Till innehåll på sidan

Beviljade bygglov för bostäder och lokaler

Bruttoarea (1 000 m2) efter kvartal för beslut

  Alla ByggnaderBostäder/
Fritidshus
Lokaler
2014
1:a kv
1 737 1 058 679
 
2:a kv
2 326 1 372 954
 
3:e kv
2 107 1 381 726
 
4:e kv
1 951 1 396 556
2015
1:a kv
1 910 1 350 561
 
2:a kv
2 831 1 982 849
 
3:e kv
1 928 1 418 510
 
4:e kv
2 644 1 855 789
2016
1:a kv
2 224 1 538 686
 
2:a kv
3 104 2 248 855
 
3:e kv
2 185 1 517 668
 
4:e kv
3 255 2 282 973
2017
1:a kv
3 076 2 097 978
 
2:a kv
3 849 2 677 1 172
 
3:e kv
2 498 1 792 707

Sifforna för de senaste fyra kvartalen är uppräknade med den genomsnittliga eftersläpningen för tidigare år.

Definitioner och förklaringar

Statistiken omfattar alla nybyggda hus som erhållit bygglov. Statistiken har gjorts sedan 1996.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2017-11-17

Har du frågor om statistiken?

SCB, Enheten för byggande, bostäder och fastigheter

Adress
Box 24 300
104 51 Stockholm
E-post
byggande.bebyggelse@scb.se

Johannes Johansson

Telefon
010-479 40 88
E-post
johannes.johansson@scb.se