Till innehåll på sidan

Beviljade bygglov för bostäder och lokaler

Bruttoarea (1 000 m2) efter kvartal för beslut

  Alla byggnaderBostäder/
fritidshus
Lokaler
2015
1:a kv
1 909 1 349 561
 
2:a kv
2 822 1 973 849
 
3:e kv
2 009 1 499 510
 
4:e kv
2 637 1 847 790
2016
1:a kv
2 237 1 549 688
 
2:a kv
3 161 2 306 855
 
3:e kv
2 209 1 539 670
 
4:e kv
3 289 2 305 984
2017
1:a kv
3 011 2 067 943
 
2:a kv
3 677 2 563 1 114
 
3:e kv
2 294 1 628 666
 
4:e kv
2 688 1 911 776
2018
1:a kv
2 302 1 553 749
 
2:a kv
     
 
3:e kv
     
 
4:e kv
     

Sifforna för de senaste fyra kvartalen är uppräknade med den genomsnittliga eftersläpningen för tidigare år.

Definitioner och förklaringar

Statistiken omfattar alla nybyggda hus som erhållit bygglov. Statistiken har gjorts sedan 1996.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2018-05-17

Har du frågor om statistiken?

SCB, Enheten för samhällsbyggnad och turism

Adress
Box 24 300
104 51 Stockholm
E-post
byggande.bebyggelse@scb.se

Johannes Johansson

Telefon
010-479 40 88
E-post
johannes.johansson@scb.se