Till innehåll på sidan

Outhyrda bostadslägenheter i flerbostadshus

Statistiken visar andelen outhyrda lägenheter i flerbostadshus och bostadsbeståndets struktur. Av de outhyrda lägenheterna redovisas hur många som är lediga till uthyrning och hur många som är utrymda för reparation, rivning eller är outhyrda av annan orsak.

Statistiknyheter

Outhyrda bostadslägenheter i flerbostadshus 2017

2017-12-21

Knappt 19 000 hyreslägenheter stod outhyrda i september i år. De utgör 1,3 procent av de cirka 1,5 miljoner hyreslägenheter som ingår i undersökningen. Detta är cirka 2 400 lägenheter färre än i senaste undersökningen från 2015. En tredjedel av de outhyrda lägenheterna var tillgängliga för uthyrning.

Alla statistiknyheter för denna undersökning

Missa ingen viktig statistik

Prenumerera på statistiknyheter

Tabeller och diagram

Tabeller i Statistikdatabasen

Rapporter

Titel Typ Datum
Outhyrda bostadslägenheter i flerbostadshus den 1 september 2013 SM 2013-12-18
Outhyrda bostadslägenheter i flerbostadshus den 1 september 2011 SM 2011-12-16
Outhyrda bostadslägenheter i flerbostadshus den 1 september 2009 SM 2009-12-16
Outhyrda bostadslägenheter i flerbostadshus den 1 september 2008 SM 2008-12-15
Outhyrda bostadslägenheter i flerbostadshus den 1 september 2007 SM 2008-01-07
Outhyrda bostadslägenheter i flerbostadshus den 1 september 2006, korrigerad version 2007-04-19 SM 2006-12-15
Outhyrda bostadslägenheter i flerbostadshus den 1 september 2005 SM 2005-12-16
Outhyrda bostadslägenheter i flerbostadshus den 1 september 2004 SM 2004-12-15
Outhyrda bostadslägenheter i flerbostadshus den 1 mars 2003. Allmännyttiga och privatägda bostadsföretag SM 2003-06-27
Outhyrda bostadslägenheter i flerbostadshus den 1 september 2002 SM 2002-11-13
Outhyrda bostadslägenheter i flerbostadshus den 1 mars 2002 SM 2002-06-12
Outhyrda bostadslägenheter i flerbostadshus den 1 september 2001 SM 2001-11-14

Dokumentation

Våra statistiska undersökningar dokumenteras i tre olika former för att beskriva olika aspekter av statistiken – kvaliteten, framtagningen och det detaljerade innehållet.

Dokumentationen som beskriver statistikens kvalitet är viktig för att tolka och använda den publicerade statistiken på rätt sätt. Statistikens kvalitet redovisas fr.o.m. 2017 i Kvalitetsdeklaration. För tidigare årgångar beskrivs kvaliteten i Beskrivning av statistiken (BaS). Kvalitetsdeklaration beskriver kvaliteten utifrån ett nytt kvalitetsbegrepp och skiljer sig därför delvis från Beskrivning av statistiken.

De två andra dokumentationsformerna beskriver hur statistiken tas fram och de olika undersökningarnas detaljerade innehåll. De är mer omfattande i sina beskrivningar och vänder sig till dig som vill göra jämförelser mellan olika statistikundersökningar, eller till dig som vill göra specialbearbetningar där vår statistik ingår.

Fördjupad information

Har du frågor om statistiken?

Johannes Johansson

Telefon
010-479 40 88
E-post
johannes.johansson@scb.se

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/bo0303