Till innehåll på sidan

Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik (RAMS)

Nästa publicering: 2018-11-29

Statistiken visar sysselsättning, pendling och personal- och näringsstruktur. Den visar också händelser och flöden på arbetsmarknaden. Statistiken är totalräknad och kan brytas ner på låg regional nivå eller utifrån de anställdas egenskaper; till exempel kön, utbildning och ålder.

Statistiknyheter

Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik (RAMS) och Kontrolluppgiftsbaserad lönesummestatistik (LSUM) 2016

2017-11-30

Antalet förvärvsarbetande under 2016 uppgick till 4 836 043, en ökning med 2,2 procent jämfört med föregående år. Av samtliga förvärvsarbetande utgjorde kvinnor 48 procent och män 52 procent.

Alla statistiknyheter för denna undersökning

Missa ingen viktig statistik

Prenumerera på statistiknyheter

Tabeller och diagram

Tabeller i Statistikdatabasen

Rapporter

Titel Typ Datum
Registerbaserad arbetsmarknads- och lönesummestatistik 2014 SM 2015-12-03
Registerbaserad arbetsmarknads- och lönesummestatistik 2013 SM 2014-12-04
Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik enligt AMPAK 2011 Rapport 2013-05-16
Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik 2011 SM 2012-12-11
Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik enligt AMPAK 2010 Rapport 2012-05-16
Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik 2010, korrigerad 2012-04-12 SM 2011-12-12
Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik enligt AMPAK 2009 Rapport 2011-05-17
Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik 2009 SM 2010-12-14
Lokala arbetsmarknader – egenskaper, utveckling och funktion. Korrigerad version 2010-06-09 Rapport 2010-02-26
Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik 2008 SM 2009-12-14
Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik enligt AMPAK 2007 Rapport 2009-05-15
Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik 2007 SM 2008-12-16
Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik 2006 SM 2007-12-18
Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik enligt AMPAK 2005 Rapport 2007-05-15
Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik 2005 SM 2007-01-17
Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik enligt AMPAK 2004 Rapport 2006-06-21
Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik 2004 SM 2006-02-08
Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik enligt AMPAK 2003 Rapport 2005-06-17
Sysselsättningen i kommuner och län 2003 SM 2005-03-21
Sysselsättningen i kommuner och län 2002 SM 2004-03-22
Utveckling och flöden på arbetsmarknaden 2001. Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik SM 2003-09-26
Sysselsättningen i kommuner och län 2001 SM 2003-03-14
Registerbaserad arbetsmarknadsstatistikenligt AMPAK 2000 Rapport 2002-10-14
Utveckling och flöden på arbetsmarknaden SM 2002-09-23
Sysselsättningen i kommuner och län 2000 SM 2002-03-19
Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik enligt AMPAK 1999 Rapport 2001-10-06

Artiklar

Stockholm bäst på att behålla studenter

2017-11-30

Många som flyttar till en universitets- eller högskoleort stannar kvar efter examen. Det gäller framför allt de som studerat i Stockholm och har en examen inom teknik eller ekonomi. Men även många lärarstudenter stannar kvar efter examen.

Utbildning, Arbetsmarknad

Utbildning lönar sig – särskilt för män

2017-09-21

Personer med toppbetyg i gymnasiet har större chans att senare i livet bli höginkomsttagare än de som har lägre betyg. Men skillnaden mellan könen är tydlig. Sannolikheten att få hög inkomst är högre bland män än bland kvinnor.

Utbildning, Löner, Arbetsmarknad

Hög personalomsättning i enkla jobb

2017-09-13

Yrken utan utbildningskrav, så kallade enkla jobb har hög personalomsättning. Vanligaste yrket att gå till efter ett enkelt jobb finns inom service, omsorg och försäljning. Många unga som slutar arbeta efter ett enkelt jobb studerar, medan äldre går i pension eller hamnar inom trygghetssystemen.

Arbetsmarknad, Arbetslöshet

Läs fler artiklar

Dokumentation

Våra statistiska undersökningar dokumenteras i tre olika former för att beskriva olika aspekter av statistiken – kvaliteten, framtagningen och det detaljerade innehållet.

Dokumentationen som beskriver statistikens kvalitet är viktig för att tolka och använda den publicerade statistiken på rätt sätt. Statistikens kvalitet redovisas fr.o.m. 2017 i Kvalitetsdeklaration. För tidigare årgångar beskrivs kvaliteten i Beskrivning av statistiken (BaS). Kvalitetsdeklaration beskriver kvaliteten utifrån ett nytt kvalitetsbegrepp och skiljer sig därför delvis från Beskrivning av statistiken.

De två andra dokumentationsformerna beskriver hur statistiken tas fram och de olika undersökningarnas detaljerade innehåll. De är mer omfattande i sina beskrivningar och vänder sig till dig som vill göra jämförelser mellan olika statistikundersökningar, eller till dig som vill göra specialbearbetningar där vår statistik ingår.

Fördjupad information

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

E-post
rams@scb.se

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/am0207