Till innehåll på sidan

Antal 100 år och äldre 1968−2016 och prognos 2017−2060

Diagram

Kommentarer

Att leva till 100 är få förunnat, men allt fler får uppleva sin 100-årsdag. Det är den åldersklass som ökat mest procentuellt sett och ökningen förväntas fortsätta. I äldre publikationer över befolkningsstatistiken är de som avled i åldrar över 100 år listade i en tabell med namn, födelsedatum och boende- och födelseförsamling, något som inte förekommer idag.

Antalet som fyllt 100 år har mer än 15-faldigats sedan 1970. Då fanns det 127 hundraplussare i Sverige och år 2016 fanns det knappt 2 000. Antalet personer som är 100 år och äldre förväntas fortsätta att öka, särskilt när fyrtiotalisterna blir hundraplussare. År 2060 beräknas det finnas nästan 9 000 personer 100 år och äldre.

Mer om statistiken

Källdata
Ladda ner som Excel

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2017-04-12

Har du frågor om statistiken?