Till innehåll på sidan

Betalningsbalansen (BoP)

Nästa publicering: 2018-03-05

Statistiken visar reala och finansiella transaktioner gentemot utlandet. Betalningsbalansen delas in i bytesbalansen, kapitalbalansen och den finansiella balansen. Utlandsställningen visar ett lands totala nettoskuldsättning.

Från 1 juni presenteras statistik om utrikeshandel med tjänster under ämnesområdet Handel med varor och tjänster.

Utrikeshandel med tjänster

För den här statistiken ansvarar:
Sveriges riksbank

Sveriges riksbank logotyp

Statistiknyheter

Betalningsbalansen, 1:a halvåret 2017

2018-01-19

Det svenska innehavet av utländska portföljtillgångar uppgick vid utgången av första halvåret 2017 till 4 854 miljarder kronor. Det är en ökning med 279 miljarder, motsvarande sex procent, jämfört med december 2016. Innehavet i aktier ökade under första halvåret med 199 miljarder och bidrog mest till ökningen.

Alla statistiknyheter för denna undersökning

Missa ingen viktig statistik

Prenumerera på statistiknyheter

Tabeller och diagram

Tabeller i Statistikdatabasen

Rapporter

Titel Typ Datum
Betalningsbalansen 2016 Rapport 2017-03-02
Balance of payments 2016 Rapport 2017-03-02
Direct Investment 2015 Rapport 2016-12-14
Direktinvesteringar 2015 Rapport 2016-12-14
Svenskt portföljinnehav 2015 Rapport 2016-09-29
Swedish portfolio holdings 2015 Rapport 2016-09-29
Balance of payments 2015 Rapport 2016-03-02
Betalningsbalansen 2015 Rapport 2016-03-02
Foreign Direct Investment 2014 Rapport 2015-12-08
Direktinvesteringar 2014 Rapport 2015-12-08
Swedish portfolio holdings 2014 Rapport 2015-09-23
Svenskt portföljinnehav 2014 Rapport 2015-09-23
Balance of payments 2014 Rapport 2015-03-03
Betalningsbalansen 2014 Rapport 2015-03-03
Direktinvesteringar 2013 Rapport 2014-12-15
Swedish portfolio holdings 2013 Rapport 2014-09-23
Svenskt portföljinnehav 2013 Rapport 2014-09-23
Balance of payments 2nd quarter 2014 Rapport 2014-09-02
Betalningsbalans 2:a kv 2014 Rapport 2014-09-02
Balance of payments 1st quarter 2014 Rapport 2014-06-03
Betalningsbalans 1:a kv 2014 Rapport 2014-06-03
Balance of payments 4th quarter 2013 Rapport 2014-03-03
Betalningsbalans 4:e kv 2013 Rapport 2014-03-03
Foreign Direct Investment 2012 Rapport 2013-12-06
Direktinvesteringar 2012 Rapport 2013-12-06
Balance of payments 3rd quarter 2013 Rapport 2013-11-29
Betalningsbalans 3:e kv 2013 Rapport 2013-11-29
Swedish portfolio holdings 2012 Rapport 2013-09-20
Svenskt portföljinnehav 2012 Rapport 2013-09-20
Balance of payments 2nd quarter 2013 Rapport 2013-08-29
Betalningsbalans 2:a kv 2013 Rapport 2013-08-29
Balance of payments 1st quarter 2013 Rapport 2013-05-31
Betalningsbalans 1:a kv 2013 Rapport 2013-05-31
Balance of payments 4th quarter 2012 Rapport 2013-03-01
Betalningsbalans 4:e kv 2012 Rapport 2013-03-01
Foreign Direct Investment 2011 Rapport 2012-12-14
Direktinvesteringar 2011 Rapport 2012-12-07
Balance of payments 3rd quarter 2012 Rapport 2012-11-28
Betalningsbalans 3:e kv 2012 Rapport 2012-11-28
Swedish portfolio holdings 2011 Rapport 2012-09-20
Svenskt portföljinnehav 2011 Rapport 2012-09-20
Balance of payments 2nd quarter 2012 Rapport 2012-08-30
Betalningsbalans 2:a kv 2012 Rapport 2012-08-30
Balance of payments 1st quarter 2012 Rapport 2012-05-30
Betalningsbalans 1:a kv 2012 Rapport 2012-05-30
Balance of payments 4th quarter 2011 Rapport 2012-03-01
Betalningsbalans 4:e kv 2011 Rapport 2012-03-01
Foreign Direct Investment 2010 Rapport 2011-12-02
Direktinvesteringar 2010 Rapport 2011-12-02
Balance of payments 3rd quarter 2011 Rapport 2011-11-30
Betalningsbalans 3:e kv 2011 Rapport 2011-11-30
Swedish portfolio holdings 2010 Rapport 2011-09-21
Svenskt portföljinnehav 2010 Rapport 2011-09-21
