Till innehåll på sidan

Befolkningsutveckling 1900−2016 och prognos 2017−2060

Diagram

Kommentarer

År 1900 bodde det drygt 5 miljoner personer i Sverige, 5-miljonersgränsen passerades bara några år tidigare. 1923 nådde folkmängden 6 miljoner och den befolkningsökningen på en miljon tog 26 år. Nästa miljon tog nästan lika lång tid, år 1950 bodde det 7 miljoner i Sverige. Därefter tog det 19 år innan Sveriges folkmängd översteg 8 miljoner år 1969. De sista decennierna på 1900-talet gick befolkningsökningen långsammare och 2004 var befolkningen över 9 miljoner. Sedan förra sekelskiftet har befolkningen nästan fördubblats. År 2016, som är startåret i denna framskrivning, bodde det nästan 10 miljoner personer i Sverige.

De senaste åren har befolkningsökningen varit snabb och i början av 2017 passerades 10-miljonersstrecket. Nästa miljongräns, 11 miljoner, uppnås bara 9 år senare, år 2026. Sedan dröjer det ytterligare 17 år innan folkmängden år 2043 passerar 12 miljoner. I slutet av prognosperioden, år 2060, väntas befolkningen i Sverige vara nästan 13 miljoner.

Mer om statistiken

Källdata
Ladda ner som Excel

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2017-04-12

Har du frågor om statistiken?