Till innehåll på sidan

Befolkning efter utbildningsinriktning SUN 2000, typ av migrant och kön

Samtliga i åldern 20–64 år den 31 december 2015

UtbildningsinriktningKönTotaltTyp av migrant
   Ingen
migration
Senaste
migration
före
2006
Antal migrationer
åren
2006–2015
     123+
TOTALT
Båda könen
5 664 175 4 242 427 777 227 583 462 53 628 7 431
 
Kvinnor
2 783 005 2 069 360 405 169 280 137 25 121 3 218
 
Män
2 881 170 2 173 067 372 058 303 325 28 507 4 213
Allmän utbildning
Båda könen
1 180 418 791 346 203 994 171 745 11 650 1 683
 
Kvinnor
545 447 353 956 102 702 82 849 5 232 708
 
Män
634 971 437 390 101 292 88 896 6 418 975
Pedagogik och lärarutbildning
Båda könen
355 949 290 527 42 807 20 283 2 110 222
 
Kvinnor
274 043 224 731 32 477 15 072 1 601 162
 
Män
81 906 65 796 10 330 5 211 509 60
Humaniora och konst
Båda könen
309 497 236 334 38 228 29 623 4 716 596
 
Kvinnor
186 993 142 437 22 920 18 280 3 002 354
 
Män
122 504 93 897 15 308 11 343 1 714 242
Samhällsvetenskap, juridik, handel, administration
Båda könen
932 521 721 561 120 089 78 699 10 850 1 322
 
Kvinnor
572 113 445 507 74 384 45 523 6 006 693
 
Män
360 408 276 054 45 705 33 176 4 844 629
Naturvetenskap, matematik och data
Båda könen
182 470 120 232 29 486 29 746 2 568 438
 
Kvinnor
72 657 47 387 11 999 12 180 932 159
 
Män
109 813 72 845 17 487 17 566 1 636 279
Teknik och tillverkning
Båda könen
1 229 297 1 011 332 136 154 70 309 10 342 1 160
 
Kvinnor
160 663 119 616 24 136 14 889 1 812 210
 
Män
1 068 634 891 716 112 018 55 420 8 530 950
Lant- och skogsbruk samt djursjukvård
Båda könen
105 958 92 711 7 102 5 504 556 85
 
Kvinnor
45 258 39 551 3 069 2 271 324 43
 
Män
60 700 53 160 4 033 3 233 232 42
Hälso- och sjukvård samt social omsorg
Båda könen
773 625 611 876 113 220 42 566 5 350 613
 
Kvinnor
638 596 513 759 91 093 29 471 3 878 395
 
Män
135 029 98 117 22 127 13 095 1 472 218
Tjänster
Båda könen
355 747 289 693 40 507 22 514 2 719 314
 
Kvinnor
183 512 151 900 20 260 10 011 1 221 120
 
Män
172 235 137 793 20 247 12 503 1 498 194
Okänd
Båda könen
238 693 76 815 45 640 112 473 2 767 998
 
Kvinnor
103 723 30 516 22 129 49 591 1 113 374
 
Män
134 970 46 299 23 511 62 882 1 654 624

Kommentarer

Med migration menas in- och utvandring. För att en migration ska räknas ska personen ha bott minst ett år utomlands efter en utvandring och ett år i Sverige efter en invandring.

I den nedladdningsbara Excelfilen är statistiken även uppdelad i inrikes och utrikes födda.

Mer om statistiken

Källdata
Ladda ner som Excel (inrikes och utrikes födda)

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2018-01-12

Har du frågor om statistiken?

SCB, Enheten för statistik om befolkning och ekonomisk välfärd

E-post
befolkning@scb.se