Till innehåll på sidan

Medellivslängd efter kön 1960−2016 och prognos 2017−2060

Diagram

Kommentarer

Medellivslängden är ett mått på hur länge ett nyfött barn skulle leva i genomsnitt om dödligheten i olika åldrar förblev densamma som under det år man gör beräkningarna.

Uppgången i medellivslängden började redan i början av 1800-talet. År 1960 var den knappt 75 år för kvinnor och drygt 71 år för män. För kvinnor har medellivslängden ökat i en jämn takt fram till 2016. För män var ökningen liten under 1960- och 1970-talen men från 1980 har männens medellivslängd ökat snabbare än kvinnornas.

År 2016 var medellivslängden 84 år för kvinnor och knappt 81 år för män. Den beräknas till 89 år för kvinnor och nästan 87 år för män år 2060, det vill säga en ökning med fem år för kvinnor och med sex år för män.

Mer om statistiken

Källdata
Ladda ner som Excel

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2017-04-12

Har du frågor om statistiken?