Till innehåll på sidan

Landstingsfullmäktigvalen 2002–2006, 2006–2010 och 2010–2014. Valda kandidater som lämnat fullmäktige innan mandatperiodens slut, efter kön, parti och mandatperiod. Andelar

KönPartiMandatperiod
  2002-20062006-20102010-2014
Män
Moderaterna
8,2 15,9 10,8
 
Centerpartiet
9,9 16,1 11,1
 
Folkpartiet
14,1 11,9 16,1
 
Kristdemokraterna
19,7 11,7 9,8
 
Miljöpartiet
7,7 23,5 14,9
 
Socialdemokraterna
8,0 7,1 12,9
 
Vänsterpartiet
9,7 20,8 15,7
 
Sverigedemokraterna
.. 0,0 25,9
 
Övriga partier
17,2 6,1 4,5
 
Totalt
10,3 12,1 13,2
Kvinnor
Moderaterna
7,5 17,8 15,7
 
Centerpartiet
6,3 11,6 13,6
 
Folkpartiet
13,6 19,4 10,0
 
Kristdemokraterna
15,7 8,9 9,8
 
Miljöpartiet
13,8 20,6 22,8
 
Socialdemokraterna
11,4 12,2 10,9
 
Vänsterpartiet
20,5 14,8 31,9
 
Sverigedemokraterna
.. 0,0 41,7
 
Övriga partier
4,0 4,2 11,8
 
Totalt
12,0 13,9 14,7
Totalt
Moderaterna
7,9 16,8 12,9
 
Centerpartiet
8,6 14,1 12,3
 
Folkpartiet
13,9 15,5 12,9
 
Kristdemokraterna
17,7 10,3 9,8
 
Miljöpartiet
10,9 22,1 19,2
 
Socialdemokraterna
9,7 9,7 11,9
 
Vänsterpartiet
15,9 17,8 23,5
 
Sverigedemokraterna
.. 0,0 28,6
 
Övriga partier
11,1 5,3 7,7
 
Totalt
11,1 13,0 13,9

Kommentarer

Redovisningen avser avhopp bland kandidater som valdes in vid valtillfället, ersättare som kommit in under mandatperioden ingår inte. Andelen avhoppade kandidater avser andelen avhoppare bland de invalda inom respektive redovisningsgrupp. SD hade inga mandat i landstingsfullmäktige under mandatperioden 2002–2006.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?