Till innehåll på sidan

Allmänna val, valdeltagandeundersökningen

Statistiken visar valdeltagandet i olika grupper i samhället, bland annat uppdelat på län, kön, ålder, inkomst och civilstånd. Resultaten är ett komplement till röstsammanräkningen som visar valdeltagandet totalt sett och i olika regioner. Valdeltagandeundersökningen är en urvalsundersökning.

Statistiknyheter

Allmänna val, valdeltagandeundersökningen

2015-05-29

Valdeltagandet ökade i 2014 års val, men det ökade inte i alla delar av landet och det finns fortfarande stora skillnader mellan olika befolkningsgrupper. Bland annat är andelen röstande betydligt större bland högutbildade, i synnerhet i EU-valet.

Alla statistiknyheter för denna undersökning

Missa ingen viktig statistik

Prenumerera på statistiknyheter

Tabeller och diagram

Tabeller i Statistikdatabasen

Rapporter

Titel Typ Datum
Flytande väljare Rapport 2016-02-01
Supervalåret 2014 Rapport 2015-10-01
Vilka valde att välja? – Deltagandet i valen 2014 Rapport 2015-05-29
Valdeltagande bland personer med funktionsnedsättning Rapport 2015-04-16
Demokratistatistik – inför supervalåret 2014 Rapport 2014-06-25
Allt mer lättrörliga väljare – Vad är nytt och vad är gammalt? Rapport 2013-09-18
Ung i demokratin Rapport 2012-12-06
Svenskt valdeltagande under hundra år Rapport 2012-12-06
Valdeltagande vid omvalen 2011 Rapport 2012-01-12
Åttapartivalet 2010. Korrigerad version 2011-12-29 Rapport 2011-12-21
Därför vann Alliansen – En sammanfattning av några resultat från valundersökningen 2006 Rapport 2009-02-26
Demokratistatistik 2008 Rapport 2008-09-29
Allmänna valen 2006. Del 4. Specialundersökningar Rapport 2008-01-31
Valdeltagande vid valen 2006 SM 2007-04-12
Demokratistatistik 2006 Rapport 2006-06-13
SCB:s demokratistatistik Rapport 2005-10-06
Allmänna valen 2002. Del 4. Specialundersökningar Rapport 2004-01-30
Valdeltagande vid valet 2002 SM 2003-04-09
Valdeltagandet bland utländska medborgare vid kommunfullmäktigvalen 2002 SM 2003-02-27

Dokumentation

Våra statistiska undersökningar dokumenteras i tre olika former för att beskriva olika aspekter av statistiken – kvaliteten, framtagningen och det detaljerade innehållet.

Dokumentationen som beskriver statistikens kvalitet är viktig för att tolka och använda den publicerade statistiken på rätt sätt. Statistikens kvalitet redovisas fr.o.m. 2017 i Kvalitetsdeklaration. För tidigare årgångar beskrivs kvaliteten i Beskrivning av statistiken (BaS). Kvalitetsdeklaration beskriver kvaliteten utifrån ett nytt kvalitetsbegrepp och skiljer sig därför delvis från Beskrivning av statistiken.

De två andra dokumentationsformerna beskriver hur statistiken tas fram och de olika undersökningarnas detaljerade innehåll. De är mer omfattande i sina beskrivningar och vänder sig till dig som vill göra jämförelser mellan olika statistikundersökningar, eller till dig som vill göra specialbearbetningar där vår statistik ingår.

Statistikens kvalitet (Kvalitetsdeklaration och BaS)

Statistikens framtagning, (SCBDOK)

Statistikens detaljerade innehåll

Fördjupad information

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/me0105