Till innehåll på sidan

Omklassificering av Ericsson AB

Kompletterande procentuella förändringstal för AKI och LÖI

SCB har från och med januari 2017 omklassificerat företaget Ericsson AB från näringsgren C (SNI 26), till näringsgren J. Detta ger ett tidseriebrott i AKI och LÖI. Kompletterande förändringstal har tagits fram som inte är påverkade av tidsseriebrottet. I tabellen redovisas dessa förändringstal för tjänstemän i privat sektor som om Ericsson AB inte skulle ha bytt bransch mellan åren 2016 och 2017.

Förändringstal för tjänstemän i privat sektor 2017, procentuell förändring från föregående år.
 AKI     LÖI
MånadB-EB+CC25-30, 33H+JJB-EB+CC25-30, 33H+JJ
Januari 2,1 2,2 2,2 2,5 3,8 3,5 1,8 1,8 1,8 2,2 3,3 3,1
Februari 2,4 2,4 2,5 2,6 3,5 3,7 2,1 2,2 2,2 2,3 3,2 3,3
Mars 2,7 2,8 2,9 3,2 3,1 3,0 2,4 2,5 2,5 2,9 2,8 2,6
April 2,3 2,1 2,1 2,1 3,4 3,6 2,0 1,8 1,9 1,8 3,1 3,3
Maj 2,2 2,2 2,2 2,2 3,7 3,9 2,0 2,0 1,9 2,1 3,4 3,7
Juni 2,3 2,3 2,3 2,3 3,1 3,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,9 3,1
Juli 2,3 2,3 2,3 2,5 3,2 3,4 2,2 2,1 2,2 2,2 3,2 3,2
Augusti 2,3 2,3 2,3 2,5 2,6 2,6 2,2 2,1 2,1 2,2 2,5 2,5
September 2,1 2,1 2,1 2,3 3,4 3,3 1,9 1,9 1,9 2,1 3,2 3,2
Oktober 2,2 2,1 2,1 2,4 2,9 3,0 2,0 2,0 2,0 2,1 2,7 3,0
November 1,8 1,7 1,7 1,9 2,1 2,1 1,6 1,6 1,6 1,6 2,0 2,1
December 2,0 2,1 2,0 2,2 2,3 2,6 2,0 2,0 2,0 2,0 2,3 2,5