Till innehåll på sidan

Småhusbarometern t.o.m. juni 2017:

Fortsatt stigande småhuspriser

Statistiknyhet från SCB 2017-07-06 9.30

Enligt Sveriges officiella statistik steg småhuspriserna med nästan 4 procent under andra kvartalet 2017, jämfört med första kvartalet. På årsbasis, andra kvartalet 2017 jämfört med motsvarande period ett år tidigare, har priserna stigit med nästan 10 procent.

Mellan de två senaste kvartalen steg priserna i 18 av Sveriges 21 län. Den högsta prisutvecklingen på länsnivå redovisas i Jämtlands län med 12 procent, följt av Västernorrlands län med 9 procent. Sjunkande priser redovisas i Gotlands och Blekinge län, där sjönk priserna med 1 respektive 2 procent. I storstadsregionerna Stor-Malmö, Stor-Göteborg och Stor-Stockholm steg priserna mellan 2 och 3 procent.

Fördelat regionalt på län och årsbasis steg priserna i samtliga 21 län. Den högsta prisutvecklingen på länsnivå var 17 procent, vilket redovisas i Östergötlands län. Den lägsta prisuppgången återfinns i Blekinge län med 2 procent. I storstadsregionerna Stor-Stockholm, Stor-Malmö och Stor-Göteborg steg priserna mellan 6 och 11 procent.

Det genomsnittliga priset för en småhusfastighet i landet uppgick till drygt 2,9 miljoner kronor under andra kvartalet 2017.

Fastighetsprisstatistik per månad, hela landet
MånadAntal köpMedel-
pris i
1000-tals kr
Medel-
taxerings-
värde i
1000-tals kr
Köpe-
skillings-
koefficient (K/T-tal)
Procentuell
förändring från
föregående
månad
1606
5 631 2 811 1 541 1,85  
1607
5 552 2 676 1 452 1,88 +2
1608
5 540 2 888 1 534 1,91 +1
1609
5 779 2 771 1 493 1,90 ‑1
1610
4 042 2 633 1 420 1,89 0
1611
4 571 2 750 1 472 1,91 +1
1612
4 755 2 900 1 540 1,92 +1
1701
3 449 2 966 1 562 1,92 0
1702
2 953 2 943 1 553 1,92 0
1703
3 435 2 886 1 511 1,95 +1
1704
3 111 2 954 1 522 1,99 +2
1705
3 676 2 892 1 472 2,00 +1
1706[1]
2 324 2 948 1 495 2,02 +1

[1] Uppgifterna är preliminära.

Prisutvecklingen det senaste året enligt K/T-talet, hela landet
Småhusbarometern t.o.m. juni 2017

Fastighetsprisstatistik för den senaste tremånadersperioden jämfört med föregående period samt föregående år
 Antal köp senaste periodMedelpris senaste period (tkr)K/T-tal senaste periodK/T-tal före-gående periodK/T-tal före-gående årFörändring i procent från före-gående periodFörändring i procent från före-gående år
Län
             
Stockholm
1 395 5 853 2,06 2,00 1,95 +3 +6
Uppsala
308 3 196 2,02 2,00 1,89 +1 +7
Södermanland
334 2 536 2,07 2,02 1,84 +3 +12
Östergötland
408 2 527 2,13 1,99 1,82 +7 +17
Jönköping
367 1 983 1,96 1,94 1,78 +1 +10
Kronoberg
197 1 814 1,93 1,89 1,73 +2 +12
Kalmar
308 1 722 1,94 1,85 1,74 +5 +11
Gotland
61 2 886 1,91 1,94 1,81 -1 +6
Blekinge
187 1 614 1,75 1,78 1,71 -2 +2
Skåne
1 364 2 764 1,83 1,79 1,68 +2 +9
Halland
346 3 335 1,93 1,88 1,75 +3 +10
Västra Götaland
1 459 3 082 2,05 1,96 1,84 +5 +11
Värmland
347 1 618 1,91 1,85 1,76 +3 +8
Örebro
308 1 942 1,98 1,99 1,82 0 +9
Västmanland
262 2 352 2,09 1,99 1,89 +5 +10
Dalarna
283 1 620 2,09 2,00 1,88 +4 +11
Gävleborg
303 1 480 2,05 1,93 1,82 +6 +12
Västernorrland
253 1 394 2,12 1,94 1,85 +9 +14
Jämtland
101 1 947 1,99 1,78 1,75 +12 +14
Västerbotten
265 1 962 2,16 2,06 1,94 +5 +12
Norrbotten
255 1 492 2,12 2,01 1,94 +5 +9
Storstadsområde
             
Stor-Stockholm
1 395 5 853 2,06 2,00 1,95 +3 +6
Stor-Göteborg
754 4 567 2,03 1,98 1,83 +3 +11
Stor-Malmö
578 3 585 1,83 1,80 1,69 +2 +8
Hela landet
9 111 2 928 2,00 1,93 1,83 +4 +10

Tidsperioder [1] Senaste perioden 2017-04 – 2017-06. [2] Föregående period 2017-01 – 2017-03. [3] Föregående år 2016-04 – 2016-06.

