Till innehåll på sidan

Kortperiodisk sysselsättningsstatistik (KS)

Nästa publicering: 2018-05-24

Statistiken visar hur antalet anställda på hela arbetsmarknaden förändras. Statistiken redovisas på detaljerad näringsgrensnivå och efter län. Information finns även om personalomsättning och sjukfrånvaro.

Statistiknyheter

Sysselsättning, lediga jobb och lönesummor, 4:e kvartalet 2017

2018-02-22

Det fjärde kvartalet 2017 ökade antalet anställda med 2,4 procent jämfört med samma kvartal året innan. Lönesumman ökade med 4,6 procent och antalet lediga jobb ökade med 10,0 procent.

Alla statistiknyheter för denna undersökning

Missa ingen viktig statistik

Prenumerera på statistiknyheter

Tabeller och diagram

Tabeller i Statistikdatabasen

Rapporter

Titel Typ Datum
Kortperiodisk sysselsättningsstatistik. 4:e kvartalet 2017 SM 2018-02-22
Kortperiodisk sysselsättningsstatistik. 3:e kvartalet 2017 SM 2017-11-23
Kortperiodisk sysselsättningsstatistik. 2:a kvartalet 2017 SM 2017-08-24
Kortperiodisk sysselsättningsstatistik. 1:a kvartalet 2017 SM 2017-05-24
Kortperiodisk sysselsättningsstatistik. 4:e kvartalet 2016 SM 2017-02-23
Kortperiodisk sysselsättningsstatistik. 3:e kvartalet 2016 SM 2016-11-17
Kortperiodisk sysselsättningsstatistik. 2:a kvartalet 2016 SM 2016-08-19
Kortperiodisk sysselsättningsstatistik. 1:a kvartalet 2016 SM 2016-05-19
Kortperiodisk sysselsättningsstatistik. 4:e kvartalet 2015 SM 2016-02-18
Kortperiodisk sysselsättningsstatistik. 3:e kvartalet 2015 SM 2015-11-19
Kortperiodisk sysselsättningsstatistik. 2:a kvartalet 2015 SM 2015-08-20
Kortperiodisk sysselsättningsstatistik. 1:a kvartalet 2015 SM 2015-05-21
Kortperiodisk sysselsättningsstatistik. 4:e kvartalet 2014 SM 2015-02-18
Kortperiodisk sysselsättningsstatistik. 3:e kvartalet 2014 SM 2014-11-19
Kortperiodisk sysselsättningsstatistik. 2:a kvartalet 2014 SM 2014-08-21
Kortperiodisk sysselsättningsstatistik. 1:a kvartalet 2014 SM 2014-05-21
Kortperiodisk sysselsättningsstatistik. 4:e kvartalet 2013 SM 2014-02-19
Kortperiodisk sysselsättningsstatistik. 3:e kvartalet 2013 SM 2013-11-20
Kortperiodisk sysselsättningsstatistik. 2:a kvartalet 2013 SM 2013-08-20
Kortperiodisk sysselsättningsstatistik. 1:a kvartalet 2013 SM 2013-05-21
Kortperiodisk sysselsättningsstatistik. 4:e kvartalet 2012 SM 2013-02-20
Kortperiodisk sysselsättningsstatistik. 3:e kvartalet 2012 SM 2012-11-20
Kortperiodisk sysselsättningsstatistik. 2:a kvartalet 2012 SM 2012-08-21
Kortperiodisk sysselsättningsstatistik. 1:a kvartalet 2012 SM 2012-05-15
Kortperiodisk sysselsättningsstatistik. 4:e kvartalet 2011 SM 2012-02-14
Kortperiodisk sysselsättningsstatistik. 3:e kvartalet 2011 SM 2011-11-16
Kortperiodisk sysselsättningsstatistik. 2:a kvartalet 2011 SM 2011-08-23
Kortperiodisk sysselsättningsstatistik. 1:a kvartalet 2011 SM 2011-05-17
Kortperiodisk sysselsättningsstatistik. 4:e kvartalet 2010 SM 2011-02-15
Kortperiodisk sysselsättningsstatistik. 3:e kvartalet 2010 SM 2010-11-16
Kortperiodisk sysselsättningsstatistik. 2:a kvartalet 2010 SM 2010-08-24
Kortperiodisk sysselsättningsstatistik. 1:a kvartalet 2010 SM 2010-05-18
Kortperiodisk sysselsättningsstatistik. 4:e kvartalet 2009 SM 2010-02-16
Kortperiodisk sysselsättningsstatistik. 3:e kvartalet 2009 SM 2009-11-17
Kortperiodisk sysselsättningsstatistik. 2:a kvartalet 2009 SM 2009-08-18
Kortperiodisk sysselsättningsstatistik. 1:a kvartalet 2009 SM 2009-05-19
Kortperiodisk sysselsättningsstatistik. 4:e kvartalet 2008, korrigerad version 2009-04-21 SM 2009-02-17
Kortperiodisk sysselsättningsstatistik. 3:e kvartalet 2008, korrigerad version 2009-04-21 SM 2008-11-18
Kortperiodisk sysselsättningsstatistik. 2:a kvartalet 2008, korrigerad version 2009-04-21 SM 2008-08-19
Kortperiodisk sysselsättningsstatistik. 1:a kvartalet 2008, korrigerad version 2009-04-21 SM 2008-05-13
