Till innehåll på sidan

Demografisk analys

I statistiken analyseras demografiska händelser som barnafödande, dödsfall och migration för olika grupper i samhället. Dessutom studeras bland annat parbildning och separationer. Analyserna ger också underlag för de antaganden som ligger till grund för de årliga befolkningsframskrivningarna.

Statistiknyheter

Demografisk analys: Livslängden i Sverige 2011–2015

2016-11-29

År 2015 var medellivslängden 84,0 år för kvinnor och 80,3 år för män. Medellivslängden fortsätter att öka mer för män än för kvinnor. För den senaste femårsperioden var ökningen 1 år för män och 0,6 år för kvinnor jämfört med den föregående femårsperioden. Vid en jämförelse med andra länder i Europa har Sverige en relativt låg ökningstakt.

Alla statistiknyheter för denna undersökning

Missa ingen viktig statistik

Prenumerera på statistiknyheter

Tabeller och diagram

Tabeller i Statistikdatabasen

Rapporter

Titel Typ Datum
Livslängden i Sverige 2011–2015. Livslängdstabeller för riket och länen Rapport 2016-11-29
Enbarnsmammor Rapport 2016-07-01
Livslängd och dödlighet i olika sociala grupper Rapport 2016-05-27
Från Finland till Afghanistan – invandring och utvandring för födda i olika länder sedan 1970 Rapport 2016-02-29
Bo nära eller långt bort? Avstånd mellan barn och föräldrar efter en separation 1975–2013 Rapport 2015-06-25
På egna ben. En beskrivning av ungas flytt från föräldrahemmet Rapport 2015-06-24
Kärlek över gränserna - migration och familjebildning Rapport 2015-03-26
Utrikes föddas barnafödande - före och efter invandring Rapport 2014-12-18
Yrke och dödlighet 2008–2012 Rapport 2014-09-23
Generationer genom livet – en demografisk beskrivning av födda under 1900-talet Rapport 2014-05-12
Olika familjer lever på olika sätt - om barns boende och försörjning efter en separation Rapport 2014-02-21
Barnafödande i nya relationer Rapport 2013-03-07
Barn, föräldrar och separationer - Utvecklingen under 2000-talet Rapport 2013-02-05
Kvarboende, flyttningar och dödlighet Rapport 2012-12-19
Sambo, barn, gift, isär? Parbildning och separationer bland förstagångsföräldrar Rapport 2012-03-30
Olika generationers barnafödande Rapport 2011-12-16
Livslängden i Sverige 2001–2010, Livslängdstabeller för riket och länen Rapport 2011-10-20
Tredje barnet - en ny trend? Rapport 2011-06-22
Cohort mortality in Sweden - Mortality statistics since 1861 Rapport 2011-03-15
Födda i Sverige - ändå olika? Betydelsen av föräldrarnas födelseland Korrigerad 2010-11-12 Rapport 2010-05-26
Kohortdödligheten i Sverige - Dödlighetsutvecklingen sedan 1861 Rapport 2010-03-15
Barn eller inte? Rapport 2009-10-29
Ungdomars flytt hemifrån Rapport 2008-12-03
Invandrares flyttmönster Rapport 2008-11-26
Anhöriginvandrare och deras familjer Rapport 2008-11-26
Barnafödande bland inrikes och utrikes födda Rapport 2008-11-03
Arbete och barnafödande - Jämförelser mellan inrikes och utrikes födda Rapport 2008-10-03
Föräldraledighet och arbetslivskarriär. En studie om mammors olika vägar i arbetslivet. Rapport 2007-06-15
Livslängden i Sverige 2001–2005 Rapport 2007-02-28
Äldres omsorgsbehov och närhet till anhöriga Rapport 2006-03-21
Bostaden, storstaden och barnfamiljen Rapport 2005-12-21
Från folkökning till folkminskning. Befolkningsutvecklingen i världen 1950 till 2050 Rapport 2005-12-21
Familjens betydelse för rörligheten på arbetsmarknaden Rapport 2005-12-15
Barn och deras familjer 2004 Rapport 2005-12-02
Children and their Families 2002 Rapport 2005-03-04
Efterkrigstidens invandring och utvandring Rapport 2005-02-03
Dödlighet efter utbildning, boende och civilstånd. Perioden 1986–2003 Rapport 2005-01-28
Barn och deras familjer 2003 Rapport 2004-12-01
Vad påverkar sjukskrivningarna? Rapport 2004-05-10
Barnens tid med föräldrarna Rapport 2004-05-05
Barn och deras familjer 2002 Rapport 2004-02-04
Flyttströmmar i Sverige 1999–2001 Rapport 2003-12-01
Befolkningsåret 2002 Rapport 2003-05-22
Arbetslöshet och barnafödande Rapport 2003-05-21
Barn och deras familjer 2001, Del 2 Text och diagram Rapport 2003-03-21
Barn och deras familjer 2001, del 1 och 2 Rapport 2003-03-21
Barn och deras familjer 2001, Del 1 Tabeller Rapport 2003-03-10
Arbetskraftsinvandring - en lösning på försörjningsbördan? Rapport 2002-10-31
Mammor och pappor. Om kvinnors och mäns föräldraskap 2001 Rapport 2002-10-30
Hur många barn får jag när jag blir stor? Rapport 2002-08-15
Befolkningsåret 2001 Rapport 2002-05-24
Livslängd, hälsa och sysselsättning Rapport 2002-04-03
Barn och deras familjer 2000 Rapport 2002-02-18
Barnens del av kakan Rapport 2002-02-08
Livslängden i Sverige 1991–2000 Rapport 2002-02-07
Arbetsmarknadsstatus och fruktsamhet Rapport 2001-12-17
Varför föds det så få barn? Rapport 2001-03-21
Barn och deras familjer 1999 Rapport 2001-01-04

