Till innehåll på sidan

Dubbelnamn som tilltalsnamn, kvinnor, topp 10

Tabellen visar de 10 vanligaste dubbelnamnen som tilltalsnamn för kvinnor i befolkningen den 31 december 2016. Olika stavningar ingår i varje namn men namnet redovisas med den vanligaste stavningen.

Namn

Antal
Ann-Christin
15 269
Ann-Marie
14 828
Britt-Marie
13 633
Ann-Charlotte
10 318
Anna-Karin
9 386
Ann-Sofie
8 353
Maj-Britt
8 321
Anna-Lena
7 250
Marie-Louise
7 247
Rose-Marie
7 177

Mer om statistiken

Källdata
Ladda ner som Excel

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2017-02-28

Har du frågor om statistiken?

SCB, Enheten för befolkningsstatistik

Adress
701 89 Örebro
E-post
befolkning@scb.se