Till innehåll på sidan

Landstingsfullmäktigvalen 1982–2014. Nominerade och valda efter kön

Antal och procent

  Valår
  1982198519881991199419982002200620102014
Nominerade
Män
61,0 58,9 55,8 55,3 53,9 54,6 55,3 54,9 55,2 55,4
 
Kvinnor
39,0 41,1 44,2 44,7 46,1 45,4 44,7 45,1 44,8 44,6
 
Summa
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
 
Antal
13 561 14 081 14 157 14 037 14 423 11 972 11 435 11 804 12 141 12 627
Valda
Män
67,1 63,3 58,5 57,3 52,4 51,8 52,7 52,4 52,5 51,8
 
Kvinnor
32,9 36,7 41,5 42,7 47,6 48,2 47,3 47,6 47,5 48,2
 
Summa
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
 
Antal
1 717 1 733 1 743 1 763 1 777 1 646 1 656 1 656 1 662 1 678

Kommentarer

Valet till landstingsfullmäktige i Västra Götaland 2010 överklagades och omval ägde rum den 15 maj 2011.

De uppgifter som här redovisas är uppdaterade med anledning av omvalet 2011.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?