Till innehåll på sidan

Småhusbarometern t.o.m. september 2017:

Stigande småhuspriser

Statistiknyhet från SCB 2017-10-12 9.30

Småhuspriserna steg med nästan 3 procent under tredje kvartalet 2017, jämfört med andra kvartalet. På årsbasis, tredje kvartalet 2017 jämfört med motsvarande period ett år tidigare, har priserna stigit med nästan 9 procent.

Mellan de två senaste kvartalen steg priserna i 16 av Sveriges 21 län. Den högsta prisutvecklingen på länsnivå, 6 procent, redovisas i Dalarnas, Jönköpings och Blekinge län. Sjunkande priser redovisas i Kalmar och Jämtlands län, där sjönk priserna med 1 procent. I storstadsregionerna Stor-Göteborg och Stor-Malmö steg priserna med 1 respektive 6 procent, medan priserna i Stor-Stockholm var oförändrade.

Fördelat regionalt på län och årsbasis steg priserna i samtliga 21 län. Den högsta prisutvecklingen på länsnivå var 14 procent, vilket redovisas i Jönköpings län. Den lägsta prisuppgången återfinns i Jämtlands län med 1 procent. I storstadsregionerna Stor-Stockholm, Stor-Göteborg och Stor-Malmö steg priserna mellan 5 och 12 procent.

Det genomsnittliga priset för ett småhus för permanent boende i landet var nästan 3 miljoner kronor under tredje kvartalet 2017. På länsnivå spänner det genomsnittliga priset från 1,4 miljoner i Västernorrlands län till 6,1 miljoner i Stockholms län.

Fastighetsprisstatistik per månad, hela landet
MånadAntal
köp
Medelpris
i 1000-tals
kr
Medel-
taxerings-
värde i
1000-tals
kr
Köpe-
skillings-
koefficient
(K/T-tal)
Procentuell
förändring
från
föregående
månad
1609
5 779 2 771 1 493 1,90  
1610
4 042 2 633 1 420 1,89 0
1611
4 571 2 750 1 472 1,91 +1
1612
4 755 2 900 1 540 1,92 +1
1701
3 496 2 962 1 561 1,92 0
1702
3 412 2 973 1 563 1,93 0
1703
4 188 2 917 1 531 1,94 0
1704
3 306 2 920 1 505 1,98 +2
1705
4 261 2 877 1 464 2,00 +1
1706
6 715 3 083 1 556 2,04 +2
1707
4 634 2 868 1 446 2,05 +1
1708
5 220 3 069 1 527 2,07 +1
1709[1]
2 854 2 959 1 465 2,07 0

[1] Uppgifterna är preliminära.

Prisutvecklingen det senaste året enligt K/T-talet, hela landet
Småhusbarometern t.o.m. september 2017

Fastighetsprisstatistik för den senaste tremånadersperioden jämfört med föregående period samt föregående år
 Antal köp senaste periodMedelpris senaste period (tkr)K/T-tal senaste periodK/T-tal före-gående periodK/T-tal före-gående årFörändring i procent från före-gående periodFörändring i procent från före-gående år
Län
             
Stockholm
1 818 6 100 2,08 2,07 1,98 0 +5
Uppsala
462 3 043 2,06 2,04 1,95 +1 +6
Södermanland
413 2 511 2,15 2,06 1,95 +4 +11
Östergötland
558 2 653 2,20 2,15 1,97 +2 +11
Jönköping
465 2 035 2,11 1,99 1,85 +6 +14
Kronoberg
291 1 944 2,01 1,95 1,83 +3 +10
Kalmar
446 1 754 1,92 1,94 1,87 -1 +3
Gotland
93 2 710 2,10 2,00 1,91 +5 +10
Blekinge
245 1 756 1,89 1,78 1,71 +6 +10
Skåne
1 892 2 957 1,93 1,84 1,74 +5 +11
Halland
472 3 297 1,99 1,96 1,78 +1 +12
Västra Götaland
1 942 3 198 2,10 2,04 1,90 +3 +11
Värmland
399 1 534 1,98 1,92 1,82 +3 +9
Örebro
421 1 871 2,03 1,97 1,93 +3 +5
Västmanland
375 2 358 2,18 2,10 1,99 +4 +9
Dalarna
489 1 758 2,21 2,09 1,97 +6 +12
Gävleborg
478 1 768 2,08 2,08 1,97 0 +5
Västernorrland
423 1 426 2,13 2,10 1,98 +1 +7
Jämtland
164 1 658 1,96 1,97 1,95 -1 +1
Västerbotten
414 1 952 2,15 2,15 2,05 0 +5
Norrbotten
448 1 639 2,14 2,08 1,99 +3 +8
Storstadsområde
             
Stor-Stockholm
1 818 6 100 2,08 2,07 1,98 0 +5
Stor-Göteborg
1 049 4 597 2,08 2,04 1,87 +1 +11
Stor-Malmö
833 3 851 1,94 1,84 1,73 +6 +12
Hela landet
12 708 2 971 2,06 2,01 1,90 +3 +9

Tidsperioder [1] Senaste perioden 2017-07 – 2017-09. [2] Föregående period 2017-04 – 2017-06. [3] Föregående år 2016-07 – 2016-09.

