Till innehåll på sidan

Allmänna val, valundersökningen

Statistiken visar väljarbeteenden vid riksdagsvalet. Valundersökningen (ibland även kallad "valbeteendeundersökningen" eller "väljarundersökningen") genomförs i samarbete mellan SCB och Statsvetenskapliga institutionen vid Göteborgs universitet.

Statistiknyheter

Allmänna val, valundersökningen 2014. Korrigerad 2016-02-04

2016-02-01

Rörligheten bland väljarna i Sverige stannar kvar på en historiskt hög nivå. Andelen partibytare mellan 2010 och 2014 års riksdagsval var 35 procent. Skildringarna av en allt rörligare väljarkår är välkänd men också mycket ensidig. Stor rörlighet betyder inte längre att väljare är vilsna eller förvirrade. Och väljarnas ideologiska orientering och ställningstaganden i politiska sakfrågor sätter tydliga gränser för rörlighetens omfattning, karaktär och effekter.

Alla statistiknyheter för denna undersökning

Missa ingen viktig statistik

Prenumerera på statistiknyheter

Tabeller och diagram

Rapporter

Titel Typ Datum
Flytande väljare Rapport 2016-02-01
Supervalåret 2014 Rapport 2015-10-01
Demokratistatistik – inför supervalåret 2014 Rapport 2014-06-25
Allt mer lättrörliga väljare – Vad är nytt och vad är gammalt? Rapport 2013-09-18
Åttapartivalet 2010. Korrigerad version 2011-12-29 Rapport 2011-12-21
Därför vann Alliansen – En sammanfattning av några resultat från valundersökningen 2006 Rapport 2009-02-26
Demokratistatistik 2008 Rapport 2008-09-29
Allmänna valen 2006. Del 4. Specialundersökningar Rapport 2008-01-31
Demokratistatistik 2006 Rapport 2006-06-13
SCB:s demokratistatistik Rapport 2005-10-06
Väljartrender – En sammanfattning av några resultat från valundersökningarna 1956–2002 Rapport 2004-11-25
Allmänna valen 2002. Del 4. Specialundersökningar Rapport 2004-01-30

Dokumentation

Våra statistiska undersökningar dokumenteras i tre olika former för att beskriva olika aspekter av statistiken – kvaliteten, framtagningen och det detaljerade innehållet.

Dokumentationen som beskriver statistikens kvalitet är viktig för att tolka och använda den publicerade statistiken på rätt sätt. Statistikens kvalitet redovisas fr.o.m. 2017 i Kvalitetsdeklaration. För tidigare årgångar beskrivs kvaliteten i Beskrivning av statistiken (BaS). Kvalitetsdeklaration beskriver kvaliteten utifrån ett nytt kvalitetsbegrepp och skiljer sig därför delvis från Beskrivning av statistiken.

De två andra dokumentationsformerna beskriver hur statistiken tas fram och de olika undersökningarnas detaljerade innehåll. De är mer omfattande i sina beskrivningar och vänder sig till dig som vill göra jämförelser mellan olika statistikundersökningar, eller till dig som vill göra specialbearbetningar där vår statistik ingår.

Statistikens kvalitet (Kvalitetsdeklaration och BaS)

Statistikens detaljerade innehåll

Fördjupad information

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/me0106