Kortperiodisk sysselsättningsstatistik. 4:e kvartalet 2007, korrigerad version 2009-04-21 SM 2008-02-19
Kortperiodisk sysselsättningsstatistik 3:e kvartalet 2007 SM 2007-11-13
Kortperiodisk sysselsättningsstatistik. 2:a kvartalet 2007 SM 2007-08-21
Kortperiodisk sysselsättningsstatistik. 1:a kvartalet 2007 SM 2007-05-15
Kortperiodisk sysselsättningsstatistik. 4:e kvartalet 2006 SM 2007-02-13
Kortperiodisk sysselsättningsstatistik 3:e kvartalet 2006 SM 2006-11-14
Kortperiodisk sysselsättningsstatistik. 2:a kvartalet 2006 SM 2006-08-22
Kortperiodisk sysselsättningsstatistik. 1:a kvartalet 2006 SM 2006-05-16
Kortperiodisk sysselsättningsstatistik. 4:e kvartalet 2005 SM 2006-02-14
Kortperiodisk sysselsättningsstatistik 3:e kvartalet 2005 SM 2005-11-15
Kortperiodisk sysselsättningsstatistik. 2:a kvartalet 2005 SM 2005-08-25
Kortperiodisk sysselsättningsstatistik. 1:a kvartalet 2005 SM 2005-05-17
Kortperiodisk sysselsättningsstatistik. 4:e kvartalet 2004 SM 2005-02-17
Kortperiodisk sysselsättningsstatistik 3:e kvartalet 2004 SM 2004-11-16
Kortperiodisk sysselsättningsstatistik. 2:a kvartalet 2004 SM 2004-08-24
Kortperiodisk sysselsättningsstatistik. 1:a kvartalet 2004 SM 2004-05-18
Kortperiodisk sysselsättningsstatistik. 4:e kvartalet 2003 SM 2004-02-18
Jämförelse mellan Kortperiodisk sysselsättningsstatistik(KS) och Arbetskraftsundersökningen (AKU) avseende tredje kvartalet år 2003. Rapport 2004-02-17
Jämförelse mellan Kortperiodisk sysselsättningsstatistik(KS) och Arbetskraftsundersökningen (AKU) perioden 1999:3-2002:4 Rapport 2003-12-01
Jämförelse mellan Kortperiodisk sysselsättningsstatistik(KS) och Arbetskraftsundersökningen (AKU) perioden2003:1-2003:2. Rapport 2003-12-01
Kortperiodisk sysselsättningsstatistik 3:e kvartalet 2003 SM 2003-11-12
Sjukfrånvarande enligt SCB och sjukskrivna enlig RFV Rapport 2003-11-12
Individ- och företagsbaserad sysselsättningsstatistik – en fortsatt jämförelse mellan AKU och KS Rapport 2003-11-11
Kortperiodisk sysselsättningsstatistik. 2:a kvartalet 2003 SM 2003-08-26
Kortperiodisk sysselsättningsstatistik. 1:a kvartalet 2003 SM 2003-05-16
Företagsbaserad sysselsättningsstatistik 2002 SM 2003-03-03
Kortperiodisk sysselsättningsstatistik. 4:e kvartalet 2002 SM 2003-02-20
Kortperiodisk sysselsättningsstatistik 3:e kvartalet 2002 SM 2002-11-15
Kortperiodisk sysselsättningsstatistik. 2:a kvartalet 2002 SM 2002-08-22
Kortperiodisk sysselsättningsstatistik. 1:a kvartalet 2002 SM 2002-05-17
Kortperiodisk sysselsättningsstatistik. 4:e kvartalet 2001 SM 2002-02-14
Kortperiodisk sysselsättningsstatistik.3:e kvartalet 2001 SM 2001-11-15
Kortperiodisk sysselsättningsstatistik. 2:a kvartalet 2001 SM 2001-08-31
Kortperiodisk sysselsättningsstatistik. 1:a kvartalet 2001 SM 2001-06-21

Dokumentation

Våra statistiska undersökningar dokumenteras i tre olika former för att beskriva olika aspekter av statistiken – kvaliteten, framtagningen och det detaljerade innehållet.

Dokumentationen som beskriver statistikens kvalitet är viktig för att tolka och använda den publicerade statistiken på rätt sätt. Statistikens kvalitet redovisas fr.o.m. 2017 i Kvalitetsdeklaration. För tidigare årgångar beskrivs kvaliteten i Beskrivning av statistiken (BaS). Kvalitetsdeklaration beskriver kvaliteten utifrån ett nytt kvalitetsbegrepp och skiljer sig därför delvis från Beskrivning av statistiken.

De två andra dokumentationsformerna beskriver hur statistiken tas fram och de olika undersökningarnas detaljerade innehåll. De är mer omfattande i sina beskrivningar och vänder sig till dig som vill göra jämförelser mellan olika statistikundersökningar, eller till dig som vill göra specialbearbetningar där vår statistik ingår.

Fördjupad information

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

E-post
ftgsys@scb.se

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/am0201