Till innehåll på sidan

Bygglovsstatistik för bostäder och lokaler, översiktstabell preliminära siffror

Beviljade bygglov (nybyggnad)       
Kvartal 1Beviljade bygglov, antalBruttoarea (1 000 m2)
 TotaltBostäderFritidshusLokalerTotaltBostäder/ fritidshusLokaler
 
             
2016
3 400 2 300 550 550 2 237 1 549 688
2017
4 050 2 700 650 700 3 010 2 067 943
2018*
3 600 2 450 500 650 2 302 1 553 749

* Det senaste årets siffror är uppräknade med 24 procent för antalet bygglov och 26 procent för bruttoarean vilket är de genomsnittliga eftersläpningarna de senaste åren.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2018-05-17

Har du frågor om statistiken?

SCB, Enheten för samhällsbyggnad och turism

Adress
Box 24 300
104 51 Stockholm
E-post
byggande.bebyggelse@scb.se

Johannes Johansson

Telefon
010-479 40 88
E-post
johannes.johansson@scb.se