Till innehåll på sidan

Tidsserie löneindex (LÖI) för arbetare definitiva siffror

Januari 2008=100

SNI Näringsgren2017     2016      
  junmajaprmarfebjandecnovoktsepaugjuljun
B Gruvor och mineral-utvinningsindustri 137,9 146,2 135,6 130,7 134,7 139,3 132,2 133,4 130,9 130,1 131,5 138,1 135,2
B–E Gruvor och mineralutvinningsindustri och Tillverkningsindustri; El-, gas- och värmeverk och Vattenverk; reningsverk o.d., avfallsanläggningar 129,3 128,8 128,8 124,3 125,2 125,5 125,6 125,2 125,0 123,9 123,1 125,1 126,3
B+C Gruvor och mineralutvinningsindustri + Tillverkningsindustri 129,5 128,9 128,9 124,4 125,2 125,5 125,8 125,3 125,1 124,0 123,2 125,3 126,4
C Tillverkningsindustri 129,1 128,4 128,6 124,2 124,8 125,0 125,4 124,9 124,8 123,7 122,8 124,6 126,0
25–30, 33 Verkstadsindustri 128,7 128,1 128,3 124,7 125,3 124,8 124,7 125,2 124,6 123,3 122,6 124,9 124,9
D El-, gas- och värmeverk 135,1 136,8 134,9 130,8 131,6 133,8 133,1 133,7 133,3 130,9 128,5 129,3 131,6
E Vattenverk; reningsverk o.d., avfallsanläggningar 125,9 126,3 125,1 120,6 122,4 122,9 121,1 120,8 120,7 119,9 119,5 121,1 122,2
F Byggindustri 127,2 127,4 126,0 124,3 124,7 125,0 125,6 125,9 125,4 124,4 124,1 124,4 126,5
G Handel; serviceverkstäder för motorfordon och motorcyklar 128,1 129,4 128,3 125,0 125,9 125,9 127,3 127,4 127,2 125,9 125,7 127,3 129,0
G+I Handel; serviceverkstäder för motorfordon och motorcyklar och Hotell och restauranger 125,6 126,8 126,0 122,9 123,7 123,8 125,0 125,1 124,8 123,6 122,9 123,8 125,9
H Transport- och magasineringsföretag 126,3 124,5 124,5 121,1 122,6 123,5 124,6 123,8 123,4 123,0 122,4 123,8 123,7
H+J Transport- och magasineringsföretag och Informations- och kommunikationsföretag 126,5 124,8 124,6 121,4 122,8 123,6 124,6 123,9 123,6 123,2 122,6 123,9 123,9
I Hotell och restauranger 125,7 126,1 125,7 122,9 123,2 123,4 124,0 123,7 123,4 122,7 122,1 121,9 123,1
K–N Kreditinstitut, försäkrings-; fastighetsbolag, verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik, uthyrnings- och företagsservicefirmor 129,8 128,4 129,3 127,3 126,7 126,9 126,1 125,6 125,4 124,6 124,2 125,5 125,2
L Fastighetsbolag och fastighetsförvaltare 125,9 126,5 126,2 124,6 125,2 125,8 126,0 124,6 124,4 123,6 120,1 120,8 123,6
N Företag inom uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 130,6 128,6 129,9 127,7 126,6 126,8 126,4 126,0 126,1 125,2 125,8 127,4 126,1
P–S Utbildning, vård och omsorg, sociala tjänster, kultur, nöje och fritid och andra serviceföretag 125,3 125,2 125,4 122,7 123,8 124,5 124,0 122,9 122,9 121,5 120,5 120,7 122,6
Q Enheter för vård och omsorg, sociala tjänster 125,9 125,3 125,9 122,5 123,6 124,5 123,7 122,5 122,8 121,4 120,4 120,8 123,2
R Enheter för kultur, nöje och fritid 121,7 124,7 124,2 123,0 123,1 122,2 124,9 123,7 124,5 120,5 117,7 116,7 119,3
S Andra serviceföretag 120,1 120,4 119,8 118,5 119,1 121,6 119,5 119,1 117,6 117,7 117,3 118,0 117,7
B–S exkl. OTotalt 126,2 126,2 125,9 122,9 123,6 123,7 124,1 124,0 123,7 122,5 121,0 122,3 124,4

Indextal ej redovisade i tabellen hittas i Statistikdatabasen.

Definitioner och förklaringar

SNI betyder Svensk Näringsgrensindelning och vid årsskiftet 2008/2009 ersattes SNI 2002 med SNI 2007.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2018-08-30

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

E-post
aki@scb.se