Till innehåll på sidan

Preliminär befolkningsstatistik 2018

Här redovisas folkmängd och befolkningsförändringar månadsvis

Månad20172018Folkökning jämfört
med samma period:
   året
innan
förra
månaden
   antali %antali %
Januari
10 008 233 10 128 320 120 087 1,20 8 078 0,08
Februari
10 015 812          
Mars
10 024 713          
April
10 033 127          
Maj
10 043 819          
Juni
10 054 240          
Juli
10 066 683          
Augusti
10 082 645          
September
10 095 025          
Oktober
10 104 925          
November
10 113 441          
December
10 120 242          
Folkökning till och med januari 2018:
  8 078        
Folkökning samma period 2017:
  13 080        
 
  2017 2018      
Folkmängd vid periodens slut
  10 008 233 10 128 320      
Folkökning
  13 080 8 078      
Födelseöverskott
  12 600      
- Levande födda
  9 491 9 372      
- Döda
  9 479 8 772      
Invandringsöverskott
  10 292 6 887      
- Invandringar
  14 187 11 180      
- Utvandringar
  3 895 4 293      
Civilståndsändringar:
           
- Gifta
  4 056 3 360      
- Skilda
  3 355 3 294      

1) Justeringsposten är den del av folkökningen som inte kan förklaras av födelseöverskott och invandringsöverskott. Där ingår födslar, dödsfall, invandringar och utvandringar som rapporterats under året, men som inträffat före den 1 januari.

2) Den preliminära statistiken för 2018 har jämförts med den slutliga månadsstatistiken vid utgången av 2017.

Definitioner och förklaringar

Från och med maj 2009 ingår personer i enkönade äktenskap i statistiken över antal nyblivna gifta och nyblivna skilda.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2018-03-07

Har du frågor om statistiken?

SCB, Enheten för statistik om befolkning och ekonomisk välfärd

E-post
befolkning@scb.se