Till innehåll på sidan

Lönestrukturstatistik, hela ekonomin

Lönestrukturstatistiken för hela ekonomin har till syfte att årligen ge en översiktlig och jämförbar statistik om lönestrukturen för hela arbetsmarknaden.

För den här statistiken ansvarar:
Medlingsinstitutet

Medlingsinstitutet logotyp

Tabeller och diagram

Tabeller i Statistikdatabasen

Rapporter

Titel Typ Datum
Lönestatistisk årsbok 2003 Rapport 2004-10-29
Lönestatistisk årsbok 2002 (reviderad mars 2004) Rapport 2003-10-28
Lönestatistisk årsbok 2001 Rapport 2002-12-10
Lönestatistisk årsbok 2000 Rapport 2001-11-08

Artiklar

En miljon uppgifter grund för lönestatistiken

2014-09-29

Nu i slutet på september drar SCB igång den årliga insamlingen av löne­statistiken. Varje år är runt 8 000 privata arbets­givare skyldiga att redovisa löne­uppgifter för sina anställda så att statistiken kan samman­ställas. Lagom till midsommar landar sedan snitt­lönerna uppdelat på yrke i databaserna.

Arbetsmarknad, Löner

Närbild på provrör
Yrke viktigt för utrikes föddas lön

2014-09-29

Utrikes födda tjänar 91 procent av vad inrikes födda gör. Om man tar hänsyn till faktorer som yrke, utbildning och kön minskar dock skillnaden väsentligt. I enskilda yrken, till exempel kemiingenjör och tandläkare, finns dock löneskillnader som inte kan förklaras.

Arbetsmarknad, Löner, Integration och segregation, Kvinnor och män

Unga samtalar vid konferensbord
Byta arbetsgivare en lönsam affär

2013-11-27

Drygt en halv miljon arbetstagare på den svenska arbetsmarknaden bytte arbetsgivare mellan åren 2008 och 2012. Statistiken visar att det kan löna sig ekonomiskt. Löneutvecklingen var klart sämre bland dem som stannat hos sin arbetsgivare än de som bytt. Bäst löneutveckling fick män i offentlig sektor som valde att byta till en privat arbetsgivare.

Arbetsmarknad, Ekonomi, Löner, Kvinnor och män

Läs fler artiklar

Dokumentation

Våra statistiska undersökningar dokumenteras i tre olika former för att beskriva olika aspekter av statistiken – kvaliteten, framtagningen och det detaljerade innehållet.

Dokumentationen som beskriver statistikens kvalitet är viktig för att tolka och använda den publicerade statistiken på rätt sätt. Statistikens kvalitet redovisas fr.o.m. 2017 i Kvalitetsdeklaration. För tidigare årgångar beskrivs kvaliteten i Beskrivning av statistiken (BaS). Kvalitetsdeklaration beskriver kvaliteten utifrån ett nytt kvalitetsbegrepp och skiljer sig därför delvis från Beskrivning av statistiken.

De två andra dokumentationsformerna beskriver hur statistiken tas fram och de olika undersökningarnas detaljerade innehåll. De är mer omfattande i sina beskrivningar och vänder sig till dig som vill göra jämförelser mellan olika statistikundersökningar, eller till dig som vill göra specialbearbetningar där vår statistik ingår.

Fördjupad information

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

Etiketter

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/am0110