Till innehåll på sidan

Tidsserie löneindex (LÖI) för tjänstemän preliminära siffror

Januari 2008=100

SNI  Näringsgren 2017                     2016  
    nov okt sep aug jul jun maj apr mar feb jan dec nov
B Gruvor och mineral-utvinningsindustri 136,1 135,3 133,9 132,4 134,0 133,2 134,7 134,0 134,0 134,0 134,5 133,9 131,2
B-E[1] Gruvor och mineralutvinningsindustri och Tillverkningsindustri; El-, gas- och värmeverk och Vattenverk; reningsverk o.d., avfallsanläggningar 128,3 128,1 127,6 126,5 126,2 126,2 126,5 126,5 126,1 126,0 125,8 127,8 127,8
B+C[1] Gruvor och mineralutvinningsindustri + Tillverkningsindustri 128,6 128,4 127,9 126,9 126,5 126,6 126,8 126,7 126,4 126,3 126,1 128,2 128,3
C[1] Tillverkningsindustri 128,5 128,3 127,7 126,7 126,4 126,4 126,6 126,6 126,3 126,1 125,9 128,1 128,2
25-30,33[1] Verkstadsindustri 127,6 127,2 126,7 125,8 125,4 125,3 125,5 125,6 125,5 125,2 125,1 128,1 128,2
D El-, gas- och värmeverk 128,2 128,0 127,2 125,3 125,3 125,6 126,3 126,9 125,5 125,5 125,6 125,6 125,0
E Vattenverk; reningsverk o.d., avfallsanläggningar 133,9 134,1 133,3 132,0 132,2 132,0 132,6 132,4 131,8 131,6 131,2 133,2 131,8
F Byggindustri 135,6 134,8 134,5 134,1 134,1 133,6 133,4 132,9 131,6 132,3 132,4 133,9 133,8
G Handel; serviceverkstäder för motorfordon och motorcyklar 128,7 128,7 128,6 127,0 127,3 127,2 127,3 127,6 126,4 126,3 126,7 127,2 127,0
G+I Handel; serviceverkstäder för motorfordon och motorcyklar och Hotell och restauranger 128,4 128,3 128,2 126,6 126,8 126,7 126,8 127,1 126,0 125,8 126,2 127,0 126,8
H Transport- och magasineringsföretag 133,7 133,8 133,4 131,6 132,5 132,1 131,8 131,8 131,3 131,2 131,2 131,3 130,5
H+J[1] Transport- och magasineringsföretag och Informations- och kommunikationsföretag 134,0 133,7 133,4 131,6 132,9 131,9 132,2 131,8 131,5 131,7 132,5 128,9 129,1
I Hotell och restauranger 127,0 126,6 126,7 124,9 124,8 123,9 123,7 123,6 124,3 123,0 122,4 123,6 123,4
J[1] Informations- och kommunikationsföretag 131,4 131,0 130,6 128,9 130,4 129,0 129,6 129,0 128,6 129,0 130,2 126,2 126,6
K Kreditinstitut och försäkringsbolag 132,5 132,2 132,1 131,6 131,4 131,0 131,5 131,2 130,7 131,1 130,4 130,5 130,5
K-N Kreditinstitut, försäkrings-; fastighetsbolag, verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik, uthyrnings- och företagsservicefirmor 128,1 128,1 127,7 126,6 126,1 126,4 126,7 126,7 125,9 126,3 125,3 124,9 125,0
L Fastighetsbolag och fastighetsförvaltare 133,6 133,3 132,5 131,2 130,3 131,7 130,7 130,9 130,5 129,3 129,3 132,7 133,1
M Företag inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 125,8 126,0 125,4 124,2 123,9 123,8 124,4 124,0 123,5 124,2 122,9 122,0 122,1
N Företag inom uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 130,3 130,6 129,8 128,6 127,1 129,3 128,5 129,5 128,3 128,4 127,6 125,1 125,4
P Utbildning 132,3 131,2 131,3 129,4 130,1 129,8 129,6 129,4 128,9 129,2 128,4 128,4 128,3
P-S Utbildning, vård och omsorg, sociala tjänster, kultur, nöje och fritid och andra serviceföretag 131,0 130,2 129,9 128,4 129,0 129,0 128,6 128,1 127,3 127,6 127,5 126,7 126,5
Q Enheter för vård och omsorg, sociala tjänster 133,8 133,1 132,7 131,4 131,9 132,4 131,5 130,5 129,0 129,7 129,7 127,5 127,2
R Enheter för kultur, nöje och fritid 128,2 126,8 126,5 125,6 125,4 124,5 125,2 124,8 123,5 123,9 123,9 122,8 122,6
S Andra serviceföretag 131,8 131,2 130,1 128,6 128,8 129,3 129,4 129,1 129,2 129,1 129,3 129,7 129,5
B-S exkl. O Totalt 129,1 128,8 128,5 127,1 127,4 127,2 127,4 127,2 126,5 126,7 126,5 126,5 126,4

1) Företaget Ericsson AB har klassats om från näringsgren C (SNI 26) till näringsgren J från och med januari 2017. För mer information hur detta påverkar AKI läs dokumentet ”Omklassificering av Ericsson AB” under Fördjupad information.

Indextal ej redovisade i tabellen hittas i Statistikdatabasen.

Definitioner och förklaringar

SNI betyder Svensk Näringsgrensindelning och vid årsskiftet 2008/2009 ersattes SNI 2002 med SNI 2007.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2018-01-30

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

E-post
aki@scb.se