Till innehåll på sidan

Preliminär befolkningsstatistik 2018

Här redovisas folkmängd och befolkningsförändringar månadsvis

Månad20172018Folkökning jämfört
med samma period:
   året innanförra månaden
   antali %antali %
Januari
10 008 233 10 129 148 120 915 1,21 8 906 0,09
Februari
10 015 812 10 135 999 120 187 1,20 6 851 0,07
Mars
10 024 713 10 143 608 118 895 1,19 7 609 0,08
April
10 033 127 10 152 481 119 354 1,19 8 873 0,09
Maj
10 043 819 10 161 797 117 978 1,17 9 316 0,09
Juni
10 054 240          
Juli
10 066 683          
Augusti
10 082 645          
September
10 095 025          
Oktober
10 104 925          
November
10 113 441          
December
10 120 242          
Folkökning till och med maj 2018:
  41 555        
Folkökning samma period 2017:
  48 666        
 
  2017 2018      
Folkmängd vid periodens slut
  10 043 819 10 161 797      
Folkökning
  48 666 41 555      
Födelseöverskott
  8 143 7 528      
- Levande födda
  49 114 48 890      
- Döda
  40 971 41 362      
Invandringsöverskott
  37 747 33 336      
- Invandringar
  54 526 51 288      
- Utvandringar
  16 779 17 952      
Civilståndsändringar:
           
- Gifta
  27 553 25 705      
- Skilda
  18 383 18 168      
 
           
 
           

1) Justeringsposten är den del av folkökningen som inte kan förklaras av födelseöverskott och invandringsöverskott. Där ingår födslar, dödsfall, invandringar och utvandringar som rapporterats under året, men som inträffat före den 1 januari.

2) Den preliminära statistiken för 2018 har jämförts med den slutliga månadsstatistiken vid utgången av 2017.

Definitioner och förklaringar

Från och med maj 2009 ingår personer i enkönade äktenskap i statistiken över antal nyblivna gifta och nyblivna skilda.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2018-07-06

Har du frågor om statistiken?

SCB, Enheten för statistik om befolkning och ekonomisk välfärd

E-post
befolkning@scb.se