Till innehåll på sidan

Årliga energibalanser

Nästa publicering: 2017-12-18

Statistiken visar tillförsel, omvandling och slutlig användning av energi efter energibärare, energiflöden och bransch.

För den här statistiken ansvarar Energimyndigheten

Tabeller i Statistikdatabasen

Rapporter

Titel Typ Datum
Årliga energibalanser 2011-2012 SM 2013-12-20
Årliga energibalanser 2010-2011 SM 2012-12-20
Årliga energibalanser 2009-2010. Reviderad version SM 2012-05-16
Årliga energibalanser 2009-2010 SM 2011-12-20
Årliga energibalanser 2008-2009 SM 2010-12-22
Årliga energibalanser 2007-2008. Korrigerad version 2010-04-20 SM 2009-12-21
Årliga energibalanser 2006-2007. Korrigerad version 2009-05-26 SM 2008-12-22
Årliga energibalanser 2005-2006. Korrigerad version 2008-04-23 SM 2007-12-21
Årliga energibalanser, 2004-2005 SM 2006-12-22
Årliga energibalanser, samlingspublikation 2000-2004 SM 2006-12-22
Årliga energibalanser, 2003-2004 SM 2005-12-23
Årliga energibalanser, 2002-2003 SM 2005-02-25
Årliga energibalanser, 2001-2002 SM 2004-03-12
Årliga energibalanser, 2000-2001 SM 2003-02-19
Årliga energibalanser 1999-2000 SM 2002-06-05
Årliga energibalanser 1998-1999 SM 2001-07-02

Dokumentation

Våra statistikundersökningar dokumenteras på tre olika sätt för att beskriva olika aspekter av statistiken - kvaliteten, framtagningen och det detaljerade innehållet.

Dokumentationerna som beskriver kvaliteten är de mest lättillgängliga. De kan du använda för tolkning och förståelse av den publicerade statistiken.

De två andra sätten beskriver hur statistiken tas fram och de olika undersökningarnas detaljerade innehåll. De är mer omfattande i sina beskrivningar och vänder sig till dig som vill göra jämförelser mellan olika statistikundersökningar, eller till dig som vill göra specialbearbetningar där vår statistik ingår.

Statistikens kvalitet, beskrivning av statistiken (BaS)

Statistikens detaljerade innehåll

Fördjupad information

Har du frågor om statistiken?

Markus Adlöv

Telefon
010-479 61 37
E-post
markus.adlov@scb.se

Etiketter

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/en0202