Till innehåll på sidan

Preliminär befolkningsstatistik 2017

Här redovisas folkmängd och befolkningsförändringar månadsvis

Månad20162017Folkökning jämfört
med samma period:
   året innanförra månaden
   antali %antali %
Januari
9 858 855 10 008 223 149 368 1,52 13 070 0,13
Februari
9 866 737 10 015 800 149 063 1,51 7 577 0,08
Mars
9 875 478 10 024 697 149 219 1,51 8 897 0,09
April
9 884 556 10 033 110 148 554 1,50 8 413 0,08
Maj
9 895 480 10 043 805 148 325 1,50 10 695 0,11
Juni
9 907 658 10 054 226 146 568 1,48 10 421 0,10
Juli
9 923 112 10 066 670 143 558 1,45 12 444 0,12
Augusti
9 940 861 10 082 625 141 764 1,43 15 955 0,16
September
9 955 528 10 094 973 139 445 1,40 12 348 0,12
Oktober
9 968 464 10 104 742 136 278 1,37 9 769 0,10
November
9 983 331 10 112 669 129 338 1,30 7 927 0,08
December
9 995 153          
Folkökning till och med november 2017:
  117 516        
Folkökning samma period 2016:
  132 314        
 
  2016 2017      
Folkmängd vid periodens slut
  9 983 331 10 112 669      
Folkökning
  132 314 117 516      
Födelseöverskott
  26 396 23 493      
- Levande födda
  108 920 107 169      
- Döda
  82 524 83 676      
Invandringsöverskott
  105 352 91 236      
- Invandringar
  147 942 132 941      
- Utvandringar
  42 590 41 705      
Civilståndsändringar:
           
- Gifta
  93 411 91 183      
- Skilda
  40 959 40 658      

1) Justeringsposten är den del av folkökningen som inte kan förklaras av födelseöverskott och invandringsöverskott. Där ingår födslar, dödsfall, invandringar och utvandringar som rapporterats under året, men som inträffat före den 1 januari.

2) Den preliminära statistiken för 2017 har jämförts med den slutliga månadsstatistiken vid utgången av 2016.

Definitioner och förklaringar

Från och med maj 2009 ingår personer i enkönade äktenskap i statistiken över antal nyblivna gifta och nyblivna skilda.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2018-01-12

Har du frågor om statistiken?

SCB, Enheten för befolkningsstatistik

E-post
befolkning@scb.se