Till innehåll på sidan

Omklassificering av Ericsson AB

SCB har enligt internationella rekommendationer frångått principen om att FoU ska betraktas som hjälpverksamhet fr.o.m. november 2016. Det innebär att fler företag än tidigare återfinns inom bransch 72 enligt Svensk Näringsgrensindelning 2007. I samband med detta har SCB också valt att klassificera om Ericsson AB från huvudbransch 26300 till 62010.

I tabellen redovisas förändringstal för tjänstemän i privat sektor som om Ericsson AB inte skulle ha bytt bransch mellan åren 2016 och 2017.

 AKI     LÖI
Månad B–E B+C C 25 –30,33 H+J J B–E B+C C 25 –30,33 H+J J
Januari 2,1 2,2 2,2 2,5 3,8 3,5 1,8 1,8 1,8 2,2 3,3 3,1
Februari 2,4 2,4 2,5 2,6 3,5 3,7 2,1 2,2 2,2 2,3 3,2 3,3
Mars 2,7 2,8 2,9 3,2 3,1 3,0 2,4 2,5 2,5 2,9 2,8 2,6
April 2,3 2,1 2,1 2,1 3,4 3,6 2,0 1,8 1,9 1,8 3,1 3,3
Maj 2,2 2,2 2,2 2,2 3,7 3,9 2,0 2,0 1,9 2,1 3,4 3,7
Juni 2,3 2,3 2,3 2,3 3,1 3,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,9 3,1
Juli 2,3 2,3 2,3 2,5 3,2 3,4 2,2 2,1 2,2 2,2 3,2 3,2
Augusti 2,3 2,3 2,3 2,5 2,6 2,6 2,2 2,1 2,1 2,2 2,5 2,5
September 2,1 2,1 2,1 2,3 3,4 3,3 1,9 1,9 1,9 2,1 3,2 3,2
Oktober                        
November                        
December