Till innehåll på sidan

Bygglovsstatistik för bostäder och lokaler, översiktstabell preliminära siffror

Beviljade bygglov (nybyggnad)
Kvartal 1–4Beviljade bygglov, antalBruttoarea (1 000 m2)
 TotaltBostäderFritidshusLokalerTotaltBostäder/
Fritidshus
Lokaler
 
             
2015
13 150 8 600 2 050 2 500 9 378 6 669 2 709
2016
15 000 9 900 2 400 2 700 10 799 7 605 3 194
2017*
15 700 10 350 2 450 2 850 11 758 8 180 3 578

* Det senaste årets siffror är uppräknade med 7 procent för antalet bygglov och 8 procent för bruttoarean vilket är de genomsnittliga eftersläpningarna de senaste åren.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2018-02-19

Har du frågor om statistiken?

SCB, Enheten för samhällsbyggnad och turism

Adress
Box 24 300
104 51 Stockholm
E-post
byggande.bebyggelse@scb.se

Johannes Johansson

Telefon
010-479 40 88
E-post
johannes.johansson@scb.se