Till innehåll på sidan

Allmänna val, valdeltagandeundersökningen

Statistiken visar valdeltagandet i olika grupper i samhället, bland annat uppdelat på län, kön, ålder, inkomst och civilstånd. Resultaten är ett komplement till röstsammanräkningen som visar valdeltagandet totalt sett och i olika regioner. Valdeltagandeundersökningen är en urvalsundersökning.

Statistiknyheter

Allmänna val, valdeltagandeundersökningen

2015-05-29

Valdeltagandet ökade i 2014 års val, men det ökade inte i alla delar av landet och det finns fortfarande stora skillnader mellan olika befolkningsgrupper. Bland annat är andelen röstande betydligt större bland högutbildade, i synnerhet i EU-valet.

Alla statistiknyheter för denna undersökning

Missa ingen viktig statistik

Prenumerera på statistiknyheter

Tabeller och diagram

Tabeller i Statistikdatabasen

Rapporter

Titel Typ Datum
Vilka valde att välja? – Deltagandet i valen 2014 Rapport 2015-05-29
Valdeltagande bland personer med funktionsnedsättning Rapport 2015-04-16
Svenskt valdeltagande under hundra år Rapport 2012-12-06
Ung i demokratin Rapport 2012-12-06
Valdeltagande vid omvalen 2011 Rapport 2012-01-12
Valdeltagande vid valen 2006 SM 2007-04-12
Valdeltagande vid valet 2002 SM 2003-04-09
Valdeltagandet bland utländska medborgare vid kommunfullmäktigvalen 2002 SM 2003-02-27

Artiklar

Röstkort
Från ord till handling – samtal om politik och röstande hänger ihop

2016-12-12

Trots ett generellt högt valdeltagande i Sverige finns det grupper i samhället med ett lägre valdeltagande. Politiskt intresse har visat sig ha betydelse för röstbenägenheten i alla grupper. Särskilt stor betydelse ser det ut att ha för utrikes födda, ensamstående och unga.

Politik och demokrati

Mobiltelefon
Ny webbplats om ungas liv

2016-06-08

Unga röstar i allt större utsträckning, den tidigare minskningen i ungas medlemskap i politiska partier har stabiliserats och ungas politiska aktiviteter förändras. Det framgår av statistik från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågors webbplats ungidag.se.

Befolkning, Politik och demokrati

Valsedlar
Lägre valdeltagande och sämre representation i lokalpolitiken bland personer med funktionsnedsättning

2015-07-02

Valdeltagandet var något lägre bland personer med funktionsnedsättning jämfört med övriga befolkningen vid både riksdagsvalet och valet till Europaparlamentet 2014. Samtidigt är representationen av personer med funktionsnedsättning i Sveriges kommunfullmäktige-församlingar något sämre jämfört med befolkningen.

Funktionshinder, Politik och demokrati

Läs fler artiklar

Dokumentation

Våra statistiska undersökningar dokumenteras i tre olika former för att beskriva olika aspekter av statistiken – kvaliteten, framtagningen och det detaljerade innehållet.

Dokumentationen som beskriver statistikens kvalitet är viktig för att tolka och använda den publicerade statistiken på rätt sätt. Statistikens kvalitet redovisas fr.o.m. 2017 i Kvalitetsdeklaration. För tidigare årgångar beskrivs kvaliteten i Beskrivning av statistiken (BaS). Kvalitetsdeklaration beskriver kvaliteten utifrån ett nytt kvalitetsbegrepp och skiljer sig därför delvis från Beskrivning av statistiken.

De två andra dokumentationsformerna beskriver hur statistiken tas fram och de olika undersökningarnas detaljerade innehåll. De är mer omfattande i sina beskrivningar och vänder sig till dig som vill göra jämförelser mellan olika statistikundersökningar, eller till dig som vill göra specialbearbetningar där vår statistik ingår.

Statistikens kvalitet (Kvalitetsdeklaration och BaS)

Statistikens framtagning, (SCBDOK)

Statistikens detaljerade innehåll

Fördjupad information

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/me0105