Till innehåll på sidan

Ombyggnad och rivning av flerbostadshus

Nästa publicering: 2018-05-07

Statistiken visar nettoförändringar av antalet lägenheter i flerbostadshus. Med nettoförändring menas ombyggnader där lägenhetsantalet eller lägenhetstyper ändrats, till exempel genom inredning av vind till lägenhet, sammanslagning/delning av lägenheter eller där lokal byggs om till lägenhet eller tvärtom.

Tabeller och diagram

Tabeller i Statistikdatabasen

Rapporter

Titel Typ Datum
Byggande: Ombyggnad och rivning av flerbostadshus 2014 SM 2015-04-23
Byggande: Ombyggnad och rivning av flerbostadshus 2013 SM 2014-04-03
Byggande: Ombyggnad och rivning av flerbostadshus 2012 SM 2013-04-11
Byggande: Ombyggnad och rivning av flerbostadshus 2011 (korrigerad 2012-04-25) SM 2012-04-12
Byggande. Ombyggnad och rivning av flerbostadshus 2010 SM 2011-04-07
Byggande. Ombyggnad och rivning av flerbostadshus 2009 SM 2010-04-08
Byggande. Ombyggnad och rivning av flerbostadshus 2008 (korrigerad 2010-02-09) SM 2009-04-02
Byggande. Ombyggnad och rivning av flerbostadshus 2007 SM 2008-04-02
Byggande. Ombyggnad och rivning av flerbostadshus 2006 SM 2007-04-03
Byggande. Ombyggnad och rivning av flerbostadshus 2005 SM 2006-04-06
Byggande. Ombyggnad och rivning av flerbostadshus 2004 SM 2005-04-07
Byggande. Ombyggnad och rivning av flerbostadshus 2003 SM 2004-03-31
Byggande. Ombyggnad och rivning av flerbostadshus 2002 SM 2003-04-08
Byggande. Ombyggnad och rivning av flerbostadshus 2001 SM 2002-04-18

Dokumentation

Våra statistiska undersökningar dokumenteras i tre olika former för att beskriva olika aspekter av statistiken – kvaliteten, framtagningen och det detaljerade innehållet.

Dokumentationen som beskriver statistikens kvalitet är viktig för att tolka och använda den publicerade statistiken på rätt sätt. Statistikens kvalitet redovisas fr.o.m. 2017 i Kvalitetsdeklaration. För tidigare årgångar beskrivs kvaliteten i Beskrivning av statistiken (BaS). Kvalitetsdeklaration beskriver kvaliteten utifrån ett nytt kvalitetsbegrepp och skiljer sig därför delvis från Beskrivning av statistiken.

De två andra dokumentationsformerna beskriver hur statistiken tas fram och de olika undersökningarnas detaljerade innehåll. De är mer omfattande i sina beskrivningar och vänder sig till dig som vill göra jämförelser mellan olika statistikundersökningar, eller till dig som vill göra specialbearbetningar där vår statistik ingår.

Fördjupad information

Har du frågor om statistiken?

SCB, Enheten för samhällsbyggnad och turism

Adress
Box 24 300
104 51 Stockholm
E-post
byggande.bebyggelse@scb.se

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/bo0102