Till innehåll på sidan

Dubbelnamn som tilltalsnamn, kvinnor, topp 10

Tabellen visar de 10 vanligaste dubbelnamnen som tilltalsnamn för kvinnor i befolkningen den 31 december 2017. Olika stavningar ingår i varje namn men namnet redovisas med den vanligaste stavningen.

Namn

Antal
Ann-Christin
15 182
Ann-Marie
14 511
Britt-Marie
13 488
Ann-Charlotte
10 246
Anna-Karin
9 366
Ann-Sofie
8 324
Maj-Britt
7 808
Anna-Lena
7 217
Marie-Louise
7 208
Rose-Marie
7 119

Mer om statistiken

Källdata
Ladda ner som Excel

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2018-02-27

Har du frågor om statistiken?

SCB, Enheten för statistik om befolkning och ekonomisk välfärd

E-post
befolkning@scb.se