Till innehåll på sidan

Försörjningskvot 1960−2016 och prognos 2017−2060

Diagram

Kommentarer

Den demografiska försörjningskvoten beräknas som summan av antal personer 0–19 år och antal personer 65 år och äldre dividerat med antal personer 20–64 år och därefter multiplicerat med 100.

Idag har Sverige en nivå på försörjningskvoten på knappt 75, det innebär att på 100 personer i åldrar där flest förvärvsarbetar, 20–64 år, finns det 75 personer som är yngre eller äldre. Denna nivå antas öka till en nivå på 92 personer per 100 i yrkesaktiv ålder år 2060. Försörjningskvoten som härrör från unga antas vara konstant under prognosperioden. Det är försörjningskvoten som härrör från de äldre som ökar och kring år 2045 ”kostar” de äldre mer än de yngre. Det står i stark kontrast till situationen på 1960-talet, då unga ”kostade” avsevärt mer än äldre.

Mer om statistiken

Källdata
Ladda ner som Excel

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2017-04-12

Har du frågor om statistiken?