Till innehåll på sidan

Beviljade bygglov för bostäder och lokaler

Bruttoarea (1 000 m2) efter kvartal för beslut

  Alla
byggnader
Bostäder/
Fritidshus
Lokaler
2014
1:a kv
1 737 1 058 679
 
2:a kv
2 327 1 373 954
 
3:e kv
2 107 1 380 726
 
4:e kv
1 952 1 396 556
2015
1:a kv
1 910 1 349 561
 
2:a kv
2 822 1 973 849
 
3:e kv
2 010 1 500 510
 
4:e kv
2 637 1 847 789
2016
1:a kv
2 223 1 537 687
 
2:a kv
3 108 2 253 855
 
3:e kv
2 185 1 517 668
 
4:e kv
3 282 2 299 984
2017
1:a kv
3 031 2 071 960
 
2:a kv
3 742 2 607 1 135
 
3:e kv
2 313 1 645 668
 
4:e kv
2 672 1 859 813

Sifforna för de senaste fyra kvartalen är uppräknade med den genomsnittliga eftersläpningen för tidigare år.

Definitioner och förklaringar

Statistiken omfattar alla nybyggda hus som erhållit bygglov. Statistiken har gjorts sedan 1996.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2018-02-19

Har du frågor om statistiken?

SCB, Enheten för samhällsbyggnad och turism

Adress
Box 24 300
104 51 Stockholm
E-post
byggande.bebyggelse@scb.se

Johannes Johansson

Telefon
010-479 40 88
E-post
johannes.johansson@scb.se