Till innehåll på sidan

Hyror i bostadslägenheter

Nästa publicering: 2018-10-04

Statistiken visar hyresnivåer och hyresförändringar i hyresrätter. Uppgifterna redovisas efter region (kommunnivå och uppåt), lägenhetstyp (antal rum) och ägarkategori. Undersökningen bygger på ett statistiskt urval på cirka 15 500 lägenheter i flerbostadshus och småhus i hela landet.

Statistiknyheter

Hyror i bostadslägenheter 2017, korrigerad 2017-11-30

2017-10-26

Mellan 2016 och 2017 ökade hyrorna med i genomsnitt 0,7 procent. Det ligger på samma låga nivå som förra året.

Alla statistiknyheter för denna undersökning

Missa ingen viktig statistik

Prenumerera på statistiknyheter

Tabeller och diagram

Tabeller i Statistikdatabasen

Rapporter

Titel Typ Datum
Hyror i bostadslägenheter 2014 SM 2015-10-01
Hyror i bostadslägenheter 2013 SM 2014-10-01
Hyror i bostadslägenheter 2012 SM 2013-10-02
Hyror i bostadslägenheter 2011 SM 2012-10-02
Hyror i bostadslägenheter 2010 SM 2011-09-29
Hyror i bostadslägenheter 2009 SM 2010-10-01
Hyror i bostadslägenheter 2008. Korrigerad version 2010-04-29 SM 2009-09-30
Hyror i bostadslägenheter 2007 SM 2008-06-09
Boende och boendeutgifter 2006 SM 2008-01-31
Hyror i bostadslägenheter 2006 SM 2007-06-29
Boende och boendeutgifter 2005 SM 2007-01-31
Hyror i bostadslägenheter 2005 SM 2006-06-08
Boende och boendeutgifter 2004 SM 2006-04-28
Hyror i bostadslägenheter 2004 SM 2005-06-08
Hyror i bostadslägenheter 2003 SM 2004-06-11
Bostads- och hyresundersökningen 2002 SM 2003-12-19
Bostads- och hyresundersökningen 2002. Lägenhetsdata för hyres- och bostadsrättslägenheter. Definitiva uppgifter SM 2003-09-30
Bostads- och hyresundersökningen 2002. Lägenhetsdata för hyres- och bostadsrättslägenheter Prel. uppgifter SM 2003-04-14
Översyn av SCB:s Bostads- och hyresundersökning (BHU) Rapport 2002-10-24
Bostads- och hyresundersökningen 2001 SM 2002-09-20
Bostads- och hyresundersökningen 2001. Preliminära uppgifter SM 2002-04-12
Bostads- och hyresundersökningen 2000 SM 2002-03-14
Bostads- och hyresundersökningen 1999 SM 2001-11-05
Bostads- och hyresundersökningen 2000. Definitiva uppgifter SM 2001-09-25
Bostads- och hyresundersökningen 1999. Definitiva uppgifter SM 2000-10-25

Dokumentation

Våra statistiska undersökningar dokumenteras i tre olika former för att beskriva olika aspekter av statistiken – kvaliteten, framtagningen och det detaljerade innehållet.

Dokumentationen som beskriver statistikens kvalitet är viktig för att tolka och använda den publicerade statistiken på rätt sätt. Statistikens kvalitet redovisas fr.o.m. 2017 i Kvalitetsdeklaration. För tidigare årgångar beskrivs kvaliteten i Beskrivning av statistiken (BaS). Kvalitetsdeklaration beskriver kvaliteten utifrån ett nytt kvalitetsbegrepp och skiljer sig därför delvis från Beskrivning av statistiken.

De två andra dokumentationsformerna beskriver hur statistiken tas fram och de olika undersökningarnas detaljerade innehåll. De är mer omfattande i sina beskrivningar och vänder sig till dig som vill göra jämförelser mellan olika statistikundersökningar, eller till dig som vill göra specialbearbetningar där vår statistik ingår.

Fördjupad information

Har du frågor om statistiken?

Malin Sundberg

Telefon
010-479 41 62
E-post
byggande.bebyggelse@scb.se

Åsa Törlén

Telefon
010-479 41 47
E-post
byggande.bebyggelse@scb.se

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/bo0406