Till innehåll på sidan

Landstingsfullmäktigvalen 2014. Nominerade och valda efter kön och parti. Antal och procent. Korrigerad 2016-04-19

    Parti
    M C FP KD MP S V SD Övriga
Nominerade Män 58,5 52,2 54,3 54,2 50,8 50,2 46,7 74,7 59,2
  Kvinnor 41,5 47,8 45,7 45,8 49,2 49,8 53,3 25,3 40,8
  Totalt 100 100 100 100 100 100 100 100 100
  Antal 2011 1436 1485 1217 864 2268 995 1095 1256
Valda Män 55,8 52,8 50 45,9 39,6 49,3 42,1 70,2 59,5
  Kvinnor 44,2 47,2 50 54,1 60,4 50,7 57,9 29,8 40,5
  Totalt 100 100 100 100 100 100 100 100 100
  Antal 339 125 96 85 106 603 121 161 42

Kommentarer

2016-04-19 korrigerades denna tabell. Tidigare var det 2010 års uppgifter som redovisades istället.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?