Till innehåll på sidan

Lönestrukturstatistik, landstingskommunal sektor

Nästa publicering: 2017-05-18

Statistiken visar lönenivå, lönestruktur, löneutveckling och sysselsättning inom landstingskommunal sektor per kön, ålder, region, näringsgren, yrke, utbildning och tjänstgöringens omfattning. Motsvarande lönestatistik finns även för statlig, primärkommunal samt privat sektor.

För den här statistiken ansvarar:
Medlingsinstitutet

Medlingsinstitutet logotyp

Tabeller och diagram

Tabeller i Statistikdatabasen

Rapporter

Titel Typ Datum
Lönestrukturstatistik, landstingskommunal sektor 2015 SM 2016-05-20
Lönestrukturstatistik, landstingskommunal sektor 2014 SM 2015-05-20
Lönestrukturstatistik, landstingskommunal sektor 2013 SM 2014-05-21
Lönestrukturstatistik, landstingskommunal sektor 2012 SM 2013-05-21
Lönestrukturstatistik, landstingskommunal sektor 2011 SM 2012-05-22
Lönestrukturstatistik, landstingskommunal sektor 2010 SM 2011-05-24
Lönestrukturstatistik, landstingskommunal sektor 2009. SM 2010-05-25
Lönestrukturstatistik, landstingskommunal sektor 2008. SM 2009-05-26
Lönestrukturstatistik, landstingskommunal sektor 2007. SM 2008-05-22
Löner och sysselsättning inom landstingskommunal sektor 2006. Korrigerad version 2007-06-21 SM 2007-05-22
Löner och sysselsättning inom landstingskommunal sektor november 2005 SM 2006-05-22
Löner och sysselsättning inom landstingskommunal sektor november 2004 SM 2005-05-20
Löner och sysselsättning inom landstingskommunal sektor 2003 SM 2004-05-13
Löner och sysselsättning inom landstingskommunal sektor 2002 SM 2003-05-22
Löner och sysselsättning inom landstingskommunal sektor 2001 SM 2002-05-07

Artiklar

Byta arbetsgivare en lönsam affär

2013-11-27

Drygt en halv miljon arbetstagare på den svenska arbetsmarknaden bytte arbetsgivare mellan åren 2008 och 2012. Statistiken visar att det kan löna sig ekonomiskt. Löneutvecklingen var klart sämre bland dem som stannat hos sin arbetsgivare än de som bytt. Bäst löneutveckling fick män i offentlig sektor som valde att byta till en privat arbetsgivare.

Arbetsmarknad, Ekonomi, Löner, Kvinnor och män

Löneskillnader störst bland män i landstinget

2012-10-03

Högavlönade har fått större löne­ökningar i procent de senaste två decenn­ierna jäm­fört med låg­avlönade. Bland männen är löne­sprid­ningen störst inom lands­tinget. Bland kvinnor är den störst i privat sektor.

Löner, Inkomster, Kvinnor och män, Yrken

Läs fler artiklar

Dokumentation

Våra statistiska undersökningar dokumenteras i tre olika former för att beskriva olika aspekter av statistiken – kvaliteten, framtagningen och det detaljerade innehållet.

Dokumentationen som beskriver statistikens kvalitet är viktig för att tolka och använda den publicerade statistiken på rätt sätt. Statistikens kvalitet redovisas fr.o.m. 2017 i Kvalitetsdeklaration. För tidigare årgångar beskrivs kvaliteten i Beskrivning av statistiken (BaS). Kvalitetsdeklaration beskriver kvaliteten utifrån ett nytt kvalitetsbegrepp och skiljer sig därför delvis från Beskrivning av statistiken.

De två andra dokumentationsformerna beskriver hur statistiken tas fram och de olika undersökningarnas detaljerade innehåll. De är mer omfattande i sina beskrivningar och vänder sig till dig som vill göra jämförelser mellan olika statistikundersökningar, eller till dig som vill göra specialbearbetningar där vår statistik ingår.

Fördjupad information

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

Etiketter

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/am0105