Till innehåll på sidan

Fastighetstaxeringar

Nästa publicering: 2017-12-13

Statistiken visar taxeringsvärden, antal taxeringsenheter, nybyggnadsår med mera för Sveriges samtliga fastigheter. Uppgifterna bygger på de allmänna, förenklade och särskilda fastighetstaxeringarna som görs av Skatteverket.

Statistiknyheter

Utländskt ägande och utlandssvenskars ägande av fritidshus i Sverige 2016

2017-03-23

I Sverige ägdes 37 492 fritidshus av utländska ägare år 2016 vilket är en marginell ökning jämfört med året innan. Det norska ägandet av fritidshus i Sverige fortsatte öka medan det danska minskade för fjärde året i rad. 13 063 fritidshus ägs av utlandssvenskar. Den absolut största förändringen mellan 2015 och 2016, en ökning med 38 procent, har skett för svenskar bosatta i Portugal.

Alla statistiknyheter för denna undersökning

Missa ingen viktig statistik

Prenumerera på statistiknyheter

Tabeller och diagram

Tabeller i Statistikdatabasen

Rapporter

Titel Typ Datum
Rikets fastigheter 2016 SM 2016-12-15
Rikets fastigheter 2015 SM 2015-12-15
Rikets fastigheter 2014 SM 2014-12-12
Rikets fastigheter 2013 SM 2013-12-11
Rikets fastigheter 2012 SM 2012-12-12
Rikets fastigheter 2011 SM 2011-12-12
Rikets fastigheter 2010, del 1. Korrigerad version 2011-11-11 SM 2010-12-14
Rikets fastigheter 2009, del 1 SM 2009-12-17
Rikets fastigheter 2008, del 1 SM 2008-12-17
Rikets fastigheter 2007, del 2 SM 2008-04-17
Rikets fastigheter 2007, del 1 SM 2007-12-17
Rikets fastigheter 2006, del 1 SM 2006-12-18
Rikets fastigheter 2005 del 2 SM 2006-06-13
Rikets fastigheter 2005, del 1 SM 2005-12-13
Rikets fastigheter 2004, del 1 SM 2004-12-15
Rikets fastigheter 2003, del 2 SM 2004-05-18
Rikets fastigheter 2003, del 1 SM 2003-12-16
Rikets fastigheter 2002 SM 2002-12-16
Rikets fastigheter 2001 SM 2001-12-19
Rikets fastigheter 2000, del 2 SM 2001-08-20
Rikets fastigheter 2000, del 1 SM 2001-01-22

Artiklar

Röd stuga med vita knutar i grönska
Vanligare med utländsk granne på landet

2013-05-27

Fritidshus med utländska ägare i Sverige har nära nog fördubblats sedan millennie­skiftet och utveck­lingen fortsätter. Förra året ökade det utländska ägandet med 2,8 procent till 36 041 fritids­boenden. Det är i huvudsak norrmännen som står för ökningen.

Boende och byggande, Europa, Kartor, Fastigheter

Läs fler artiklar

Dokumentation

Våra statistiska undersökningar dokumenteras i tre olika former för att beskriva olika aspekter av statistiken – kvaliteten, framtagningen och det detaljerade innehållet.

Dokumentationen som beskriver statistikens kvalitet är viktig för att tolka och använda den publicerade statistiken på rätt sätt. Statistikens kvalitet redovisas fr.o.m. 2017 i Kvalitetsdeklaration. För tidigare årgångar beskrivs kvaliteten i Beskrivning av statistiken (BaS). Kvalitetsdeklaration beskriver kvaliteten utifrån ett nytt kvalitetsbegrepp och skiljer sig därför delvis från Beskrivning av statistiken.

De två andra dokumentationsformerna beskriver hur statistiken tas fram och de olika undersökningarnas detaljerade innehåll. De är mer omfattande i sina beskrivningar och vänder sig till dig som vill göra jämförelser mellan olika statistikundersökningar, eller till dig som vill göra specialbearbetningar där vår statistik ingår.

Fördjupad information

Har du frågor om statistiken?

Magnus Walestad

Telefon
010-479 44 18
E-post
magnus.walestad@scb.se

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/bo0601