Till innehåll på sidan

Återstående medellivslängd vid 30 års ålder efter utbildningsnivå 2000–2016

Diagram

Kommentarer

Under hela perioden 2000–2016 har den återstående medellivslängden vid 30 års ålder varit högst för gruppen med eftergymnasial utbildningsnivå och lägst för gruppen som enbart har en förgymnasial utbildning. För gymnasieutbildade har den varit mellan dessa grupper. År 2016 var den återstående medellivslängden drygt 5,8 år högre för kvinnor med eftergymnasial utbildning än för kvinnor som enbart hade en förgymnasial utbildning, 51,1 år jämfört med 56,9 år. Bland män var skillnaden i antalet återstående år mellan dessa två grupper drygt sex år, 54,1 år jämfört med 47,9 år. Det var en skillnad på cirka 2,5 år mellan grupperna med eftergymnasial och gymnasial utbildning samt drygt 3 år mellan grupperna med gymnasial och förgymnasial utbildning.

Antalet återstående år från 30 års ålder har ökat för alla grupper från 2000-talets början. Men ökningen har inte varit lika stor för alla grupper. Ökningen var störst för män med eftergymnasial utbildning, från 51,4 år till 54,1 år, och minst för kvinnor med enbart förgymnasial utbildning, från 50,9 år till 51,1 år. För kvinnor med förgymnasial utbildning har antalet återstående år från 30 års ålder minskat något under senare delen av perioden. Även för män med förgymnasial utbildning har den återstående medellivslängden minskat något under de senaste åren.

I beräkningen av återstående medellivslängd efter utbildningsnivå ingår endast personer födda i Sverige. Uppgifter om utbildningsnivå saknas ofta för utrikes födda. Därför har de exkluderats från statistiken. Livslängdsberäkningen görs med en utjämning av dödsrisker i de äldsta åldrarna, 90 år och äldre 2000–2009 och 99 år och äldre 2010–2016. Utjämningen innebär att alla utbildningsgrupper tilldelas samma dödsrisk som inrikes födda kvinnor och män totalt i riket. Anledningen till utjämningen är att utbildningsnivå saknas för samtliga personer födda i Sverige före 1911.

Mer om statistiken

Källdata
Ladda ner som Excel

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2017-09-13

Har du frågor om statistiken?