Till innehåll på sidan

Yrkesregistret med yrkesstatistik

Statistiken visar hur många som arbetar inom olika typer av yrken. Du kan också se hur yrkesutvecklingen inom olika branscher och samhällssektorer ser ut. 2014 införs en ny yrkesindelning, SSYK 2012. Den ersätter den tidigare versionen, SSYK 96.

Statistiknyheter

Yrkesregistret med yrkesstatistik 2016

2018-03-07

Totalt var 60 procent män och 40 procent kvinnor anställda som chef 2016 (exkl. politiker, högre ämbetsmän och VD:ar). Kvinnliga chefer fanns i huvudsak i kvinnodominerade yrkesgrupper, medan männen fanns inom mansdominerade, som byggverksamhet och tillverkning.

Alla statistiknyheter för denna undersökning

Missa ingen viktig statistik

Prenumerera på statistiknyheter

Tabeller och diagram

Tabeller i Statistikdatabasen

Rapporter

Titel Typ Datum
Yrkesregistret med yrkesstatistik 2016 SM 2018-03-07
Yrkesregistret med yrkesstatistik 2015 SM 2017-03-08
Yrkesregistret med yrkesstatistik 2014 SM 2016-03-16
Yrkesregistret med yrkesstatistik 2013 SM 2015-02-12
Yrkesregistret med yrkesstatistik 2012 SM 2014-03-06
Yrkesregistret med yrkesstatistik 2011 SM 2013-03-06
Yrkesregistret med yrkesstatistik 2010 SM 2012-03-07
Bakgrundsfakta: Yrkesregistret med yrkesstatistik – En beskrivning av innehåll och kvalitet Rapport 2011-10-21
Yrkesregistret med yrkesstatistik 2009 SM 2011-03-04
Yrkesregistret med yrkesstatistik - Kvinnor och män i olika yrken? Korrigerad version 2012-02-29 SM 2010-03-05
Yrkesregistret med yrkesstatistik 2008 SM 2010-03-02
Yrkesregistret med yrkesstatistik 2007 SM 2009-03-05
Yrkesregistret med yrkesstatistik 2006 SM 2008-02-27
Yrkesregistret med yrkesstatistik 2005 SM 2007-03-28
Yrkesregistret med yrkesstatistik 2004 SM 2006-04-28
Yrkesregistret med yrkesstatistik 2003 SM 2005-05-24

Artiklar

Aktuellt

Dokumentation

Våra statistiska undersökningar dokumenteras i tre olika former för att beskriva olika aspekter av statistiken – kvaliteten, framtagningen och det detaljerade innehållet.

Dokumentationen som beskriver statistikens kvalitet är viktig för att tolka och använda den publicerade statistiken på rätt sätt. Statistikens kvalitet redovisas fr.o.m. 2017 i Kvalitetsdeklaration. För tidigare årgångar beskrivs kvaliteten i Beskrivning av statistiken (BaS). Kvalitetsdeklaration beskriver kvaliteten utifrån ett nytt kvalitetsbegrepp och skiljer sig därför delvis från Beskrivning av statistiken.

De två andra dokumentationsformerna beskriver hur statistiken tas fram och de olika undersökningarnas detaljerade innehåll. De är mer omfattande i sina beskrivningar och vänder sig till dig som vill göra jämförelser mellan olika statistikundersökningar, eller till dig som vill göra specialbearbetningar där vår statistik ingår.

Fördjupad information

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

Etiketter

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/am0208