Till innehåll på sidan

Årshyra/årsavgift per lägenhet

Trerumslägenheter 1991–2016 (löpande priser)

Mer om statistiken

Källdata
Ladda ner som Excel

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2017-10-04

Har du frågor om statistiken?