Till innehåll på sidan

Fastighetstaxeringar

Nästa publicering: 2018-03-23

Statistiken visar taxeringsvärden, antal taxeringsenheter, nybyggnadsår med mera för Sveriges samtliga fastigheter. Uppgifterna bygger på de allmänna, förenklade och särskilda fastighetstaxeringarna som görs av Skatteverket.

Statistiknyheter

Förenklad fastighetstaxering för Lantbruk 2017

2018-02-23

Taxeringsvärdet för lantbruksenheter med typkoderna 110 Lantbruksenhet, obebyggd och 120 Lantbruksenhet, bebyggd blev totalt 1 070 miljarder kronor i och med den allmänna fastighetstaxeringen för år 2017.

Alla statistiknyheter för denna undersökning

Missa ingen viktig statistik

Prenumerera på statistiknyheter

Tabeller och diagram

Tabeller i Statistikdatabasen

Rapporter

Titel Typ Datum
Rikets fastigheter 2016 SM 2016-12-15
Rikets fastigheter 2015 SM 2015-12-15
Rikets fastigheter 2014 SM 2014-12-12
Rikets fastigheter 2013 SM 2013-12-11
Rikets fastigheter 2012 SM 2012-12-12
Rikets fastigheter 2011 SM 2011-12-12
Rikets fastigheter 2010, del 1. Korrigerad version 2011-11-11 SM 2010-12-14
Rikets fastigheter 2009, del 1 SM 2009-12-17
Rikets fastigheter 2008, del 1 SM 2008-12-17
Rikets fastigheter 2007, del 2 SM 2008-04-17
Rikets fastigheter 2007, del 1 SM 2007-12-17
Rikets fastigheter 2006, del 1 SM 2006-12-18
Rikets fastigheter 2005 del 2 SM 2006-06-13
Rikets fastigheter 2005, del 1 SM 2005-12-13
Rikets fastigheter 2004, del 1 SM 2004-12-15
Rikets fastigheter 2003, del 2 SM 2004-05-18
Rikets fastigheter 2003, del 1 SM 2003-12-16
Rikets fastigheter 2002 SM 2002-12-16
Rikets fastigheter 2001 SM 2001-12-19
Rikets fastigheter 2000, del 2 SM 2001-08-20
Rikets fastigheter 2000, del 1 SM 2001-01-22

Dokumentation

Våra statistiska undersökningar dokumenteras i tre olika former för att beskriva olika aspekter av statistiken – kvaliteten, framtagningen och det detaljerade innehållet.

Dokumentationen som beskriver statistikens kvalitet är viktig för att tolka och använda den publicerade statistiken på rätt sätt. Statistikens kvalitet redovisas fr.o.m. 2017 i Kvalitetsdeklaration. För tidigare årgångar beskrivs kvaliteten i Beskrivning av statistiken (BaS). Kvalitetsdeklaration beskriver kvaliteten utifrån ett nytt kvalitetsbegrepp och skiljer sig därför delvis från Beskrivning av statistiken.

De två andra dokumentationsformerna beskriver hur statistiken tas fram och de olika undersökningarnas detaljerade innehåll. De är mer omfattande i sina beskrivningar och vänder sig till dig som vill göra jämförelser mellan olika statistikundersökningar, eller till dig som vill göra specialbearbetningar där vår statistik ingår.

Fördjupad information

Har du frågor om statistiken?

Magnus Walestad

Telefon
010-479 44 18
E-post
magnus.walestad@scb.se

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/bo0601