Balance of payments 2nd quarter 2011 Rapport 2011-08-31
Betalningsbalans 2:a kv 2011 Rapport 2011-08-31
Balance of payments 1st quarter 2011 Rapport 2011-05-31
Betalningsbalans 1:a kv 2011 Rapport 2011-05-31
Balance of payments 4th quarter 2010 Rapport 2011-03-02
Betalningsbalans 4:e kv 2010 Rapport 2011-03-02
Foreign Direct Investment 2009 Rapport 2010-12-03
Direktinvesteringar 2009 Rapport 2010-12-03
Balance of payments 3rd quarter 2010 Rapport 2010-12-01
Betalningsbalans 3:e kv 2010 Rapport 2010-12-01
Swedish portfolio holdings 2009 Rapport 2010-10-05
Svenskt portföljinnehav 2009 Rapport 2010-10-05
Balance of payments 2nd quarter 2010 Rapport 2010-09-01
Betalningsbalans 2:a kv 2010 Rapport 2010-09-01
Balance of payments 1st quarter 2010 Rapport 2010-06-02
Betalningsbalans 1:a kv 2010 Rapport 2010-06-02
Balance of payments 4th quarter 2009 Rapport 2010-03-03
Betalningsbalans 4:e kv 2009 Rapport 2010-03-03
Foreign Direct Investment 2008. Corrected version 2009-12-16 Rapport 2009-12-04
Direktinvesteringar 2008 Rapport 2009-12-04
Balance of payments 3rd quarter 2009 Rapport 2009-12-02
Betalningsbalans 3:e kv 2009 Rapport 2009-12-02
Swedish portfolio holdings 2008 Rapport 2009-10-07
Svenskt portföljinnehav 2008 Rapport 2009-10-07
Balance of payments 2nd qu 2009 Rapport 2009-09-08
Betalningsbalans 2:a kv 2009 Rapport 2009-09-08
Balance of payments 1st qu 2009 Rapport 2009-06-04
Betalningsbalans 1:a kv 2009 Rapport 2009-06-03
International Investment Position (IIP) Sweden 2008 Rapport 2009-03-11
Sveriges tillgångar och skulder mot utlandet 2008 Rapport 2009-03-11
Balance of payments 4th qu 2008 Rapport 2009-02-27
Betalningsbalans 4:e kv. 2008 Rapport 2009-02-27
Balance of payments third quarter 2007 Rapport 2009-02-24
Foreign Direct Investment 2007 Rapport 2009-01-29
Direktinvesteringar 2007 Rapport 2009-01-29
Balance of payments 3rd quarter 2008 Rapport 2008-11-28
Betalningsbalans 3:e kv. 2008 Rapport 2008-11-28
Swedish portfolio holdings 2007 Rapport 2008-10-22
Svenskt portföljinnehav 2007 Rapport 2008-10-22
Balance of payments 2nd qu 2008 Rapport 2008-08-29
Betalningsbalans 2:a kv. 2008 Rapport 2008-08-29
Balance of payments 1st qu 2008 Rapport 2008-05-30
Betalningsbalans 1:a kv. 2008 Rapport 2008-05-30
Balance of payments 4th qu 2007 Rapport 2008-02-28
Betalningsbalansen 4:e kv. 2007 Rapport 2008-02-28
Swedish portfolio holdings 2006. Foreign equity securities and debt securities Rapport 2008-01-22
Svenskt portföljinnehav. Utländska aktier och räntebärande värdepapper 2006 Rapport 2008-01-22
Direktinvesteringar 2006 Rapport 2007-12-20
Betalningsbalansen 3:e kv. 2007 Rapport 2007-11-27

Dokumentation

Våra statistiska undersökningar dokumenteras i tre olika former för att beskriva olika aspekter av statistiken – kvaliteten, framtagningen och det detaljerade innehållet.

Dokumentationen som beskriver statistikens kvalitet är viktig för att tolka och använda den publicerade statistiken på rätt sätt. Statistikens kvalitet redovisas fr.o.m. 2017 i Kvalitetsdeklaration. För tidigare årgångar beskrivs kvaliteten i Beskrivning av statistiken (BaS). Kvalitetsdeklaration beskriver kvaliteten utifrån ett nytt kvalitetsbegrepp och skiljer sig därför delvis från Beskrivning av statistiken.

De två andra dokumentationsformerna beskriver hur statistiken tas fram och de olika undersökningarnas detaljerade innehåll. De är mer omfattande i sina beskrivningar och vänder sig till dig som vill göra jämförelser mellan olika statistikundersökningar, eller till dig som vill göra specialbearbetningar där vår statistik ingår.

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

E-post
bop@scb.se

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/fm0001