Fastighetsprisstatistik för landets större kommuner (mer än 50 000 inv)
KodKommunAntal köp senaste periodMedelpris senaste period (tkr)K/T-tal senaste periodK/T-tal före-gående periodK/T-tal före-gående årFörändring i procent från föregående periodFörändring i procent från föregående år
0123
Järfälla
68 5 122 2,04 2,08 2,05 -2 0
0126
Huddinge
114 5 988 2,26 2,08 2,01 +9 +12
0127
Botkyrka
74 4 099 2,13 2,06 2,02 +3 +5
0136
Haninge
64 4 444 2,16 2,13 1,98 +1 +9
0160
Täby
55 7 741 2,08 2,01 1,97 +3 +5
0163
Sollentuna
59 7 354 1,97 1,97 1,94 0 +2
0180
Stockholm
227 7 072 2,03 1,99 1,97 +2 +3
0181
Södertälje
68 3 436 1,94 2,04 1,88 -5 +4
0182
Nacka
93 8 107 2,02 1,90 1,88 +7 +8
0188
Norrtälje
91 2 747 2,09 2,02 1,95 +3 +7
0380
Uppsala
110 4 388 1,91 1,91 1,82 0 +5
0480
Nyköping
59 2 787 2,00 1,95 1,81 +3 +11
0484
Eskilstuna
75 2 620 2,10 2,11 1,95 0 +7
0580
Linköping
83 3 656 1,92 1,85 1,78 +4 +8
0581
Norrköping
114 2 927 2,11 2,07 1,83 +2 +15
0680
Jönköping
93 3 437 1,95 2,06 1,83 -5 +6
0780
Växjö
66 2 870 1,99 2,02 1,90 -1 +5
0880
Kalmar
65 2 772 1,97 1,99 1,84 -1 +7
0980
Gotland
61 2 886 1,91 1,94 1,81 -1 +6
1080
Karlskrona
60 2 465 1,77 1,76 1,65 +1 +7
1280
Malmö
147 4 417 1,84 1,76 1,67 +4 +10
1281
Lund
67 3 707 1,83 1,77 1,67 +3 +10
1283
Helsingborg
89 3 656 1,70 1,72 1,60 -1 +6
1290
Kristianstad
97 2 081 1,85 1,83 1,71 +1 +8
1293
Hässleholm
55 1 261 1,82 1,81 1,69 0 +8
1380
Halmstad
79 3 062 1,85 1,80 1,66 +2 +11
1383
Varberg
46 3 803 2,12 1,97 1,88 +8 +13
1384
Kungsbacka
107 4 799 1,92 1,88 1,76 +2 +9
1480
Göteborg
223 5 706 2,00 1,99 1,84 0 +9
1481
Mölndal
56 5 008 2,03 1,92 1,79 +6 +14
1485
Uddevalla
42 2 383 1,98 1,85 1,72 +7 +15
1488
Trollhättan
45 2 946 2,10 1,88 1,87 +12 +12
1490
Borås
89 2 618 2,08 1,98 1,87 +5 +11
1496
Skövde
60 2 294 2,19 1,96 1,89 +12 +16
1780
Karlstad
85 2 583 1,99 1,97 1,83 +1 +9
1880
Örebro
119 3 017 1,86 1,88 1,77 -1 +5
1980
Västerås
126 3 230 2,01 1,90 1,83 +6 +10
2080
Falun
47 2 509 1,95 1,99 1,84 -2 +6
2081
Borlänge
36 2 193 1,98 1,90 1,85 +4 +7
2180
Gävle
73 2 443 2,12 2,04 1,88 +4 +12
2281
Sundsvall
75 2 260 2,19 2,01 1,95 +9 +12
2284
Örnsköldsvik
53 1 367 2,00 1,97 1,86 +2 +8
2380
Östersund
37 2 600 1,84 1,72 1,80 +7 +2
2480
Umeå
86 3 401 2,07 1,96 1,86 +6 +11
2482
Skellefteå
94 1 658 2,35 2,36 2,07 0 +13
2580
Luleå
53 2 516 2,06 1,90 1,87 +8 +10

Definitioner och förklaringar

SCB:s officiella fastighetsprisstatistik redovisas efter tidpunkten på köpebrevet, d.v.s. den dag då köparen är ny formell ägare till den förvärvade fastigheten. Den tidsperiod som förflyter mellan kontraktsskrivning och köpebrev är normalt ca 2 månader.

Statistiken är heltäckande och omfattar alla marknadsmässiga småhusförsäljningar oavsett om de förmedlats via mäklare eller ej. En viss eftersläpning förekommer dock i rapporteringen, särskilt för den senaste redovisningsmånaden, och uppgifterna kompletteras/revideras därför vid varje publiceringstillfälle.

Det är med köpeskillingskoefficienten (K/T-talet) som prisförändringar bör uppskattas. K/T är köpeskillingen (priset) i förhållande till taxeringsvärdet vid en viss tidpunkt (i detta fall 2015 års fastighetstaxering). K/T-talet är alltså kvoten mellan priset och taxeringsvärdet. I Småhusbarometern redovisas K/T-talet som ett ovägt medeltal, det vill säga som ett medelvärde av varje köps K/T-tal.

Med småhus avses i denna undersökning småhus för permanentboende och omfattar både friliggande en- och tvåbostadshus samt rad- och kedjehus. Statistiken inkluderar även köp av fastigheter upplåtna med tomträtt.

Stor-Stockholm omfattar hela Stockholms län. Stor-Göteborg omfattar Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö kommun. Stor-Malmö omfattar Burlöv, Eslöv, Höör, Kävlinge, Lomma, Lund, Malmö, Skurup, Staffanstorp, Svedala, Trelleborg och Vellinge kommun.

Källa

Grunddata till SCB:s fastighetsprisstatistik kommer från Lantmäteriet.

Nästa publiceringstillfälle

Nästa Småhusbarometer avseende statistik t.o.m. juli publiceras 2017-08-10 klockan 09.30.

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för samhällsbyggnad och turism

Adress
Box 24 300
104 51 Stockholm
E-post
byggande.bebyggelse@scb.se

Förfrågningar

Niclas Sjölund

Telefon
010-479 43 42
E-post
niclas.sjolund@scb.se

Martin Verhage

Telefon
010-479 47 78
E-post
martin.verhage@scb.se