Till innehåll på sidan

Antal födda barn per kvinna 1960−2016 och prognos 2017−2060

Diagram

Kommentarer

Periodfruktsamheten mäts med det summerade fruktsamhetstalet. Det är ett mått som anger det antal barn en kvinna skulle få i genomsnitt om fruktsamheten, benägenheten i olika åldrar att få barn, förblev densamma som under det år för vilket man gör beräkningen.

Att barnafödandet har varierat över tid har flera förklaringar. Från slutet av 1960-talet till mitten av 1980-talet skedde en nedgång i barnafödandet som till stor del berodde på att det var en period då fler och fler kvinnor började lönearbeta. Även tillgången till bättre och säkrare preventivmedel bidrog till nedgången.

Minskningen ersattes av en uppgång åren runt 1990, vilket kan förklaras dels av en stark konjunktur men även av förändringar i familjepolitiken. Den mest bidragande politiska förändringen var införandet av den så kallade snabbhetspremien i föräldraförsäkringen. Det medförde att många valde att få sina barn tätare än tidigare. Snabbhetspremien infördes 1980 och innebar att föräldrarna kunde få samma inkomstrelaterade ersättningsnivå för nästa barn som för det tidigare, även om de inte hade arbetat i lika stor utsträckning mellan födslarna som före den första. I början fick tiden mellan barnen inte överstiga 24 månader. År 1986 utökades intervallet till 30 månader. Det var då som snabbhetspremien verkligen började påverka hur tätt personer fick sina barn.

Under senare delen av 1990-talet var det återigen en nedgång i barnafödandet. Den berodde till stor del på lågkonjunkturen som medförde att speciellt yngre kvinnor och män fick svårare att etablera sig på arbetsmarknaden. Allt fler gick vidare till högre studier och sköt barnafödandet på framtiden. År 1999 var barnafödandet det lägsta någonsin i Sverige, 1,5 barn per kvinna. Under 2000-talet har barnafödandet ökat och under 2016 var det summerade fruktsamhetstalet 1,85 barn per kvinna.

Det summerade fruktsamhetstalet kommer att variera mer i framtiden än vad som är antaget i prognosen. Antagandet är snarare ett medelvärde än ett antagande om den mest sannolika nivån ett enskilt år. Endast för de första prognosåren försöker vi uppskatta ”konjunkturen” i barnafödandet.

Mer om statistiken

Källdata
Ladda ner som Excel

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2017-04-12

Har du frågor om statistiken?