Till innehåll på sidan

Mäns utvandringsrisker 2011–2061 efter födelselandsgrupp, per 100 personer

Diagram

Kommentarer

Olika grupper av invandrare har olika utflyttarrisker. Görs antaganden i befolkningsprognosen om att till exempel arbetskraftsinvandringen ska öka borde detta leda till ökade utvandringsrisker. De av denna prognosmodell framräknade utvandringsriskerna kan sägas vara en prognos över utvandringsriskernas fördelning och nivå, som en konsekvens av antaganden om invandringens sammansättning utifrån grund för bosättning.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad

Har du frågor om statistiken?