Fastighetsprisstatistik för landets större kommuner (mer än 50 000 inv)
KodKommunAntal köp senaste periodMedelpris senaste period (tkr)K/T-tal senaste periodK/T-tal före-gående periodK/T-tal före-gående årFörändring i procent från föregående periodFörändring i procent från föregående år
0123
Järfälla
58 5 243 2,04 2,06 2,00 -1 +2
0126
Huddinge
109 5 697 2,09 2,22 2,12 -6 -1
0127
Botkyrka
85 4 208 2,07 2,11 2,07 -2 0
0136
Haninge
90 4 431 2,08 2,17 2,05 -4 +2
0160
Täby
106 7 543 2,10 2,08 1,97 +1 +7
0163
Sollentuna
74 7 999 2,10 2,01 1,99 +5 +6
0180
Stockholm
280 7 841 2,09 2,04 1,98 +2 +6
0181
Södertälje
86 3 677 2,01 1,98 1,96 +1 +2
0182
Nacka
128 8 791 2,09 2,02 1,94 +4 +8
0188
Norrtälje
104 2 637 2,12 2,17 1,91 -3 +11
0380
Uppsala
174 3 810 1,99 1,91 1,90 +4 +5
0480
Nyköping
87 2 654 2,18 2,04 2,05 +7 +7
0484
Eskilstuna
104 2 750 2,25 2,07 2,01 +9 +12
0580
Linköping
142 3 761 2,04 1,97 1,83 +4 +11
0581
Norrköping
131 3 079 2,22 2,16 1,98 +3 +12
0680
Jönköping
123 3 482 2,07 2,01 1,85 +3 +12
0780
Växjö
100 3 217 2,08 2,02 1,92 +3 +8
0880
Kalmar
101 2 837 2,05 1,97 1,98 +4 +3
0980
Gotland
93 2 710 2,10 2,00 1,91 +5 +10
1080
Karlskrona
95 2 415 1,95 1,79 1,79 +9 +8
1280
Malmö
246 4 605 1,90 1,84 1,74 +3 +10
1281
Lund
107 3 990 1,91 1,82 1,69 +5 +13
1283
Helsingborg
140 3 798 1,77 1,68 1,64 +5 +8
1290
Kristianstad
140 1 848 2,01 1,86 1,83 +8 +10
1293
Hässleholm
85 1 478 2,07 1,88 1,81 +10 +15
1380
Halmstad
108 3 208 1,96 1,86 1,69 +5 +15
1383
Varberg
78 3 180 2,11 2,07 1,90 +2 +11
1384
Kungsbacka
146 4 821 1,95 1,97 1,77 -1 +10
1480
Göteborg
321 5 622 2,10 2,01 1,89 +5 +11
1481
Mölndal
75 4 759 2,09 2,03 1,91 +3 +9
1485
Uddevalla
60 2 414 1,97 1,97 1,80 0 +9
1488
Trollhättan
57 2 736 2,16 2,12 1,95 +2 +10
1490
Borås
124 2 605 2,06 2,06 1,86 0 +11
1496
Skövde
61 2 401 2,29 2,15 1,96 +7 +17
1780
Karlstad
97 2 594 2,04 1,97 1,87 +3 +9
1880
Örebro
138 2 989 1,87 1,84 1,87 +1 0
1980
Västerås
167 3 339 2,05 2,01 1,92 +2 +7
2080
Falun
74 2 985 2,14 2,01 1,91 +6 +12
2081
Borlänge
60 2 034 2,02 2,00 1,90 +1 +6
2180
Gävle
148 2 784 2,11 2,15 2,05 -2 +3
2281
Sundsvall
130 2 269 2,29 2,16 2,09 +6 +9
2284
Örnsköldsvik
105 1 300 2,04 2,07 1,95 -1 +5
2380
Östersund
50 2 831 1,97 1,76 1,87 +12 +5
2480
Umeå
144 3 283 2,07 2,00 1,95 +3 +6
2482
Skellefteå
139 1 647 2,31 2,33 2,33 -1 -1
2580
Luleå
114 2 477 1,90 1,98 2,00 -4 -5

Definitioner och förklaringar

SCB:s officiella fastighetsprisstatistik redovisas efter tidpunkten på köpebrevet, d.v.s. den dag då köparen är ny formell ägare till den förvärvade fastigheten. Den tidsperiod som förflyter mellan kontraktsskrivning och köpebrev är normalt ca 2 månader.

Statistiken är heltäckande och omfattar alla marknadsmässiga småhusförsäljningar oavsett om de förmedlats via mäklare eller ej. En viss eftersläpning förekommer dock i rapporteringen, särskilt för den senaste redovisningsmånaden, och uppgifterna kompletteras/revideras därför vid varje publiceringstillfälle.

Det är med köpeskillingskoefficienten (K/T-talet) som prisförändringar bör uppskattas. K/T är köpeskillingen (priset) i förhållande till taxeringsvärdet vid en viss tidpunkt (i detta fall 2015 års fastighetstaxering). K/T-talet är alltså kvoten mellan priset och taxeringsvärdet. I Småhusbarometern redovisas K/T-talet som ett ovägt medeltal, det vill säga som ett medelvärde av varje köps K/T-tal.

Med småhus avses i denna undersökning småhus för permanentboende och omfattar både friliggande en- och tvåbostadshus samt rad- och kedjehus. Statistiken inkluderar även köp av fastigheter upplåtna med tomträtt.

Stor-Stockholm omfattar hela Stockholms län. Stor-Göteborg omfattar Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö kommun. Stor-Malmö omfattar Burlöv, Eslöv, Höör, Kävlinge, Lomma, Lund, Malmö, Skurup, Staffanstorp, Svedala, Trelleborg och Vellinge kommun.

Källa

Grunddata till SCB:s fastighetsprisstatistik kommer från Lantmäteriet.

Nästa publiceringstillfälle

2017-11-09 klockan 09.30.

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för samhällsbyggnad och turism

Adress
Box 24 300
104 51 Stockholm
E-post
byggande.bebyggelse@scb.se

Förfrågningar

Niclas Sjölund

Telefon
010-479 43 42
E-post
niclas.sjolund@scb.se

Martin Verhage

Telefon
010-479 47 78
E-post
martin.verhage@scb.se