Till innehåll på sidan

Befolkningens åldersstruktur 1960 och 2016 samt prognos 2060

Diagram

Kommentarer

I åldersstrukturen för år 1960 (den röda linjen) syns en topp i åldrarna 10−15 år. Det är den stora kullen född på 1940-talet. Samma år är det få i 25 års ålder, det är de små födelsekullarna som är födda på 1930-talet. År 1960 är det många 40-åringar och få 41-åringar. Det är spåren av baby-boomen 1920−21 efter Spanska sjukan och första världskrigets slut som syns här.

Den gula kurvan visar åldersstrukturen år 2016. Här syns en topp för 26-åringarna, det är den stora kullen som föddes 1990. Det är också en topp i åldrarna runt 50 år. Det är kullarna som är födda i mitten av 1960-talet och i åldrarna över 65 år ser man en topp för 1940-talisterna. Generaliserat kan man säga att topparna är 1940-talisterna, deras barn 1960-talisterna och deras barnbarn 1990-talisterna.

I den prognostiserade åldersstrukturen för år 2060 syns endast en topp. Det är 90-talisterna som kommit upp i 70 års ålder.

Det är omöjligt att förutse konjunkturberoende upp och nedgångar i barnafödandet, så för de som är födda under prognosperioden, under 45 år 2060, finns inga tydliga toppar och dalar.

Den äldsta åldersklass som redovisas i diagrammet är 95+ för år 1960 och 100+ för år 2016 och 2060.

Mer om statistiken

Källdata
Ladda ner som Excel

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2017-04-12

Har du frågor om statistiken?