Till innehåll på sidan

Yrkesregistret med yrkesstatistik

Nästa publicering: 2018-03-07

Statistiken visar hur många som arbetar inom olika typer av yrken. Du kan också se hur yrkesutvecklingen inom olika branscher och samhällssektorer ser ut. 2014 införs en ny yrkesindelning, SSYK 2012. Den ersätter den tidigare versionen, SSYK 96.

Statistiknyheter

Yrkesregistret med yrkesstatistik 2015

2017-03-08

Totalt var 61 procent män och 39 procent kvinnor anställda som chef exklusive politiker, högre ämbetsmän och vd:ar. Kvinnliga chefer fanns i huvudsak i kvinnodominerade yrkesgrupper, och männen i mansdominerade, som byggverksamhet och tillverkning.

Alla statistiknyheter för denna undersökning

Missa ingen viktig statistik

Prenumerera på statistiknyheter

Tabeller och diagram

Tabeller i Statistikdatabasen

Rapporter

Titel Typ Datum
Yrkesregistret med yrkesstatistik 2015 SM 2017-03-08
Yrkesregistret med yrkesstatistik 2014 SM 2016-03-16
Yrkesregistret med yrkesstatistik 2013 SM 2015-02-12
Yrkesregistret med yrkesstatistik 2012 SM 2014-03-06
Yrkesregistret med yrkesstatistik 2011 SM 2013-03-06
Yrkesregistret med yrkesstatistik 2010 SM 2012-03-07
Bakgrundsfakta: Yrkesregistret med yrkesstatistik – En beskrivning av innehåll och kvalitet Rapport 2011-10-21
Yrkesregistret med yrkesstatistik 2009 SM 2011-03-04
Yrkesregistret med yrkesstatistik - Kvinnor och män i olika yrken? Korrigerad version 2012-02-29 SM 2010-03-05
Yrkesregistret med yrkesstatistik 2008 SM 2010-03-02
Yrkesregistret med yrkesstatistik 2007 SM 2009-03-05
Yrkesregistret med yrkesstatistik 2006 SM 2008-02-27
Yrkesregistret med yrkesstatistik 2005 SM 2007-03-28
Yrkesregistret med yrkesstatistik 2004 SM 2006-04-28
Yrkesregistret med yrkesstatistik 2003 SM 2005-05-24

Artiklar

Svensk fika het trend som skapar jobb

2017-09-28

I Sverige lägger vi allt mer pengar på kafé- och konditoribesök. Att vi spenderar mer pengar på att fika på kaféer skapar arbete. Sysselsättningen i branschen har ökat kraftigt under 2000-talet.

Konsumentprisindex, Arbetsmarknad, Hushåll och ekonomi, Löner

Hög personalomsättning i enkla jobb

2017-09-13

Yrken utan utbildningskrav, så kallade enkla jobb har hög personalomsättning. Vanligaste yrket att gå till efter ett enkelt jobb finns inom service, omsorg och försäljning. Många unga som slutar arbeta efter ett enkelt jobb studerar, medan äldre går i pension eller hamnar inom trygghetssystemen.

Arbetsmarknad, Arbetslöshet

Vilka lämnar de enkla jobben?

2017-09-06

Drygt 5 procent av de sysselsatta har arbeten utan krav på särskild yrkesutbildning, så kallade enkla jobb. Hälften av de som började ett enkelt jobb 2006 hade lämnat det efter tre år. Inlåsningseffekten är störst för utrikesfödda kvinnor som bor på landsbygden och saknar gymnasieutbildning.

Arbetsmarknad, Arbetslöshet

Läs fler artiklar

Aktuellt

Dokumentation

Våra statistiska undersökningar dokumenteras i tre olika former för att beskriva olika aspekter av statistiken – kvaliteten, framtagningen och det detaljerade innehållet.

Dokumentationen som beskriver statistikens kvalitet är viktig för att tolka och använda den publicerade statistiken på rätt sätt. Statistikens kvalitet redovisas fr.o.m. 2017 i Kvalitetsdeklaration. För tidigare årgångar beskrivs kvaliteten i Beskrivning av statistiken (BaS). Kvalitetsdeklaration beskriver kvaliteten utifrån ett nytt kvalitetsbegrepp och skiljer sig därför delvis från Beskrivning av statistiken.

De två andra dokumentationsformerna beskriver hur statistiken tas fram och de olika undersökningarnas detaljerade innehåll. De är mer omfattande i sina beskrivningar och vänder sig till dig som vill göra jämförelser mellan olika statistikundersökningar, eller till dig som vill göra specialbearbetningar där vår statistik ingår.

Fördjupad information

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

Etiketter

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/am0208