Till innehåll på sidan

Kontrolluppgiftsbaserad lönesummestatistik (LSUM)

Nästa publicering: 2017-09-20

Statistiken visar lönesummor, preliminär A-skatt och vilka sociala ersättningar som betalas ut. Uppgifterna som baseras på kontrolluppgifterna (KU) kan tas fram efter region, sektor och näringsgren.

Tabeller och diagram

Tabeller i Statistikdatabasen

Rapporter

Titel Typ Datum
Registerbaserad arbetsmarknads- och lönesummestatistik 2012 SM 2013-12-10
Lönesummor, preliminär A-skatt m.m. 2011 SM 2012-12-11
Lönesummor, preliminär A-skatt m.m. 2010, korrigerad version 2012-01-18 SM 2011-12-12
Lönesummor, preliminär A-skatt m.m. 2009 SM 2010-12-14
Lönesummor, preliminär A-skatt m.m. 2008 SM 2009-12-14
Lönesummor, preliminär A-skatt m.m. 2007 SM 2008-12-16
Lönesummor, preliminär A-skatt m.m. 2006, korrigerad version 080118 SM 2007-12-18
Lönesummor, preliminär A-skatt m.m. 2005 SM 2007-01-17
Lönesummor, preliminär A-skatt m.m. 2004 SM 2006-02-08
Lönesummor, preliminär A-skatt m.m. 2003 SM 2005-03-21
Lönesummor, preliminär A-skatt m.m. 2002 SM 2004-04-29
Lönesummor, preliminär A-skatt m.m. 2001 SM 2003-05-05
Lönesummor, preliminär A-skatt m.m. SM 2002-06-03

Dokumentation

Våra statistikundersökningar dokumenteras på tre olika sätt för att beskriva olika aspekter av statistiken - kvaliteten, framtagningen och det detaljerade innehållet.

Dokumentationerna som beskriver kvaliteten är de mest lättillgängliga. De kan du använda för tolkning och förståelse av den publicerade statistiken.

De två andra sätten beskriver hur statistiken tas fram och de olika undersökningarnas detaljerade innehåll. De är mer omfattande i sina beskrivningar och vänder sig till dig som vill göra jämförelser mellan olika statistikundersökningar, eller till dig som vill göra specialbearbetningar där vår statistik ingår.

Statistikens kvalitet, beskrivning av statistiken (BaS)

Statistikens framtagning, (SCBDOK)

Statistikens detaljerade innehåll

Fördjupad information

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

E-post
lsum@scb.se

Etiketter

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/am0302