Till innehåll på sidan

Konjunkturstatistik, löner för landsting (KLL)

Nästa publicering: 2017-12-29

Statistiken visar månadsvis utvecklingen av lönenivå, genomsnittlig medellön, arbetade timmar och antal anställda i landstingsektorn. Undersökningen är en totalundersökning. Motsvarande lönestatistik finns även för privat och statlig sektor samt kommuner.

För den här statistiken ansvarar:
Medlingsinstitutet

Medlingsinstitutet logotyp

Hitta på sidan

Tabeller och diagram

Tabeller i Statistikdatabasen

Aktuellt

Dokumentation

Våra statistiska undersökningar dokumenteras i tre olika former för att beskriva olika aspekter av statistiken – kvaliteten, framtagningen och det detaljerade innehållet.

Dokumentationen som beskriver statistikens kvalitet är viktig för att tolka och använda den publicerade statistiken på rätt sätt. Statistikens kvalitet redovisas fr.o.m. 2017 i Kvalitetsdeklaration. För tidigare årgångar beskrivs kvaliteten i Beskrivning av statistiken (BaS). Kvalitetsdeklaration beskriver kvaliteten utifrån ett nytt kvalitetsbegrepp och skiljer sig därför delvis från Beskrivning av statistiken.

De två andra dokumentationsformerna beskriver hur statistiken tas fram och de olika undersökningarnas detaljerade innehåll. De är mer omfattande i sina beskrivningar och vänder sig till dig som vill göra jämförelser mellan olika statistikundersökningar, eller till dig som vill göra specialbearbetningar där vår statistik ingår.

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

Etiketter

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/am0109