Till innehåll på sidan

Avgifter/hyror för nybyggda lägenheter

Nästa publicering: 2018-10-04

Statistiken visar hyror/avgifter och insatser för olika lägenhetstyper inom nyproduktionen i olika delar av landet. Dessutom finns uppgifter om antal outhyrda eller osålda lägenheter i nyproduktion fördelat på lägenhetstyper och upplåtelseformer per region.

Statistiknyheter

Avgifter/hyror för nybyggda lägenheter 2016

2017-10-04

Hyran per kvadratmeter för nybyggda hyreslägenheter år 2016 var 1 722 kr/kvm för riket som helhet jämfört med år 2015 då motsvarande belopp var 1 694 kr/kvm. Detta innebär att hyran i årets nyproducerade hyresbostäder är 1,7 procent högre i genomsnitt än föregående års nyproducerade hyresbostäder. Den procentuella ökningen är dock i år lägre än föregående år.

Alla statistiknyheter för denna undersökning

Missa ingen viktig statistik

Prenumerera på statistiknyheter

Tabeller och diagram

Tabeller i Statistikdatabasen

Rapporter

Titel Typ Datum
Avgifter/hyror för nybyggda lägenheter år 2013 SM 2014-10-01
Avgifter/hyror för nybyggda lägenheter år 2011 SM 2012-10-02
Avgifter/hyror för nybyggda lägenheter år 2009 SM 2010-10-01
Avgifter/hyror för nybyggda lägenheter år 2008 SM 2009-10-01
Avgifter/hyror för nybyggda lägenheter år 2007 SM 2008-10-02
Avgifter/hyror för nybyggda lägenheter år 2006 SM 2007-10-04
Hyresstatistik för nybyggda lägenheter 2005 SM 2006-10-05
Hyresstatistik för nybyggda lägenheter 2004 SM 2005-10-06
Bostadshyror m.m. i bostäder färdigställda under år 2003 SM 2004-10-13
Bostadshyror m.m. i bostäder färdigställda under år 2002 SM 2003-09-30
Bostadshyror m.m. i bostäder färdigställda under år 2001 SM 2002-09-27

Dokumentation

Våra statistiska undersökningar dokumenteras i tre olika former för att beskriva olika aspekter av statistiken – kvaliteten, framtagningen och det detaljerade innehållet.

Dokumentationen som beskriver statistikens kvalitet är viktig för att tolka och använda den publicerade statistiken på rätt sätt. Statistikens kvalitet redovisas fr.o.m. 2017 i Kvalitetsdeklaration. För tidigare årgångar beskrivs kvaliteten i Beskrivning av statistiken (BaS). Kvalitetsdeklaration beskriver kvaliteten utifrån ett nytt kvalitetsbegrepp och skiljer sig därför delvis från Beskrivning av statistiken.

De två andra dokumentationsformerna beskriver hur statistiken tas fram och de olika undersökningarnas detaljerade innehåll. De är mer omfattande i sina beskrivningar och vänder sig till dig som vill göra jämförelser mellan olika statistikundersökningar, eller till dig som vill göra specialbearbetningar där vår statistik ingår.

Fördjupad information

Har du frågor om statistiken?

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/bo0404