Till innehåll på sidan

Riksdagsvalen 2002–2006, 2006–2010 och 2010–2014. Valda kandidater som lämnat riksdagen innan mandatperiodens slut, efter kön, parti och mandatperiod. Andelar

KönPartiMandatperiod
  2002-20062006-20102010-2014
Män
Moderaterna
1 5.2 1 4.5 7,1
 
Centerpartiet
0.0 1 1.1 18,8
 
Folkpartiet
4.0 1 4.3 14,3
 
Kristdemokraterna
0.0 2 6.7 8,3
 
Miljöpartiet
0.0 0.0 9,1
 
Socialdemokraterna
6.6 3.1 6,9
 
Vänsterpartiet
1 2.5 0.0 12,5
 
Sverigedemokraterna
.. .. 17,6
 
Totalt
6.8 9.8 9,9
Kvinnor
Moderaterna
9.1 9.5 13,7
 
Centerpartiet
9.1 0.0 14,3
 
Folkpartiet
0.0 7.1 20,0
 
Kristdemokraterna
0.0 1 1.1 0,0
 
Miljöpartiet
1 0.0 2 0.0 21,4
 
Socialdemokraterna
1 0.3 7.7 5,6
 
Vänsterpartiet
0.0 7.1 0,0
 
Sverigedemokraterna
.. .. 0,0
 
Totalt
7.0 8.5 10,2
Totalt
Moderaterna
1 2.7 1 2.4 10,3
 
Centerpartiet
4.5 6.9 17,4
 
Folkpartiet
2.1 1 0.7 16,7
 
Kristdemokraterna
0.0 2 0.8 5,3
 
Miljöpartiet
5.9 1 0.5 16,0
 
Socialdemokraterna
8.3 5.4 6,3
 
Vänsterpartiet
6.7 4.5 5,3
 
Sverigedemokraterna
.. .. 15,0
 
Totalt
6.9 9.2 10,0

Kommentarer

Redovisningen avser avhopp bland kandidater som valdes in vid valtillfället, ersättare som kommit in under mandatperioden ingår inte. Andelen avhoppade kandidater avser andelen avhoppare bland de invalda inom respektive redovisningsgrupp. Åldern avser ålder vid valårets slut.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?