Till innehåll på sidan

Landstingsfullmäktigvalen 1982–2014. Valda efter födelseland. Procent

FödelselandValår
 1982198519881991199419982002200620102014
Inrikes födda
96,8 96,5 96,0 96,3 95,6 94,3 93,1 93,0 92,2 91,7
Utrikes födda
3,2 3,5 4,0 3,7 4,4 5,7 6,9 7,0 7,8 8,3
Totalt
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Kommentarer

Valet till landstingsfullmäktige i Västra Götaland 2010 överklagades och omval ägde rum den 15 maj 2011. De uppgifter som här redovisas är uppdaterade med anledning av omvalet 2011.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?