Till innehåll på sidan

Tidsserie löneindex (LÖI) för tjänstemän preliminära siffror

Januari 2008=100

SNI  Näringsgren 2018             2017          
    jul jun maj apr mar feb jan dec nov okt sep aug jul
B Gruvor och mineral-utvinningsindustri 137,4 138,1 138,2 137,1 137,2 137,5 137,7 136,5 136,1 135,3 133,9 132,4 134,0
B-E Gruvor och mineralutvinningsindustri och Tillverkningsindustri; El-, gas- och värmeverk och Vattenverk; reningsverk o.d., avfallsanläggningar 130,5 130,8 131,3 131,1 130,3 130,4 130,3 128,7 128,3 128,1 127,6 126,5 126,2
B+C Gruvor och mineralutvinningsindustri + Tillverkningsindustri 130,9 131,3 131,8 131,7 130,9 131,1 130,9 129,0 128,6 128,4 127,9 126,9 126,5
C Tillverkningsindustri 130,8 131,1 131,6 131,5 130,8 130,9 130,8 128,9 128,5 128,3 127,7 126,7 126,4
25-30,33 Verkstadsindustri 129,4 129,7 130,4 130,5 129,6 129,4 129,3 128,1 127,6 127,2 126,7 125,8 125,4
D El-, gas- och värmeverk 128,7 129,0 129,7 129,2 128,2 127,5 127,6 128,9 128,2 128,0 127,2 125,3 125,3
E Vattenverk; reningsverk o.d., avfallsanläggningar 136,2 136,0 135,6 135,1 134,1 133,7 133,7 134,1 133,9 134,1 133,3 132,0 132,2
F Byggindustri 141,5 142,0 142,6 140,5 139,6 139,4 139,2 135,6 135,6 134,8 134,5 134,1 134,1
G Handel; serviceverkstäder för motorfordon och motorcyklar 130,1 130,5 130,3 129,5 129,6 129,1 128,8 129,1 128,7 128,7 128,6 127,0 127,3
G+I Handel; serviceverkstäder för motorfordon och motorcyklar och Hotell och restauranger 129,9 130,2 129,9 129,1 129,2 128,8 128,5 128,7 128,4 128,3 128,2 126,6 126,8
H Transport- och magasineringsföretag 133,1 134,0 134,4 133,6 135,9 135,3 135,4 134,0 133,7 133,8 133,4 131,6 132,5
H+J Transport- och magasineringsföretag och Informations- och kommunikationsföretag 133,6 134,0 133,9 133,1 134,5 134,0 134,8 134,2 134,0 133,7 133,4 131,6 132,9
I Hotell och restauranger 130,5 130,3 128,7 127,6 128,2 128,5 128,5 126,9 127,0 126,6 126,7 124,9 124,8
J Informations- och kommunikationsföretag 131,7 131,8 131,6 130,9 131,3 130,7 131,8 131,6 131,4 131,0 130,6 128,9 130,4
K Kreditinstitut och försäkringsbolag 135,0 134,2 133,7 133,3 133,0 132,5 132,4 132,3 132,5 132,2 132,1 131,6 131,4
K-N Kreditinstitut, försäkrings-; fastighetsbolag, verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik, uthyrnings- och företagsservicefirmor 129,4 129,3 129,1 128,6 127,5 127,2 127,5 128,3 128,1 128,1 127,7 126,6 126,1
L Fastighetsbolag och fastighetsförvaltare 135,0 135,3 134,7 133,8 132,2 132,1 131,9 133,4 133,6 133,3 132,5 131,2 130,3
M Företag inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 125,3 125,3 124,9 124,7 123,9 123,7 124,3 126,2 125,8 126,0 125,4 124,2 123,9
N Företag inom uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 134,5 134,4 135,3 134,0 132,3 131,9 132,0 130,2 130,3 130,6 129,8 128,6 127,1
P Utbildning 133,9 134,1 134,1 133,8 133,6 133,2 132,6 132,5 132,3 131,2 131,3 129,4 130,1
P-S Utbildning, vård och omsorg, sociala tjänster, kultur, nöje och fritid och andra serviceföretag 133,2 133,3 132,8 132,4 131,9 131,7 131,7 131,4 131,0 130,2 129,9 128,4 129,0
Q Enheter för vård och omsorg, sociala tjänster 135,7 136,1 135,1 134,5 134,4 133,9 134,1 134,5 133,8 133,1 132,7 131,4 131,9
R Enheter för kultur, nöje och fritid 130,6 130,4 129,5 129,4 127,6 128,1 128,6 127,8 128,2 126,8 126,5 125,6 125,4
S Andra serviceföretag 133,7 134,0 134,2 133,7 132,8 133,2 133,1 132,4 131,8 131,2 130,1 128,6 128,8
B-S exkl. O Totalt 130,8 131,0 130,9 130,3 129,9 129,6 129,7 129,4 129,1 128,8 128,5 127,1 127,4

Indextal ej redovisade i tabellen hittas i Statistikdatabasen.

Definitioner och förklaringar

SNI betyder Svensk Näringsgrensindelning och vid årsskiftet 2008/2009 ersattes SNI 2002 med SNI 2007.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2018-10-01

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

E-post
aki@scb.se