Till innehåll på sidan

Preliminär befolkningsstatistik 2017

Här redovisas folkmängd och befolkningsförändringar månadsvis

Månad20162017Folkökning jämfört
med samma period:
   året innanförra månaden
   antali %antali %
Januari
9 858 855 10 008 229 149 374 1,52 13 076 0,13
Februari
9 866 737 10 015 803 149 066 1,51 7 574 0,08
Mars
9 875 478 10 024 699 149 221 1,51 8 896 0,09
April
9 884 556 10 033 113 148 557 1,50 8 414 0,08
Maj
9 895 480 10 043 810 148 330 1,50 10 697 0,11
Juni
9 907 658 10 054 230 146 572 1,48 10 420 0,10
Juli
9 923 112 10 066 671 143 559 1,45 12 441 0,12
Augusti
9 940 861 10 082 597 141 736 1,43 15 926 0,16
September
9 955 528 10 094 735 139 207 1,40 12 138 0,12
Oktober
9 968 464 10 103 843 135 379 1,36 9 108 0,09
November
9 983 331          
December
9 995 153          
Folkökning till och med oktober 2017:
  108 690        
Folkökning samma period 2016:
  117 447        
 
  2016 2017      
Folkmängd vid periodens slut
  9 968 464 10 103 843      
Folkökning
  117 447 108 690      
Födelseöverskott
  25 409 22 422      
- Levande födda
  100 383 98 585      
- Döda
  74 974 76 163      
Invandringsöverskott
  91 472 83 492      
- Invandringar
  130 760 121 277      
- Utvandringar
  39 288 37 785      
Civilståndsändringar:
           
- Gifta
  89 338 86 646      
- Skilda
  37 227 36 719      

1) Justeringsposten är den del av folkökningen som inte kan förklaras av födelseöverskott och invandringsöverskott. Där ingår födslar, dödsfall, invandringar och utvandringar som rapporterats under året, men som inträffat före den 1 januari.

2) Den preliminära statistiken för 2017 har jämförts med den slutliga månadsstatistiken vid utgången av 2016.

Definitioner och förklaringar

Från och med maj 2009 ingår personer i enkönade äktenskap i statistiken över antal nyblivna gifta och nyblivna skilda.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2017-12-06

Har du frågor om statistiken?

SCB, Enheten för befolkningsstatistik

Adress
701 89 Örebro
E-post
befolkning@scb.se