Till innehåll på sidan

Tidsserie löneindex (LÖI) för arbetare preliminära siffror

Januari 2008=100

SNI  Näringsgren 2017                     2016  
    nov okt sep aug jul jun maj apr mar feb jan dec nov
B Gruvor och mineral-utvinningsindustri 135,5 135,0 131,9 133,9 143,6 136,0 142,3 135,5 131,2 135,1 139,4 137,6 133,4
B-E Gruvor och mineralutvinningsindustri och Tillverkningsindustri; El-, gas- och värmeverk och Vattenverk; reningsverk o.d., avfallsanläggningar 127,5 127,8 126,8 125,5 127,6 128,7 127,4 127,5 124,6 125,4 125,5 125,8 125,2
B+C Gruvor och mineralutvinningsindustri + Tillverkningsindustri 127,6 127,9 126,9 125,6 127,8 128,8 127,5 127,6 124,7 125,4 125,6 126,0 125,3
C Tillverkningsindustri 127,3 127,7 126,7 125,3 127,0 128,5 127,0 127,2 124,4 125,0 125,1 125,5 125,0
25-30,33 Verkstadsindustri 128,3 128,6 126,8 125,9 127,9 127,9 126,7 126,7 124,9 125,4 124,7 124,6 125,2
D El-, gas- och värmeverk 135,3 135,0 132,6 130,4 132,7 133,4 134,2 133,6 131,2 132,2 134,2 134,1 134,0
E Vattenverk; reningsverk o.d., avfallsanläggningar 123,1 122,8 122,9 121,9 123,4 125,0 125,3 123,8 121,4 123,7 123,7 121,5 121,0
F Byggindustri 128,3 127,7 127,1 125,9 125,6 127,0 127,7 127,3 125,4 124,9 124,9 125,6 125,8
G Handel; serviceverkstäder för motorfordon och motorcyklar 127,8 127,5 126,7 125,2 126,3 128,1 129,2 128,0 125,4 126,5 126,4 127,4 127,5
G+I Handel; serviceverkstäder för motorfordon och motorcyklar och Hotell och restauranger 125,9 125,2 124,1 122,5 123,6 125,7 126,6 125,7 123,2 124,3 124,2 125,2 125,3
H Transport- och magasineringsföretag 124,8 125,0 124,3 124,0 125,6 125,8 124,3 123,8 121,7 123,7 124,1 124,8 123,4
H+J Transport- och magasineringsföretag och Informations- och kommunikationsföretag 125,0 125,2 124,6 124,3 125,7 126,0 124,5 124,0 121,9 123,8 124,2 124,9 123,6
I Hotell och restauranger 125,6 124,5 123,5 122,8 124,0 125,9 126,0 125,6 123,1 123,8 123,8 124,2 124,1
K-N Kreditinstitut, försäkrings-; fastighetsbolag, verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik, uthyrnings- och företagsservicefirmor 129,4 129,3 128,7 127,5 128,2 129,3 127,7 127,5 126,4 126,6 126,7 127,4 126,4
L Fastighetsbolag och fastighetsförvaltare 127,3 126,2 125,7 122,6 122,6 125,3 125,0 124,5 124,6 125,3 125,7 126,0 124,5
N Företag inom uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 129,8 129,9 129,3 128,5 129,3 130,0 128,0 128,0 126,6 126,5 126,6 127,0 126,1
P-S Utbildning, vård och omsorg, sociala tjänster, kultur, nöje och fritid och andra serviceföretag 126,0 125,1 124,3 122,7 123,6 124,4 125,4 125,3 124,1 124,9 125,6 124,3 123,0
Q Enheter för vård och omsorg, sociala tjänster 125,9 124,9 124,0 122,8 124,1 125,1 125,7 125,7 124,2 124,7 125,6 123,9 122,6
R Enheter för kultur, nöje och fritid 124,9 125,7 122,2 118,4 118,0 120,0 124,4 124,2 122,5 122,6 121,7 125,6 124,6
S Andra serviceföretag 121,1 120,1 120,6 118,4 118,5 118,9 119,4 118,5 119,3 121,0 121,8 119,7 119,0
B-S exkl. O Totalt 126,1 125,8 124,7 122,7 123,9 125,8 125,7 125,4 123,3 124,0 123,8 124,4 124,1

Indextal ej redovisade i tabellen hittas i Statistikdatabasen.

Definitioner och förklaringar

SNI betyder Svensk Näringsgrensindelning och vid årsskiftet 2008/2009 ersattes SNI 2002 med SNI 2007.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2018-01-30

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

E-post
aki@scb.se