Till innehåll på sidan

Återstående medellivslängd vid 65 års ålder efter utbildningsnivå 2000–2016

Diagram

Kommentarer

År 2016 var den återstående medellivslängden vid 65 års ålder 20,4 år för båda könen sammantaget. Det är nästan två år mer än år 2000. Medellivslängden har alltså ökat betydligt bland äldre under perioden 2000–2016. I diagrammet framgår att antalet återstående år har ökat för alla oavsett utbildningsnivå.

Det finns dock tydliga skillnader mellan grupperna. För gruppen med eftergymnasial utbildning var antalet återstående år från 65 års ålder 23,2 år för kvinnor och 20,8 år för män år 2016. För gruppen med enbart förgymnasial utbildning var antalet återstående år 20,4 år för kvinnor och 18,1 år för män. Gruppen med eftergymnasial utbildning hade knappt 3 års högre återstående medellivslängd vid 65 års ålder än gruppen med enbart förgymnasial utbildning. Skillnaden mellan dessa två grupper har varierat mellan 2,1 år och 2,7 år under perioden 2000–2016.

Mellan 2004–2006 och 2014–2016 har antalet återstående år från 65 års ålder ökat mest för gruppen med eftergymnasial utbildning, 0,9 år för kvinnor och 1,5 år för män. Ökningen var mindre för gymnasieutbildade och gruppen med förgymnasial utbildning, ungefär ett halvt år för båda grupperna bland kvinnor och 1,1–1,2 år bland män. Under senare år har gruppen med eftergymnasial utbildning haft en större ökning av antalet återstående år från 65 års ålder än de övriga grupperna. Skillnaden mellan grupperna med gymnasieutbildning och förgymnasial utbildning har för båda könen legat kring 1 år under hela perioden 2000–2016.

I beräkningen av återstående medellivslängd efter utbildningsnivå ingår endast personer födda i Sverige. Uppgifter om utbildningsnivå saknas ofta för utrikes födda. Därför har de exkluderats från statistiken. Livslängdsberäkningen görs med en utjämning av dödsrisker i de äldsta åldrarna, 90 år och äldre 2000–2009 och 99 år och äldre 2010–2016. Utjämningen innebär att alla utbildningsgrupper tilldelas samma dödsrisk som inrikes födda kvinnor och män totalt i riket. Anledningen till utjämningen är att utbildningsnivå saknas för samtliga födda i Sverige före 1911.

Mer om statistiken

Källdata
Ladda ner som Excel

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2017-09-13

Har du frågor om statistiken?