Till innehåll på sidan

Tidsserie löneindex (LÖI) för tjänstemän preliminära siffror

Januari 2008=100

SNI  Näringsgren 2017                 2016      
    sep aug jul jun maj apr mar feb jan dec nov okt sep
B Gruvor och mineral-utvinningsindustri 133,9 132,4 134,0 133,2 134,7 134,0 134,0 134,0 134,5 133,9 131,2 131,3 132,1
B-E Gruvor och mineralutvinningsindustri och Tillverkningsindustri; El-, gas- och värmeverk och Vattenverk; reningsverk o.d., avfallsanläggningar 127,6 126,5 126,2 126,2 126,5 126,5 126,1 126,0 125,8 127,8 127,8 127,2 126,6
B+C Gruvor och mineralutvinningsindustri + Tillverkningsindustri 127,9 126,9 126,5 126,6 126,8 126,7 126,4 126,3 126,1 128,2 128,3 127,6 127,1
C Tillverkningsindustri 127,7 126,7 126,4 126,4 126,6 126,6 126,3 126,1 125,9 128,1 128,2 127,5 127,0
25-30,33 Verkstadsindustri 126,7 125,8 125,4 125,3 125,5 125,6 125,5 125,2 125,1 128,1 128,2 127,2 126,4
D El-, gas- och värmeverk 127,2 125,3 125,3 125,6 126,3 126,9 125,5 125,5 125,6 125,6 125,0 125,2 124,3
E Vattenverk; reningsverk o.d., avfallsanläggningar 133,3 132,0 132,2 132,0 132,6 132,4 131,8 131,6 131,2 133,2 131,8 131,9 131,5
F Byggindustri 134,5 134,1 134,1 133,6 133,4 132,9 131,6 132,3 132,4 133,9 133,8 133,4 132,8
G Handel; serviceverkstäder för motorfordon och motorcyklar 128,6 127,0 127,3 127,2 127,3 127,6 126,4 126,3 126,7 127,2 127,0 127,4 126,1
G+I Handel; serviceverkstäder för motorfordon och motorcyklar och Hotell och restauranger 128,2 126,6 126,8 126,7 126,8 127,1 126,0 125,8 126,2 127,0 126,8 127,1 125,9
H Transport- och magasineringsföretag 133,4 131,6 132,5 132,1 131,8 131,8 131,3 131,2 131,2 131,3 130,5 130,2 129,3
H+J Transport- och magasineringsföretag och Informations- och kommunikationsföretag 133,4 131,6 132,9 131,9 132,2 131,8 131,5 131,7 132,5 128,9 129,1 127,9 127,2
I Hotell och restauranger 126,7 124,9 124,8 123,9 123,7 123,6 124,3 123,0 122,4 123,6 123,4 122,5 123,0
J Informations- och kommunikationsföretag 130,6 128,9 130,4 129,0 129,6 129,0 128,6 129,0 130,2 126,2 126,6 125,1 124,6
K Kreditinstitut och försäkringsbolag 132,1 131,6 131,4 131,0 131,5 131,2 130,7 131,1 130,4 130,5 130,5 130,3 129,3
K-N Kreditinstitut, försäkrings-; fastighetsbolag, verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik, uthyrnings- och företagsservicefirmor 127,7 126,6 126,1 126,4 126,7 126,7 125,9 126,3 125,3 124,9 125,0 124,9 124,3
L Fastighetsbolag och fastighetsförvaltare 132,5 131,2 130,3 131,7 130,7 130,9 130,5 129,3 129,3 132,7 133,1 133,9 132,3
M Företag inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 125,4 124,2 123,9 123,8 124,4 124,0 123,5 124,2 122,9 122,0 122,1 122,2 121,8
N Företag inom uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 129,8 128,6 127,1 129,3 128,5 129,5 128,3 128,4 127,6 125,1 125,4 125,1 124,5
P Utbildning 131,3 129,4 130,1 129,8 129,6 129,4 128,9 129,2 128,4 128,4 128,3 127,4 126,6
P-S Utbildning, vård och omsorg, sociala tjänster, kultur, nöje och fritid och andra serviceföretag 129,9 128,4 129,0 129,0 128,6 128,1 127,3 127,6 127,5 126,7 126,5 125,6 125,3
Q Enheter för vård och omsorg, sociala tjänster 132,7 131,4 131,9 132,4 131,5 130,5 129,0 129,7 129,7 127,5 127,2 126,6 126,5
R Enheter för kultur, nöje och fritid 126,5 125,6 125,4 124,5 125,2 124,8 123,5 123,9 123,9 122,8 122,6 121,4 121,8
S Andra serviceföretag 130,1 128,6 128,8 129,3 129,4 129,1 129,2 129,1 129,3 129,7 129,5 128,2 127,5
B-S exkl. O Totalt 128,5 127,1 127,4 127,2 127,4 127,2 126,5 126,7 126,5 126,5 126,4 126,0 125,3

1) Företaget Ericsson AB har klassats om från näringsgren C (SNI 26) till näringsgren J från och med januari 2017. För mer information hur detta påverkar AKI läs dokumentet ”Omklassificering av Ericsson AB” under Fördjupad information.

Indextal ej redovisade i tabellen hittas i Statistikdatabasen.

Definitioner och förklaringar

SNI betyder Svensk Näringsgrensindelning och vid årsskiftet 2008/2009 ersattes SNI 2002 med SNI 2007.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2017-11-30

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

E-post
aki@scb.se