Till innehåll på sidan

Beviljade bygglov för bostäder och lokaler

Bruttoarea (1 000 m2) efter kvartal för beslut

  Alla
Byggnader
Bostäder/
Fritidshus
Lokaler
2015
1:a kv
1 910 1 349 561
 
2:a kv
2 822 1 973 849
 
3:e kv
2 009 1 499 510
 
4:e kv
2 633 1 843 790
2016
1:a kv
2 239 1 550 690
 
2:a kv
3 168 2 309 859
 
3:e kv
2 217 1 546 670
 
4:e kv
3 342 2 329 1 012
2017
1:a kv
3 063 2 081 982
 
2:a kv
3 650 2 545 1 105
 
3:e kv
2 291 1 627 664
 
4:e kv
2 679 1 917 762
2018
1:a kv
2 234 1 514 719
 
2:a kv
2 719 1 940 779
 
3:e kv
     
 
4:e kv
     

Sifforna för de senaste fyra kvartalen är uppräknade med den genomsnittliga eftersläpningen för tidigare år.

Definitioner och förklaringar

Statistiken omfattar alla nybyggda hus som erhållit bygglov. Statistiken har gjorts sedan 1996.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2018-08-20

Har du frågor om statistiken?

SCB, Enheten för samhällsbyggnad och turism

Adress
Box 24 300
104 51 Stockholm
E-post
byggande.bebyggelse@scb.se

Karin Corr

Telefon
010-479 43 99
E-post
karin.corr@scb.se

Johannes Johansson

Telefon
010-479 40 88
E-post
johannes.johansson@scb.se