Till innehåll på sidan

Tidsserie löneindex (LÖI) för tjänstemän preliminära siffror

Januari 2008=100

SNI Näringsgren2018    2017       
  majaprmarfebjandecnovoktsepaugjuljunmaj
B Gruvor och mineral-utvinningsindustri 138,2 137,1 137,2 137,5 137,7 136,5 136,1 135,3 133,9 132,4 134,0 133,2 134,7
B–E Gruvor och mineralutvinningsindustri och Tillverkningsindustri; El-, gas- och värmeverk och Vattenverk; reningsverk o.d., avfallsanläggningar 131,3 131,1 130,3 130,4 130,3 128,7 128,3 128,1 127,6 126,5 126,2 126,2 126,5
B+C Gruvor och mineralutvinningsindustri + Tillverkningsindustri 131,8 131,7 130,9 131,1 130,9 129,0 128,6 128,4 127,9 126,9 126,5 126,6 126,8
C Tillverkningsindustri 131,6 131,5 130,8 130,9 130,8 128,9 128,5 128,3 127,7 126,7 126,4 126,4 126,6
25–30,33 Verkstadsindustri 130,4 130,5 129,6 129,4 129,3 128,1 127,6 127,2 126,7 125,8 125,4 125,3 125,5
D El-, gas- och värmeverk 129,7 129,2 128,2 127,5 127,6 128,9 128,2 128,0 127,2 125,3 125,3 125,6 126,3
E Vattenverk; reningsverk o.d., avfallsanläggningar 135,6 135,1 134,1 133,7 133,7 134,1 133,9 134,1 133,3 132,0 132,2 132,0 132,6
F Byggindustri 142,6 140,5 139,6 139,4 139,2 135,6 135,6 134,8 134,5 134,1 134,1 133,6 133,4
G Handel; serviceverkstäder för motorfordon och motorcyklar 130,3 129,5 129,6 129,1 128,8 129,1 128,7 128,7 128,6 127,0 127,3 127,2 127,3
G+I Handel; serviceverkstäder för motorfordon och motorcyklar och Hotell och restauranger 129,9 129,1 129,2 128,8 128,5 128,7 128,4 128,3 128,2 126,6 126,8 126,7 126,8
H Transport- och magasineringsföretag 134,4 133,6 135,9 135,3 135,4 134,0 133,7 133,8 133,4 131,6 132,5 132,1 131,8
H+J Transport- och magasineringsföretag och Informations- och kommunikationsföretag 133,9 133,1 134,5 134,0 134,8 134,2 134,0 133,7 133,4 131,6 132,9 131,9 132,2
I Hotell och restauranger 128,7 127,6 128,2 128,5 128,5 126,9 127,0 126,6 126,7 124,9 124,8 123,9 123,7
J Informations- och kommunikationsföretag 131,6 130,9 131,3 130,7 131,8 131,6 131,4 131,0 130,6 128,9 130,4 129,0 129,6
K Kreditinstitut och försäkringsbolag 133,7 133,3 133,0 132,5 132,4 132,3 132,5 132,2 132,1 131,6 131,4 131,0 131,5
K–N Kreditinstitut, försäkrings-; fastighetsbolag, verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik, uthyrnings- och företagsservicefirmor 129,1 128,6 127,5 127,2 127,5 128,3 128,1 128,1 127,7 126,6 126,1 126,4 126,7
L Fastighetsbolag och fastighetsförvaltare 134,7 133,8 132,2 132,1 131,9 133,4 133,6 133,3 132,5 131,2 130,3 131,7 130,7
M Företag inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 124,9 124,7 123,9 123,7 124,3 126,2 125,8 126,0 125,4 124,2 123,9 123,8 124,4
N Företag inom uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 135,3 134,0 132,3 131,9 132,0 130,2 130,3 130,6 129,8 128,6 127,1 129,3 128,5
P Utbildning 134,1 133,8 133,6 133,2 132,6 132,5 132,3 131,2 131,3 129,4 130,1 129,8 129,6
P–S Utbildning, vård och omsorg, sociala tjänster, kultur, nöje och fritid och andra serviceföretag 132,8 132,4 131,9 131,7 131,7 131,4 131,0 130,2 129,9 128,4 129,0 129,0 128,6
Q Enheter för vård och omsorg, sociala tjänster 135,1 134,5 134,4 133,9 134,1 134,5 133,8 133,1 132,7 131,4 131,9 132,4 131,5
R Enheter för kultur, nöje och fritid 129,5 129,4 127,6 128,1 128,6 127,8 128,2 126,8 126,5 125,6 125,4 124,5 125,2
S Andra serviceföretag 134,2 133,7 132,8 133,2 133,1 132,4 131,8 131,2 130,1 128,6 128,8 129,3 129,4
B–S exkl. OTotalt 130,9 130,3 129,9 129,6 129,7 129,4 129,1 128,8 128,5 127,1 127,4 127,2 127,4

Indextal ej redovisade i tabellen hittas i Statistikdatabasen.

Definitioner och förklaringar

SNI betyder Svensk Näringsgrensindelning och vid årsskiftet 2008/2009 ersattes SNI 2002 med SNI 2007.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2018-07-30

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

E-post
aki@scb.se