Till innehåll på sidan

Bygglovsstatistik för bostäder och lokaler, översiktstabell preliminära siffror

Beviljade bygglov (nybyggnad)       
Kvartal 1-3Beviljade bygglov, antalBruttoarea (1000 m2)
 TotaltBostäderFritids-husLokalerTotaltBostäder/ FritidshusLokaler
 
             
2015
9 750 6 350 1 550 1 850 6 670 4 750 1 920
2016
11 200 7 300 1 900 2 050 7 512 5 303 2 210
2017* 
12 250 8 050 1 900 2 300 9 424 6 558 2 866

* Det senaste årets siffror är uppräknade med 11 procent för antalet bygglov och 13 procent för bruttoarean vilket är de genomsnittliga eftersläpningarna de senaste åren.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2017-11-17

Har du frågor om statistiken?

SCB, Enheten för byggande, bostäder och fastigheter

Adress
Box 24 300
104 51 Stockholm
E-post
byggande.bebyggelse@scb.se

Johannes Johansson

Telefon
010-479 40 88
E-post
johannes.johansson@scb.se