Artiklar

Hög medellivslängd i Sverige

2017-03-06

Sverige har länge haft en hög medellivslängd. År 2015 var den 84,0 år för kvinnor och 80,4 år för män och jämfört med många andra länder är det högt. Ökningen av medellivslängden har dock varit svag i Sverige och under den senaste femårs­perioden har flera andra länder passerat Sverige.

Befolkning, Europa, Kvinnor och män, Medellivslängd

Gifta lever längre

2016-10-06

Livslängden i Sverige ökar stadigt. Det finns dock stora skillnader mellan olika sociala grupper. Gifta lever längre än de som inte är gifta. Högre utbildningsnivå och högre inkomst innebär också flera extra levnadsår. Men givet en viss social grupptillhörighet lever kvinnor längre än män.

Befolkning, Demografi, Dödstal, Giftermål och skilsmässor

Vanligt att flytta från kommunen man invandrat till

2016-10-03

Allt fler personer flyttar inom Sverige. Det beror på den ökande folkmängden, men även till viss del på att invandrare ofta söker sig till en annan kommun än den de först bosatte sig i. Bland de som invandrade under 2015 hade ungefär 15 procent hunnit byta kommun eller utvandrat redan innan årsskiftet.

Inrikes flyttning, In- och utvandring, Städer, Befolkning

Läs fler artiklar

Dokumentation

Våra statistiska undersökningar dokumenteras i tre olika former för att beskriva olika aspekter av statistiken – kvaliteten, framtagningen och det detaljerade innehållet.

Dokumentationen som beskriver statistikens kvalitet är viktig för att tolka och använda den publicerade statistiken på rätt sätt. Statistikens kvalitet redovisas fr.o.m. 2017 i Kvalitetsdeklaration. För tidigare årgångar beskrivs kvaliteten i Beskrivning av statistiken (BaS). Kvalitetsdeklaration beskriver kvaliteten utifrån ett nytt kvalitetsbegrepp och skiljer sig därför delvis från Beskrivning av statistiken.

De två andra dokumentationsformerna beskriver hur statistiken tas fram och de olika undersökningarnas detaljerade innehåll. De är mer omfattande i sina beskrivningar och vänder sig till dig som vill göra jämförelser mellan olika statistikundersökningar, eller till dig som vill göra specialbearbetningar där vår statistik ingår.

Har du frågor om statistiken?

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/be0701