Till innehåll på sidan

Nätpriser på naturgas och byten av naturgasleverantör

Nästa publicering: 2017-02-06

Statistiken visar nätpriser för hushålls- och industrikunder samt antal kunder som byter leverantör och antal gasanläggningar som berörs av bytena.

För den här statistiken ansvarar Energimyndigheten

Hitta på sidan

Om undersökningen

Tabeller och diagram

Dokumentation

Våra statistikundersökningar dokumenteras på tre olika sätt för att beskriva olika aspekter av statistiken - kvaliteten, framtagningen och det detaljerade innehållet.

Dokumentationerna som beskriver kvaliteten är de mest lättillgängliga. De kan du använda för tolkning och förståelse av den publicerade statistiken.

De två andra sätten beskriver hur statistiken tas fram och de olika undersökningarnas detaljerade innehåll. De är mer omfattande i sina beskrivningar och vänder sig till dig som vill göra jämförelser mellan olika statistikundersökningar, eller till dig som vill göra specialbearbetningar där vår statistik ingår.

Statistikens kvalitet, beskrivning av statistiken (BaS)

Statistikens framtagning, (SCBDOK)

Statistikens detaljerade innehåll

Har du frågor om statistiken?

Annika Johansson

Telefon
010-479 68 25
E-post
annika.johansson@scb.se

Etiketter

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/en0306