Till innehåll på sidan

Landstingsfullmäktigvalen 1982–2014. Valda efter kön och ålder

Antal och procent

  Valår
  1982198519881991199419982002200620102014
Män
18-29 år
1 0 1 1 3 3 4 4 6 8
 
30-49 år
39 40 41 39 36 34 29 27 29 37
 
50-64 år
55 54 51 53 55 56 59 56 45 38
 
65- år
5 6 7 7 6 7 9 14 20 16
 
Totalt
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
 
Antal
1 152 1 097 1 020 1 010 932 853 872 867 873 870
Kvinnor
18-29 år
2 1 3 3 5 3 5 5 5 8
 
30-49 år
53 50 44 42 42 41 34 34 36 41
 
50-64 år
43 46 50 53 51 50 53 53 47 37
 
65- år
2 2 3 2 2 6 8 8 12 14
 
Totalt
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
 
Antal
565 636 723 753 845 793 784 789 789 808
Samtliga
18-29 år
1 1 2 2 4 3 5 4 6 8
 
30-49 år
43 43 42 40 39 37 31 30 33 39
 
50-64 år
51 51 51 53 53 53 56 54 46 38
 
65- år
4 5 5 5 4 6 8 11 16 15
 
Totalt
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
 
Antal
1 717 1 733 1 743 1 763 1 777 1 646 1 656 1 656 1 662 1 678

Kommentarer

Valet till landstingsfullmäktige i Västra Götaland 2010 överklagades och omval ägde rum den 15 maj 2011.

De uppgifter som här redovisas är uppdaterade med anledning av omvalet 2011.

Definitioner och förklaringar

Med ålder avses ålder den 31 december 2006.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?