Till innehåll på sidan

Årliga energibalanser

Statistiken visar tillförsel, omvandling och slutlig användning av energi efter energibärare, energiflöden och bransch.

För den här statistiken ansvarar:
Energimyndigheten

Energimyndigheten logotyp

Tabeller i Statistikdatabasen

Rapporter

Titel Typ Datum
Årliga energibalanser, samlingspublikation 2000–2004 SM 2006-12-22
Årliga energibalanser, 2003–2004 SM 2005-12-23
Årliga energibalanser, 2002–2003 SM 2005-02-25
Årliga energibalanser, 2001–2002 SM 2004-03-12
Årliga energibalanser, 2000–2001 SM 2003-03-28
Årliga energibalanser 1999–2000 SM 2002-06-11
Årliga energibalanser 1998–1999 SM 2001-07-02

Dokumentation

Våra statistiska undersökningar dokumenteras i tre olika former för att beskriva olika aspekter av statistiken – kvaliteten, framtagningen och det detaljerade innehållet.

Dokumentationen som beskriver statistikens kvalitet är viktig för att tolka och använda den publicerade statistiken på rätt sätt. Statistikens kvalitet redovisas fr.o.m. 2017 i Kvalitetsdeklaration. För tidigare årgångar beskrivs kvaliteten i Beskrivning av statistiken (BaS). Kvalitetsdeklaration beskriver kvaliteten utifrån ett nytt kvalitetsbegrepp och skiljer sig därför delvis från Beskrivning av statistiken.

De två andra dokumentationsformerna beskriver hur statistiken tas fram och de olika undersökningarnas detaljerade innehåll. De är mer omfattande i sina beskrivningar och vänder sig till dig som vill göra jämförelser mellan olika statistikundersökningar, eller till dig som vill göra specialbearbetningar där vår statistik ingår.

Fördjupad information

Har du frågor om statistiken?

Markus Adlöv

Telefon
010-479 61 37
E-post
markus.adlov@scb.se

Etiketter

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/en0202