Till innehåll på sidan

Preliminär befolkningsstatistik 2018

Här redovisas folkmängd och befolkningsförändringar månadsvis

Månad20172018Folkökning jämfört med samma period:
   året innanförra månaden
   antali %antali %
Januari
10 008 233 10 129 157 120 924 1,21 8 915 0,09
Februari
10 015 812 10 135 844 120 032 1,20 6 687 0,07
Mars
10 024 713 10 142 686 117 973 1,18 6 842 0,07
April
10 033 127          
Maj
10 043 819          
Juni
10 054 240          
Juli
10 066 683          
Augusti
10 082 645          
September
10 095 025          
Oktober
10 104 925          
November
10 113 441          
December
10 120 242          
Folkökning till och med mars 2018:
  22 444        
Folkökning samma period 2017:
  29 560        
 
  2017 2018      
Folkmängd vid periodens slut
  10 024 713 10 142 686      
Folkökning
  29 560 22 444      
Födelseöverskott
  2 846 1 611      
- Levande födda
  28 598 28 169      
- Döda
  25 752 26 558      
Invandringsöverskott
  23 938 20 143      
- Invandringar
  34 375 31 380      
- Utvandringar
  10 437 11 237      
Civilståndsändringar:
           
- Gifta
  13 113 12 166      
- Skilda
  11 152 10 475      

1) Justeringsposten är den del av folkökningen som inte kan förklaras av födelseöverskott och invandringsöverskott. Där ingår födslar, dödsfall, invandringar och utvandringar som rapporterats under året, men som inträffat före den 1 januari.

2) Den preliminära statistiken för 2018 har jämförts med den slutliga månadsstatistiken vid utgången av 2017.

Definitioner och förklaringar

Från och med maj 2009 ingår personer i enkönade äktenskap i statistiken över antal nyblivna gifta och nyblivna skilda.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2018-05-09

Har du frågor om statistiken?

SCB, Enheten för statistik om befolkning och ekonomisk välfärd

E-post
befolkning@scb.se