Till innehåll på sidan

Tidsserie löneindex (LÖI) för arbetare definitiva siffror

Januari 2008=100

SNI  Näringsgren 2016                 2015      
    sep aug jul jun maj apr mar feb jan dec nov okt sep
B Gruvor och mineral-utvinningsindustri 130,1 131,5 138,1 135,2 131,3 138,0 127,8 134,0 134,3 134,0 127,7 126,3 127,5
B-E Gruvor och mineralutvinningsindustri och Tillverkningsindustri; El-, gas- och värmeverk och Vattenverk; reningsverk o.d., avfallsanläggningar 123,9 123,1 125,1 126,3 126,5 125,3 124,0 122,8 124,9 125,2 123,2 122,6 121,9
B+C Gruvor och mineralutvinningsindustri + Tillverkningsindustri 124,0 123,2 125,3 126,4 126,6 125,4 124,1 122,9 125,0 125,3 123,3 122,7 122,0
C Tillverkningsindustri 123,7 122,8 124,6 126,0 126,3 124,9 123,9 122,4 124,5 124,8 123,1 122,5 121,7
25-30,33 Verkstadsindustri 123,3 122,6 124,9 124,9 125,4 124,3 122,6 121,5 123,1 124,0 123,0 122,3 121,1
D El-, gas- och värmeverk 130,9 128,5 129,3 131,6 132,9 134,5 130,5 133,2 135,5 133,3 129,9 128,8 127,2
E Vattenverk; reningsverk o.d., avfallsanläggningar 119,9 119,5 121,1 122,2 121,5 121,9 119,8 119,7 121,9 120,1 118,8 118,4 119,0
F Byggindustri 124,4 124,1 124,4 126,5 125,7 124,3 122,4 122,6 122,8 123,2 121,9 121,6 120,5
G Handel; serviceverkstäder för motorfordon och motorcyklar 125,9 125,7 127,3 129,0 128,3 126,9 125,1 125,4 127,6 124,9 123,6 123,1 122,9
G+I Handel; serviceverkstäder för motorfordon och motorcyklar och Hotell och restauranger 123,6 122,9 123,8 125,9 125,7 124,5 123,0 122,9 124,6 122,8 121,7 121,4 121,2
H Transport- och magasineringsföretag 123,0 122,4 123,8 123,7 122,8 122,0 121,0 120,6 121,5 123,3 121,4 121,3 121,2
H+J Transport- och magasineringsföretag och Informations- och kommunikationsföretag 123,2 122,6 123,9 123,9 123,1 122,2 121,2 120,9 121,8 124,0 122,3 122,3 121,0
I Hotell och restauranger 122,7 122,1 121,9 123,1 123,6 122,6 121,9 121,1 121,3 121,1 120,4 120,9 121,0
K-N Kreditinstitut, försäkrings-; fastighetsbolag, verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik, uthyrnings- och företagsservicefirmor 124,6 124,2 125,5 125,2 124,8 123,5 123,5 122,8 123,5 123,5 122,3 122,5 121,9
L Fastighetsbolag och fastighetsförvaltare 123,6 120,1 120,8 123,6 125,0 124,9 122,8 124,1 124,2 122,8 121,5 120,6 119,5
N Företag inom uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 125,2 125,8 127,4 126,1 125,2 123,4 123,6 122,7 123,2 122,4 121,0 121,7 122,1
P-S Utbildning, vård och omsorg, sociala tjänster, kultur, nöje och fritid och andra serviceföretag 121,5 120,5 120,7 122,6 122,8 122,2 121,9 121,9 123,9 122,4 121,3 120,4 120,2
Q Enheter för vård och omsorg, sociala tjänster 121,4 120,4 120,8 123,2 123,3 122,6 122,5 122,6 124,9 123,2 121,7 121,0 121,0
R Enheter för kultur, nöje och fritid 120,5 117,7 116,7 119,3 120,6 119,9 119,6 119,6 120,5 122,7 123,2 122,0 120,6
S Andra serviceföretag 117,7 117,3 118,0 117,7 117,6 118,0 116,5 116,8 117,3 115,2 114,7 113,1 112,5
B-S exkl. O Totalt 122,5 121,0 122,3 124,4 124,2 123,0 121,9 121,5 122,6 122,5 121,3 121,0 120,3

Indextal ej redovisade i tabellen hittas i Statistikdatabasen.

Definitioner och förklaringar

SNI betyder Svensk Näringsgrensindelning och vid årsskiftet 2008/2009 ersattes SNI 2002 med SNI 2007.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2017-11-30

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

E-post
aki@scb.se