Till innehåll på sidan

Kontrolluppgiftsbaserad lönesummestatistik (LSUM)

Nästa publicering: 2018-09-20

Statistiken visar lönesummor, preliminär A-skatt och vilka sociala ersättningar som betalas ut. Uppgifterna som baseras på kontrolluppgifterna (KU) kan tas fram efter region, sektor och näringsgren.

Tabeller och diagram

Tabeller i Statistikdatabasen

Rapporter

Titel Typ Datum
Registerbaserad arbetsmarknads- och lönesummestatistik 2014 SM 2015-12-03
Registerbaserad arbetsmarknads- och lönesummestatistik 2013 SM 2014-12-04
Registerbaserad arbetsmarknads- och lönesummestatistik 2012 SM 2013-12-10
Lönesummor, preliminär A-skatt m.m. 2011 SM 2012-12-11
Lönesummor, preliminär A-skatt m.m. 2010, korrigerad version 2012-01-18 SM 2011-12-12
Lönesummor, preliminär A-skatt m.m. 2009 SM 2010-12-14
Lönesummor, preliminär A-skatt m.m. 2008 SM 2009-12-14
Lönesummor, preliminär A-skatt m.m. 2007 SM 2008-12-16
Lönesummor, preliminär A-skatt m.m. 2006, korrigerad version 080118 SM 2007-12-18
Lönesummor, preliminär A-skatt m.m. 2005 SM 2007-01-17
Lönesummor, preliminär A-skatt m.m. 2004 SM 2006-02-08
Lönesummor, preliminär A-skatt m.m. 2003 SM 2005-03-21
Lönesummor, preliminär A-skatt m.m. 2002 SM 2004-04-29
Lönesummor, preliminär A-skatt m.m. 2001 SM 2003-05-05
Lönesummor, preliminär A-skatt m.m. SM 2002-06-03

Artiklar

Dokumentation

Våra statistiska undersökningar dokumenteras i tre olika former för att beskriva olika aspekter av statistiken – kvaliteten, framtagningen och det detaljerade innehållet.

Dokumentationen som beskriver statistikens kvalitet är viktig för att tolka och använda den publicerade statistiken på rätt sätt. Statistikens kvalitet redovisas fr.o.m. 2017 i Kvalitetsdeklaration. För tidigare årgångar beskrivs kvaliteten i Beskrivning av statistiken (BaS). Kvalitetsdeklaration beskriver kvaliteten utifrån ett nytt kvalitetsbegrepp och skiljer sig därför delvis från Beskrivning av statistiken.

De två andra dokumentationsformerna beskriver hur statistiken tas fram och de olika undersökningarnas detaljerade innehåll. De är mer omfattande i sina beskrivningar och vänder sig till dig som vill göra jämförelser mellan olika statistikundersökningar, eller till dig som vill göra specialbearbetningar där vår statistik ingår.

Fördjupad information

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

E-post
lsum@scb.se

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/am0302