,9 138,1 136,4 135,9 135,0 133,5 132,0 133,7 133,1 134,7 134,1 134,1
B–E Gruvor och mineralutvinningsindustri och Tillverkningsindustri; El-, gas- och värmeverk och Vattenverk; reningsverk o.d., avfallsanläggningar 130,6 130,6 130,4 128,3 127,8 127,5 126,9 125,8 125,6 125,7 126,1 126,2 125,8
B+C Gruvor och mineralutvinningsindustri + Tillverkningsindustri 131,2 131,3 131,0 128,6 128,1 127,8 127,2 126,2 125,9 126,1 126,4 126,4 126,2
C Tillverkningsindustri 131,1 131,1 130,9 128,4 128,0 127,6 127,1 126,1 125,8 125,9 126,2 126,3 126,0
25–30,33 Verkstadsindustri 129,9 129,7 129,4 127,6 127,1 126,6 126,0 125,1 124,8 124,8 125,1 125,4 125,3
D El-, gas- och värmeverk 128,6 127,8 127,7 128,5 127,7 127,4 126,6 124,7 124,7 125,2 125,9 126,7 125,3
E Vattenverk; reningsverk o.d., avfallsanläggningar 134,5 134,1 133,9 133,7 133,3 133,4 132,6 131,2 131,4 131,4 132,2 132,0 131,5
F Byggindustri 140,0 139,7 139,5 135,1 135,0 134,1 133,8 133,3 133,4 133,0 133,0 132,5 131,3
G Handel; serviceverkstäder för motorfordon och motorcyklar 130,1 129,5 129,2 128,9 128,5 128,3 128,1 126,5 126,8 126,9 127,1 127,5 126,3
G+I Handel; serviceverkstäder för motorfordon och motorcyklar och Hotell och restauranger 129,7 129,2 128,9 128,6 128,1 127,9 127,7 126,1 126,4 126,4 126,6 127,0 125,9
H Transport- och magasineringsföretag 136,6 135,8 135,9 134,0 133,6 133,5 133,1 131,3 132,2 132,0 131,8 132,0 131,5
H+J Transport- och magasineringsföretag och Informations- och kommunikationsföretag 134,9 134,3 135,1 133,8 133,5 133,2 132,8 131,0 132,4 131,5 132,0 131,6 131,4
I Hotell och restauranger 128,5 128,7 128,6 126,7 126,6 126,2 126,2 124,4 124,3 123,6 123,3 123,3 124,1
J Informations- och kommunikationsföretag 131,6 131,0 132,0 131,2 130,9 130,4 129,9 128,3 129,9 128,6 129,2 128,7 128,4
K Kreditinstitut och försäkringsbolag 132,9 132,4 132,2 131,4 131,6 131,2 131,1 130,5 130,5 130,2 130,8 130,6 130,1
K–N Kreditinstitut, försäkrings-; fastighetsbolag, verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik, uthyrnings- och företagsservicefirmor 127,8 127,4 127,6 127,9 127,6 127,5 127,0 126,0 125,5 125,9 126,4 126,4 125,7
L Fastighetsbolag och fastighetsförvaltare 132,4 132,2 131,8 133,0 133,1 132,7 131,8 130,4 129,6 131,2 130,3 130,6 130,2
M Företag inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 124,3 124,0 124,5 125,8 125,3 125,4 124,8 123,6 123,3 123,4 124,1 123,8 123,3
N Företag inom uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 133,2 132,8 132,8 130,3 130,4 130,5 129,6 128,4 127,0 129,3 128,7 129,8 128,6
P Utbildning 134,3 133,8 133,1 132,5 132,0 130,6 130,6 128,6 129,5 129,6 129,5 129,4 129,0
P–S Utbildning, vård och omsorg, sociala tjänster, kultur, nöje och fritid och andra serviceföretag 132,6 132,3 132,2 131,3 130,7 129,7 129,3 127,8 128,6 128,8 128,6 128,3 127,5
Q Enheter för vård och omsorg, sociala tjänster 135,1 134,5 134,6 134,5 133,6 132,7 132,3 130,9 131,6 132,3 131,6 130,9 129,4
R Enheter för kultur, nöje och fritid 128,5 128,8 129,3 127,9 128,2 126,7 126,3 125,4 125,3 124,6 125,4 125,1 123,8
S Andra serviceföretag 133,3 133,5 133,3 132,1 131,4 130,6 129,4 128,0 128,3 129,0 129,3 129,1 129,2
B–S exkl. OTotalt 130,3 129,9 130,0 129,1 128,7 128,3 127,9 126,5 126,8 126,8 127,1 127,0 126,4

Indextal ej redovisade i tabellen hittas i Statistikdatabasen.

Definitioner och förklaringar

SNI betyder Svensk Näringsgrensindelning och vid årsskiftet 2008/2009 ersattes SNI 2002 med SNI 2007.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2018-05-30

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

E-post
aki@scb.se