Till innehåll på sidan

Tidsserie löneindex (LÖI) för arbetare definitiva siffror

Januari 2008=100

SNI  Näringsgren 2017       2016                
    apr mar feb jan dec nov okt sep aug jul jun maj apr
B Gruvor och mineral-utvinningsindustri 135,6 130,7 134,7 139,3 132,2 133,4 130,9 130,1 131,5 138,1 135,2 131,3 138,0
B-E Gruvor och mineralutvinningsindustri och Tillverkningsindustri; El-, gas- och värmeverk och Vattenverk; reningsverk o.d., avfallsanläggningar 128,8 124,3 125,2 125,5 125,6 125,2 125,0 123,9 123,1 125,1 126,3 126,5 125,3
B+C Gruvor och mineralutvinningsindustri + Tillverkningsindustri 128,9 124,4 125,2 125,5 125,8 125,3 125,1 124,0 123,2 125,3 126,4 126,6 125,4
C Tillverkningsindustri 128,6 124,2 124,8 125,0 125,4 124,9 124,8 123,7 122,8 124,6 126,0 126,3 124,9
25-30,33 Verkstadsindustri 128,3 124,7 125,3 124,8 124,7 125,2 124,6 123,3 122,6 124,9 124,9 125,4 124,3
D El-, gas- och värmeverk 134,9 130,8 131,6 133,8 133,1 133,7 133,3 130,9 128,5 129,3 131,6 132,9 134,5
E Vattenverk; reningsverk o.d., avfallsanläggningar 125,1 120,6 122,4 122,9 121,1 120,8 120,7 119,9 119,5 121,1 122,2 121,5 121,9
F Byggindustri 126,0 124,3 124,7 125,0 125,6 125,9 125,4 124,4 124,1 124,4 126,5 125,7 124,3
G Handel; serviceverkstäder för motorfordon och motorcyklar 128,3 125,0 125,9 125,9 127,3 127,4 127,2 125,9 125,7 127,3 129,0 128,3 126,9
G+I Handel; serviceverkstäder för motorfordon och motorcyklar och Hotell och restauranger 126,0 122,9 123,7 123,8 125,0 125,1 124,8 123,6 122,9 123,8 125,9 125,7 124,5
H Transport- och magasineringsföretag 124,5 121,1 122,6 123,5 124,6 123,8 123,4 123,0 122,4 123,8 123,7 122,8 122,0
H+J Transport- och magasineringsföretag och Informations- och kommunikationsföretag 124,6 121,4 122,8 123,6 124,6 123,9 123,6 123,2 122,6 123,9 123,9 123,1 122,2
I Hotell och restauranger 125,7 122,9 123,2 123,4 124,0 123,7 123,4 122,7 122,1 121,9 123,1 123,6 122,6
K-N Kreditinstitut, försäkrings-; fastighetsbolag, verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik, uthyrnings- och företagsservicefirmor 129,3 127,3 126,7 126,9 126,1 125,6 125,4 124,6 124,2 125,5 125,2 124,8 123,5
L Fastighetsbolag och fastighetsförvaltare 126,2 124,6 125,2 125,8 126,0 124,6 124,4 123,6 120,1 120,8 123,6 125,0 124,9
N Företag inom uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 129,9 127,7 126,6 126,8 126,4 126,0 126,1 125,2 125,8 127,4 126,1 125,2 123,4
P-S Utbildning, vård och omsorg, sociala tjänster, kultur, nöje och fritid och andra serviceföretag 125,4 122,7 123,8 124,5 124,0 122,9 122,9 121,5 120,5 120,7 122,6 122,8 122,2
Q Enheter för vård och omsorg, sociala tjänster 125,9 122,5 123,6 124,5 123,7 122,5 122,8 121,4 120,4 120,8 123,2 123,3 122,6
R Enheter för kultur, nöje och fritid 124,2 123,0 123,1 122,2 124,9 123,7 124,5 120,5 117,7 116,7 119,3 120,6 119,9
S Andra serviceföretag 119,8 118,5 119,1 121,6 119,5 119,1 117,6 117,7 117,3 118,0 117,7 117,6 118,0
B-S exkl. O Totalt 125,9 122,9 123,6 123,7 124,1 124,0 123,7 122,5 121,0 122,3 124,4 124,2 123,0

Indextal ej redovisade i tabellen hittas i Statistikdatabasen.

Definitioner och förklaringar

SNI betyder Svensk Näringsgrensindelning och vid årsskiftet 2008/2009 ersattes SNI 2002 med SNI 2007.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2018-06-29

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

E-post
aki@scb.se