Till innehåll på sidan

Befolkning efter utbildningsnivå, typ av migrant och kön

Samtliga i åldern 20–64 år den 31 december 2015

UtbildningsnivåKönTotaltTyp av migrant
   Ingen
migration
Senaste
migration
före
2006
Antal migrationer
åren
2006–2015
     123+
Totalt
Båda könen
5 664 175 4 242 427 777 227 583 462 53 628 7 431
 
Kvinnor
2 783 005 2 069 360 405 169 280 137 25 121 3 218
 
Män
2 881 170 2 173 067 372 058 303 325 28 507 4 213
Förgymnasial utbildning kortare än 9 år
Båda könen
157 038 27 316 57 719 70 461 1 230 312
 
Kvinnor
80 993 9 092 33 947 37 285 538 131
 
Män
76 045 18 224 23 772 33 176 692 181
Förgymnasial utbildning 9 år
Båda könen
534 500 403 463 78 415 47 967 4 074 581
 
Kvinnor
207 812 150 921 34 533 20 688 1 435 235
 
Män
326 688 252 542 43 882 27 279 2 639 346
Gymnasial utbildning högst 2-årig
Båda könen
1 168 003 909 661 166 412 85 530 5 480 920
 
Kvinnor
518 847 399 131 80 491 36 933 1 989 303
 
Män
649 156 510 530 85 921 48 597 3 491 617
Gymnasial utbildning 3 år
Båda könen
1 443 047 1 209 553 158 059 61 625 12 635 1 175
 
Kvinnor
676 095 559 727 79 286 30 234 6 300 548
 
Män
766 952 649 826 78 773 31 391 6 335 627
Eftergymnasial utbildning kortare än 3 år
Båda könen
896 983 683 944 111 951 90 762 9 164 1 162
 
Kvinnor
460 022 352 609 57 649 44 526 4 684 554
 
Män
436 961 331 335 54 302 46 236 4 480 608
Eftergymnasial utbildning 3 år eller längre
Båda könen
1 291 103 950 598 181 091 139 129 17 920 2 365
 
Kvinnor
767 464 573 920 108 667 74 716 9 029 1 132
 
Män
523 639 376 678 72 424 64 413 8 891 1 233
Forskarutbildning
Båda könen
63 629 37 340 13 661 10 701 1 660 267
 
Kvinnor
26 518 15 670 5 889 4 268 595 96
 
Män
37 111 21 670 7 772 6 433 1 065 171
Uppgift saknas
Båda könen
109 872 20 552 9 919 77 287 1 465 649
 
Kvinnor
45 254 8 290 4 707 31 487 551 219
 
Män
64 618 12 262 5 212 45 800 914 430

Kommentarer

Med migration menas in- och utvandring. För att en migration ska räknas ska personen ha bott minst ett år utomlands efter en utvandring och ett år i Sverige efter en invandring.

I den nedladdningsbara Excelfilen är statistiken även uppdelad i Inrikes och utrikes födda.

Mer om statistiken

Källdata
Ladda ner som Excel (inklusive inrikes och utrikes födda)

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2018-01-12

Har du frågor om statistiken?

SCB, Enheten för statistik om befolkning och ekonomisk välfärd

E-post
befolkning@scb.se